Forumet - Kvinnosyn i de heliga skrifterna

Kvinnosyn i de heliga skrifterna

707 0 36
bibeln : Från en kvinna leder synden sitt ursprung, och för hennes skull måste vi alla dö.

koranen : Männen vare kvinnornas föreståndare på grund av det företräde Gud givit somliga framför andra, och de utgifter av sina ägodelar, som de hava; därför skola ock de rättskaffens kvinnorna vara undergivna och aktsamma om vad som är fördolt, därför att Gud aktar dem. Och vad dem beträffar, av vilka I frukten uppstudsighet, så varnen dem, skiljen dem från bädden och agen dem, men om de då lyda eder, så söken ej sak med dem! Gud är förvisso både hög och stor.

Judisk morgonbön för pojkar : Lovad var du, herre, vår gud, världens konung, som icke skapat mig till kvinna.Varför har alla dessa skrifter en nedlåtande syn på kvinnor? Kvinnor är den som ger liv. Kvinnor är den som uppfostrar och ger föda åt de små. Kvinnor beskrivs som gudomligt vackra varelser i skrifterna och inte minst i den grekiska mytologin, men när det väl kommer till kvinnosyn är det "som icke skapat mig till kvinna" som gäller.

konstigt? varför?

Spana också in:

Misael:

Texten åsyftar på Eva som faktiskt vände Gud ryggen genom att trotsa hans bud och till följd av detta så syndade också Adam och genom honom kom arvssynden och döden till världen.


jag håller ändå fast vid det jag säger, och säger inte gud att alla ska få förlåtelse. Varje söndag säger prästen "dina synder äro förlåtna" Varför kunde han inte förlåta eva, när 10000 människor vänder honom ryggen varje dag?
PlasticNeon:

bibeln : Från en kvinna leder synden sitt ursprung, och för hennes skull måste vi alla dö.


Jag tror att det har att göra med den första kvinnan Lilith, hon övergav Adam och lät sig tas av Satan istället. (Ja det gör alltså Eva till den andra kvinnan på jorden.)
PlasticNeon:

lilith är bara en legend. hon finns inte nämd i bibeln.


beror på översättning, och "bibeln" är ett rätt så flytande begrepp. hon är dessutom en del i judisk tradition, och som du kanske visste så är gt (där hela skapelsegrejen tas upp) judarnas heliga skrift. det är vidare en mycket gammal legend bland judarna.
mörknäs:

beror på översättning, och "bibeln" är ett rätt så flytande begrepp. hon är dessutom en del i judisk tradition, och som du kanske visste så är gt (där hela skapelsegrejen tas upp) judarnas heliga skrift. det är vidare en mycket gammal legend bland judarna.


konstigt då att inte Cruento markerade texten från den judiska texten istället för den kristna...... Men ja, du har rätt i att hon är med i de gamla testamentet lite, men ytterst lite och när hon väl nämns är det mycket otolkbara meningar.
PlasticNeon:

konstigt då att inte Cruento markerade texten från den judiska texten istället för den kristna...... Men ja, du har rätt i att hon är med i de gamla testamentet lite, men ytterst lite och när hon väl nämns är det mycket otolkbara meningar.


gt är väl trots allt inte det enda som är relevant i sammanhanget, nu åsyftas trots allt en del av judisk tro (som till stor del är gemensam med de kristnas, vilket kanske bidrar till förvirringen), och även talmud är ju en form av helig skrift för judarna, vilket gör det som står i talmud i princip lika relevant för diskussionen som vad som står i gt. likaså övrig judisk tradition och mytologi, som även den (på samma sätt som gt) till stor del delas med kristendomen, i och med att kristendomen inte direkt motsäger judendomen, utan bara är en slags utveckling av den. lite som jehovas vittnen relaterar till kristendomen i stort, för att ge ett exempel.

nu är det väl visserligen så att judisk tradition inte är någon central del i den kristna religionen, men såvitt jag vet så tar väl aldrig nt avstånd från den del som härstammar från förkristen tid, vilket lilith-legenden gör (vilket jag vill minnas att vi ser i exempelvis döda havsrullarna, som såvitt jag förstått till större delen är en återgivning av legender från förkristen tid, och till stor del sammansatt under förkristen tid).
PlasticNeon:

Varför kunde han inte förlåta eva


För det första så var hon fullkomlig och var skapt med ett evigt liv, men till följd av att hon och Adam syndade så förde dom in synden och döden på jorden. Även Adam fick sitt straff, så det du försöker få det till - att kristna skulle ha en nedvärderande kvinnosyn - faller i ofruktsam jord.

Att vara orsaken till att människor dör av ålder och/eller sjukdom är en allvarlig synd. Dessutom så var hon väl medveten om att hon gick emot Guds lag. Av allt att döma det man kan utröna i Bibeln så syndade hon uppenbarligen medvetet trots bättre vetande och ångrade inte sin synd. Gud kan inte förlåta en människa som inte ångrar sig. Det vore t o m orättvist för dom som är Guds sanna tillbedjare som får förlåtelse för att dom lyder Gud. Varför tjäna Gud om man ändå får förlåtelse och inte ångrar sig för sina synders skull? Finns liksom ingen mening med att lyda Gud då om alla får åtnjuta samma privilegier vare sig man tar ställning för Gud eller inte.

tevepro:

Och på vilket sätt rättfärdigar det en taskig kvinnosyn?


Taskig kvinnosyn? Ursprunget till att människor dör tack vare arvssynden, var just pga att Eva syndade och till följd av detta också Adam. Vari ligger den taskiga kvinnosynen? Jag förstår inte? Eva var ju orsaken till detta, och det är det som förklaras i PN:s text. Alltid lika roligt när ateister försöker få bibliska texter till något det inte är. [bigsmile]

Efesierbrevet 5:25,28, 29, 33 - "25 Ni män, fortsätt att älska era hustrur, alldeles som Kristus också älskade församlingen och utlämnade sig själv för den, ... På detta sätt bör männen älska sina hustrur som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv, ty ingen har någonsin hatat sitt eget kött, utan han ger det näring och vårdar det ömt, alldeles som Kristus också gör med församlingen ... Men vad er angår, skall var och en älska sin hustru som sig själv; å andra sidan bör hustrun ha djup respekt för sin man."

1 Petrus 3:7-9 - "Ni män skall på samma sätt leva tillsammans med dem enligt kunskap, i det ni visar dem ära som ett svagare kärl, det kvinnliga, då ni ju också är arvingar tillsammans med dem till livets oförtjänta gåva, för att era böner inte skall hindras. Slutligen skall ni alla vara likasinnade, visa medkänsla, ha broderlig tillgivenhet, vara ömt medlidsamma, ödmjuka i sinnet, inte återgälda skada med skada eller smädelse med smädelse, utan tvärtom uttala en välsignelse, eftersom ni blev kallade till detta, så att ni kan ärva välsignelse."

1 Tim 5:8 - "Men om någon inte sörjer för sina egna, och särskilt för dem som är medlemmar av hans hushåll, då har han förnekat tron och är värre än en som är utan tro."

Som dessa bibliska skriftställen påvisar ska en sann och uppriktig Guds tjänare visa hustrun ära. Det gäller även att visa respekt och ära gentemot de kvinnor som inte är gifta också naturligtvis.
Misael:

För det första så var hon fullkomlig och var skapt med ett evigt liv, men till följd av att hon och Adam syndade så förde dom in synden och döden på jorden. Även Adam fick sitt straff, så det du försöker få det till - att kristna skulle ha en nedvärderande kvinnosyn - faller i ofruktsam jord.


hur pass insatt är dú egentligen haha?? =)