Forumet - Krav och normer - män vs kvinnor

Krav och normer - män vs kvinnor

6941 0 29

Nahual: Det kommer aldrig(läs inom de närmsta tusen åren) att ändra sig. Det är rotat i våra gener och skiljer sig inte nämnvärt var än i världen du letar. 

När man applicerar evolutionspsykologi måste man också se till samhället vi lever i. Det är evolutionärt betingat att kvinnor jobbar istället för att stanna hemma. Kvinnor har större chans att få en eftertraktad partner idag om de har ett arbete.
Och män har en större chans i dagens moderna samhälle om de ser till att se bra ut, så smink borde vara ok.

Samt, om det är evolutionärt betingat att kvinnor ska arbeta med farligare saker och vara utanför hemmet, då betyder det att mer "slitna" kvinnor också borde vara något attraktivt på samma sätt som slitna män. Du bevisar då med din retorik att detta med attraktiva slitna män isf är en gammal kvarleva och inte något hugget i sten. Det kommer från tiden då endast män ansågs uppfylla sin roll om de utsätter sig för fara och sliter ut sig.

Snacka.org:
Och män har en större chans i dagens moderna samhälle om de ser till att se bra ut, så smink borde vara ok.

Samt, om det är evolutionärt betingat att kvinnor ska arbeta med farligare saker och vara utanför hemmet, då betyder det att mer "slitna" kvinnor också borde vara något attraktivt på samma sätt som slitna män. Du bevisar då med din retorik att detta med attraktiva slitna män isf är en gammal kvarleva och inte något hugget i sten. Det kommer från tiden då endast män ansågs uppfylla sin roll om de utsätter sig för fara och sliter ut sig.
Hävdar inte att smink går emot mäns natur. Smink kan mycket väl bli vanligt bland män också. Men kvinnor kommer fortfarande ha högre krav på utseendet.

Anledningen till att det är mer evolutionärt fördelaktigt för kvinnor att arbeta är att de tjänar pengar, det är inte jobbet i sig som gör det.

Och ja, det är gamla kvarlevor. Men de kommer inte försvinna då de är rotade i våra gener.

Nahual: Men kvinnor kommer fortfarande ha högre krav på utseendet.
Krav från vem? Ju fler kvinnor som styr i världen desto mindre kommer fokus läggas på kvinnors utseenden och mer på prestation. 

Nahual: Anledningen till att det är mer evolutionärt fördelaktigt för kvinnor att arbeta är att de tjänar pengar, det är inte jobbet i sig som gör det.
Isf borde det alltid ha varit det. Nej, jag tror att det mer beror på att män idag ser kvinnor mer som sina jämlikar än som en ägodel. Därför anses det bra att kvinnan också försörjer sig. 

Nahual: Och ja, det är gamla kvarlevor. Men de kommer inte försvinna då de är rotade i våra gener.
Människan har gång på gång visat att generna har en grundpåverkan som kan ledas in på nya spår genom social påverkan. Människan är dessutom inte färdigutvecklad ur evolutionär synvinkel. Gener är en del av det som påverkar oss, omgivningen är en annan del. Beroende på vilken del som är starkare avgör resultatet i beteende. 

Spana också in:

Snacka.org
Krav från vem? Ju fler kvinnor som styr i världen desto mindre kommer fokus läggas på kvinnors utseenden och mer på prestation. 

Isf borde det alltid ha varit det. Nej, jag tror att det mer beror på att män idag ser kvinnor mer som sina jämlikar än som en ägodel. Därför anses det bra att kvinnan också försörjer sig. 

Människan har gång på gång visat att generna har en grundpåverkan som kan ledas in på nya spår genom social påverkan. Människan är dessutom inte färdigutvecklad ur evolutionär synvinkel. Gener är en del av det som påverkar oss, omgivningen är en annan del. Beroende på vilken del som är starkare avgör resultatet i beteende. 
Menar du att fler män finner hillary clinton mer attraktiv än Kim Kardashian? Kvinnor styr redan en stor del av världen. Hur mycket mer fokus lägger män på kvinnors status och makt när de väljer partner?

Och Ja, det är möjligt att det mer beror på det. Poängen är att det inte endast beror på det.

Skulle tvärt om säga att människan om och om igen visar precis hur styrda vi faktiskt är av våra drifter. Nära alla samhällen som någonsin utvecklats, även oberoende av varandra har liknat varandra.
Evolution tar lång tid och vi styrs fortfarande av de drifter vi hade för 10000 år sedan. Och de drifter vi ser som negativa idag är ofta väldigt positiva ur ett evolutionärt perspektiv.
Det har inte med vilken del som är starkast att göra. Gener och miljö är sammantvinnade

Nahual: Menar du att fler män finner hillary clinton mer attraktiv än Kim Kardashian? Kvinnor styr redan en stor del av världen. Hur mycket mer fokus lägger män på kvinnors status och makt när de väljer partner?
Hur många presidentkandidater genom tiderna har varit kvinnor? Du kan inte ta ett exempel och hävda att det är bevis för att kvinnor styr en stor del av världen. Många män är fortfarande i grottmänniskostadiet där de väljer en snygg docka till partner. Män som är lite mognare och mer för jämställdhet tänker också på andra saker hos partnern. 

Nahual: Evolution tar lång tid och vi styrs fortfarande av de drifter vi hade för 10000 år sedan.
Påverkas ja, styrs nej. 

Nahual: Det har inte med vilken del som är starkast att göra. Gener och miljö är sammantvinnade
Jo, men de är också två delar som tillsammans påverkar individen. Ibland påverkar generna mer, ibland omgivningen och det är individuellt vad som påverkar mest då vi är olika mottagliga för yttre påverkan. Hur mottagliga vi är styrs av generna, men ju starkare påverkan är från omgivningen desto mindre betydelse har generna och mer betydelse har omgivningen.

Snacka.org:
Hur många presidentkandidater genom tiderna har varit kvinnor? Du kan inte ta ett exempel och hävda att det är bevis för att kvinnor styr en stor del av världen. Många män är fortfarande i grottmänniskostadiet där de väljer en snygg docka till partner. Män som är lite mognare och mer för jämställdhet tänker också på andra saker hos partnern. 

Påverkas ja, styrs nej. 

Jo, men de är också två delar som tillsammans påverkar individen. Ibland påverkar generna mer, ibland omgivningen och det är individuellt vad som påverkar mest då vi är olika mottagliga för yttre påverkan. Hur mottagliga vi är styrs av generna, men ju starkare påverkan är från omgivningen desto mindre betydelse har generna och mer betydelse har omgivningen.
Män Jämför kvinnors ställning idag med hur den var för hundra år sedan. Hur mycket har mäns partnerval förändrats under samma tid? Det är ett gigantiskt steg jämfört med där vi är idag och till ett helt jämställt samhälle. Hur mycket tror du mäns val av partner kommer förändras av att vi får några fler kvinnliga presidenter? Det har aldrig varit lika evolutionärt fördelaktigt för män att välja partner efter vilka resurser och status denne har som när kvinnor gör samma val.

Skulle säga att i stort allt sett vi människor sysslar med idag är en följd av får biologi. Var skulle det annars vara sprunget ifrån? 

I slutändan är det för tillfället svårt att backtracka och se vilken kedja av händelser som lett dit vi är idag. Den enda poängen jag vill göra är att ett samhälle där män och kvinnor är likadana, inte kan vara ett rättvist eller önskvärt samhälle
Nahual: Hur mycket har mäns partnerval förändrats under samma tid?
Män väljer iaf i de modernare samhällena efter mer än bara utseende & kvinnans förmåga att få barn.

Nahual: Hur mycket tror du mäns val av partner kommer förändras av att vi får några fler kvinnliga presidenter?
Inte bara presidenter, överlag fler kvinnor i ledarroller förändrar synen på kvinnor från att bara vara ett objekt att vila ögonen på till något mycket mer. Det blir också svårare för män att bete sig som kvinnoförnedrande svin. Där har det förändrats en hel del det senaste århundradet iaf i de mer civiliserade länderna. 

Nahual: Skulle säga att i stort allt sett vi människor sysslar med idag är en följd av får biologi. Var skulle det annars vara sprunget ifrån?
Jo, men frågan är vad som menas med "vår" biologi? Alla individer är olika samt att människan som art är väldigt anpassningsbar. Det finns ingen 100% hårdkodad biologi som styr oss i endast en viss riktning. 

Nahual: Den enda poängen jag vill göra är att ett samhälle där män och kvinnor är likadana, inte kan vara ett rättvist eller önskvärt samhälle
Jag tror inte heller på ett samhälle som antar att kvinnor och män är helt likadana på alla punkter. Jag tror däremot att kvinnor och män är mycket mer lika än många tror, speciellt på saker som rör ledarskap, kreativitet, rationell förmåga, entreprenörskap o.s.v. Sen är alla individer olika och det kan skilja mycket mer mellan olika individer än mellan kön, så det är egentligen inte så bra att stirra sig blind på kön.