Forumet - kristna?

kristna?

658 0 51

Spana också in:

NEMO:

vad säger ni kristna om skeletten från dinosaurier, det var väl gudmannen som skapade människan först, adamiz?


Vad säger ni icke-troende om att bibeln beskriver en dinosaurie? Var det inte så att dinosaurier levde långt före människan blev till och bibeln därför borde inte bibelförfattarna kunna beskriva en dinosaurie? Vad tycker ni nedanstående bibelställen beskriver för djur?

10Se, Behemot, han är ju mitt verk såväl som du. Han lever av gräs såsom en oxe.

11Och se vilken kraft han äger i sina länder, vilken styrka han har i sin buks muskler.

12Han bär sin svans så styv som en ceder, ett konstrikt flätverk äro senorna i hans lår.

Kommentar: ceder är ett träd.
http://en.wikipedia.org/wiki/Cedar
http://en.wikipedia.org/wiki/Lebanon_Cedar

13Hans benpipor äro såsom rör av koppar, benen i hans kropp likna stänger av järn.

14Förstlingen är han av vad Gud har gjort; hans skapare själv har givit honom hans skära.

15Ty foder åt honom frambära bergen, där de vilda djuren alla hava sin lek.

16Under lotusträd lägger han sig ned, i skygdet av rör och vass.

17Lotusträd giva honom tak och skugga, pilträd hägna honom runt omkring.

18Är floden än så våldsam, så ängslas han dock icke; han är trygg, om ock en Jordan bryter fram mot hans gap.

19Vem kan fånga honom, när han är på sin vakt, vem borrar en snara genom hans nos?

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Job%2040:10-19;&version=7;

Nedan beskrivs ännu ett till djur:

1Så oförvägen är ingen, att han törs reta denne. Vem vågar då sätta sig upp mot mig själv?

2Vem har först givit mig något, som jag alltså bör betala igen? Mitt är ju allt vad som finnes under himmelen.

3Jag vill ej höra upp att tala om hans lemmar, om huru väldig han är, och huru härligt han är danad.

4Vem mäktar rycka av honom hans pansar? Vem vågar sig in mellan hans käkars par?

5Hans gaps dörrar, vem vill öppna dem? Runtom hans tänder bor ju förskräckelse.

6Stolta sitta på honom sköldarnas rader; hopslutna äro de med fast försegling.

7Tätt fogar sig den ena intill den andra, icke en vindfläkt tränger in mellan dem.

8Var och en håller ihop med den nästa, de gripa in i varandra och skiljas ej åt.

9När han fnyser, strålar det av ljus; hans blickar äro såsom morgonrodnadens ögonbryn.

10Bloss fara ut ur hans gap, eldgnistor springa fram därur.

11Från hans näsborrar utgår rök såsom ur en sjudande panna på bränslet.

12Hans andedräkt framgnistrar eldkol, och lågor bryta fram ur hans gap.

13På hans hals har kraften sin boning, och framför honom stapplar försagdhet.

14Själva det veka på hans buk är ett stadigt fogverk, det sitter orubbligt, såsom gjutet på honom.

15Hans hjärta är fast såsom sten, fast såsom bottenstenen i kvarnen.

16När han reser sig, bäva hjältar, av ångest mista de all sans.

17Angripes han med ett svärd, så håller det ej stånd, ej heller spjut eller pil eller pansar.

18Han aktar järn såsom halm och koppar såsom murket trä.

19Bågskott skrämma honom ej bort, slungstenar förvandlas för honom till strå;

20ja, stridsklubbor aktar han såsom strå, han ler åt rasslet av lansar.

21På sin buk bär han skarpa eggar, spår såsom av en tröskvagn ristar han i dyn.

22Han gör djupet sjudande som en gryta, likt en salvokokares kittel förvandlar han vattnet.

23Bakom honom strålar vägen av ljus, djupet synes bära silverhår.

24Ja, på jorden finnes intet som är honom likt, otillgänglig för fruktan skapades han.

25På allt vad högt är ser han med förakt, konung är han över alla stolta vilddjur.

http://www.biblegateway.com/passage/?book_id=22&chapter=41&version=7

Motiveringar och tolkningar av ovanstående beskrivningar av djur finns i länken nedan (börja från rubriken "What kind of animal is the Behemoth?"):
http://www.angelfire.com/mi/dinosaurs/behemoth.html
NordicPride:

Men jorden är ju bara 4000 år gammal.


[rolleyes] ehm.. Abraham fanns ca 4000 år innan Jesus föddes och vi lever 2000år efter Jesus, hur får du det till 4000?

NordicPride:

dinosarie


står i bl.a Jobs bok om Leviathan, förmodligen en krokodil, och krokodilen ska, om jag inte minns helt fel från grundskolan, vara en förhistorisk varelse? om än i krympt form nu
NEMO:

vad säger ni kristna om skeletten från dinosaurier, det var väl gudmannen som skapade människan först, adamiz?


Ingen emotsäger att dinosaurer har existerat. Gud skapade allt annat före Adam, dvs universum, jorden, djur och natur und so weiter.

NordicPride:

Men jorden är ju bara 4000 år gammal.


Nej, jorden är bevisligen äldre än 4.000 år gammal. Kinesisk (dokumenterad) historia sträcker sig +5000 år bakåt. [smile]