Forumet - Kvinnlig och manligt?

Kvinnlig och manligt?

5879 0 60
Jag har förstått att en del menar att de två könens skillnader i hjärnstruktur och hormoner orsakar skilda åsikter, värderingar och beteenden. Jag undrar vad ni tycker om detta? Vad anser ni är kvinnligt & manligt vad gäller åsikter, värderingar, beteenden, smak m.m. och varför anser ni det?

Jag har för vana att ärligt söka efter svar, även inom mig själv och ett av dessa frågor jag ställer mig själv är vad jag själv har för åsikter, värderingar, beteenden, smak m.m. och om detta är knutet till mitt biologiska kön, i hur stor grad eller om det inte alls är det.

Spana också in:

kvinna och man har olika överlevnadsstrategiska och sociala nischer till följd av olika reproduktiva funktioner. detta yttrar sig i generellt olika temperament och preferenser, som i yttersta ledet regleras av könshormoner.

skillnaderna moduleras/kanaliseras/förstärks/dämpas av kulturella faktorer.
psykologiska skillnader mellan kvinnor och män beror av både arv och miljö. i vilken utsträckning den ena överskuggar den andra går inte att säga eftersom det saknas ett underlag att bedöma det efter.

den sämsta och därmed för mig mest utstickande kvinnliga egenskapen är behovet av konsensus. hade kunnat fortsätta rabbla, men mitt behov av konsensus gör mig ovillig att framställa mig som misogyn bland andra kvinnor. fuck life.
Skulle en nyfödd släppas på mars utan påverkan utifrån tror jag inte det hade spelat nån som helst roll om vad den hade mellan benen. Könsroller och kön överhuvudtaget är människor som skapat. Min åsikt är att könsroller är oerhört problematiskt och splittrande, dessutom att macho-beteende är rent ut sagt skadligt.
Jag tror att det biologiska könet påverkar. Inte pga könet i sig, på en annan nivå än skillnader mellan könshormoner, utan hur det normativa beteendet som är eftertraktat för att en ska passa in i samhällets patriarkala och sekulariserande mall är utformat. Dessa normer om manlighet respektive kvinnlighet skiljer sig drastiskt, även detta ordentligt präglat av den patriarkala maktordningen, vilket aldrig någonsin varken är speciellt gynnsamt eller nödvändigt för ett fungerande samhälle snarare stjälpande och allmänt förtryckande mot samtliga som ej har den vita cisheteronormativa mannens privilegier. Tror alltså ej att nämnvärd del av den typiska manlighet och kvinnlighet (psykiskt) har med rent biologiska skillnader att göra. 

(Tar på mig att min text inte omöjligt innehåller språkfel eller direkta sakfel Rullar ögonen men skyller dessa eventuella fel på att min jag ej är helt nykter heheOskyldig)