Forumet - Kvotering med härkomst som grund: Rätt eller fel? Rasism?

Kvotering med härkomst som grund: Rätt eller fel? Rasism?

3888 1 73
Den senaste tiden har det pågått en debatt i media om mångfald i TV-rutorna. Enligt SVT:s programchef Helena Olsson ska man börja kvantifiera människor. ”Vi kan titta på namn, om någon bryter på svenska eller om det på annat sätt framgår att man har utländsk bakgrund” säger Olsson. SVT:s nytillträdda vd Hanna Stjärne har förklarat att mångfald är hennes främsta mål, SVT måste "avspegla hur resten av samhället ser ut” säger hon.  Man vill använda ursprung som en faktor i bestämmandet som vem som ska få synas i rutan. 

SVT är inte ensamma med sitt fokus på ursprung, utan den ideella organisationen Rättviseförmedlingen har med hjälp av pengar från statliga Vinnova tagit fram Rättviseräknaren, ett verktyg som kartlägger representationsförhållanden i media. Syftet är att lyfta fram alternativ kompetens och korrigera underrepresenterade grupper och på så vis öka jämlikheten.

Den har fått mycket kritik. GP:s Alice Teodorescu har reagerat på detta och tycker att det är fel. Hon anser exempelvis att kompetens ska vara det enda som spelar roll när man bestämmer vilka som ska synas i media. Även Adam Cwejman från samma tidning har kallat tankesättet för "ogenomtänkt" och ifrågasätter att ras och hudfärg ska göras till faktorer att döma människor efter. 

Samtidigt kommer nyheten fram att ett JULA-varuhus i Skövde av misstag hade frågat sina ansökanden om vilken ras de var. Här pudlade man och bad om ursäkt för incidenten varpå man lovade att det inte skulle hända igen.

Vad skiljer JULA-incidenten från det som SVT och Rättviseförmedlingen vill göra? JULA-varhuset gjorde härkomst till en aktuell fråga, vilka de två föregående organisationerna också vill. I ena fallet anses det vara ok medan det i det andra fallet anses rasistiskt. Vad tycker du? Är det ok att kvotera in folk pga hudfärg eller kön eller är det alltid att sätta hudfärg i fokus? Borde man försöka avspegla media efter samhället eller ska man bara gå efter kompetens? Vad tycker ni? 
Senast ändrad 21 May 2015, 16:15 av Chibibbi
Vill bara påpeka att det inte finns någon utanför vänster-etablissemanget som tycker att kvotering utifrån ras är en bra idé eller ens en relevant diskussion. Ett förslag skapat utifrån ett fåtal människors världsbild som diskuteras av ett fåtal människor. Bland vanligt folk är detta en fullständigt sjuk tanke och troligtvis inte ens något som människor tänkt en tanke på.

Spana också in:


Nachac: Är i själva verket inte särskilt säker i frågan, men tänker vara för tills motståndarna slutar komma med idiotiska argument.
Åh, så förlösande det kändes att läsa ett sådant här argument. som ett godkännande av känslor man själv har men ser som oetiska och icke acceptabla. det var precis som med mig och "hen". Hade ingen åsikt om det alls från början med blev allt mer stenhårt för ju mer argument jag hörde från dess tvärilskna moståndare
Jag tycker det känns som någon slags ''välmenad'' rasism som verkligen inte hör hemma i ett modernt samhälle. Nu kan man ha mycket åsikter om public service i sig, men jag anser att man i första hand ska eftersöka kompetens och att då välja in människor efter etnicitet tror jag inte i sig bidrar till att dessa människor som idag är underrepresenterade får det bättre. Tvärt om så utgår kvotering från att minoriteter inte vet sitt eget bästa och fortsätter bara att spä på en gammal förlegad stereotyp.

Däremot hade jag tyckt det vart intressant om SVT fick in mer mångfald av politiska åsikter med tanke på dagens rödgröna överrepresentation. Detta för att man från statlig tv bör representera hela folket.

mynona: Åh, så förlösande det kändes att läsa ett sådant här argument. som ett godkännande av känslor man själv har men ser som oetiska och icke acceptabla. det var precis som med mig och "hen". Hade ingen åsikt om det alls från början med blev allt mer stenhårt för ju mer argument jag hörde från dess tvärilskna moståndare
Blir så ibland, som när jag konfronterades med två personer som undrade vad jag tyckte om vapenlegalisering, var varken säker före eller efter, men var djävligt säker på att jag inte ville ge de människorna vapen.
Allt detta grundar sig på synen på att personer utifrån deras etnicitet och utseende skiljer sig åt och har olika egenskaper. Är det för många av en viss hudfärg i TV kan dessa inte representera personer av annan hudfärg. Jag har bara saker gemensamt med en vit person eftersom jag är vit och kan därför bara representeras av en vit person. En svart person kan bara representeras av en svart person. Man delar alltså in personer i grupper utifrån hudfärg och ger dem egenskaper utifrån detta. Det är ren och skär rasism. 
jag har svårt att ta ställning i den specifika frågan eftersom jag inte anser att SVT bör finnas till att börja med. jag tycker inte att skattepengar ska gå till "public service", och givetvis blir det inte bättre om de ska sköta sin rekrytering enligt en i jämställdhetssyfte kontraproduktiv och i alla syften ineffektiv modell där kompetens och lämplighet riskerar att hamna i skymundan. 

föreställningen om att kvotering ska lösa något bygger på att centraliserad planekonomi fungerar - vilket det inte gör. statens makt att på olika sätt lägga sig i människors förehavanden bör därför minskas. då SVT är ett statligt bolag som ska representera väljarbasen (typ, jag bryr mig faktiskt inte riktigt om hur det formella upplägget ser ut eftersom det är helt oväsentligt) kan man tolka detta tilltag som ett avancemang i kvoteringens förtecken och en indikator på att lagstadgad kvotering inte är någon främmande idé i vänsterrörelsens toppskikt. lagstadgad kvotering ska vi inte ha. ingen vinner på det utom redan välbärgade samveten. det leder inte till något gott utöver en falsk förvissning om att "vi gör något åt problemet".

skattepengar ska gå till att faktiskt hjälpa fattiga människor genom omdistribuering via skatt, och till att upprätthålla de delar av infrastruktur och välfärd som bäst sköts på statlig nivå eller under statlig tillsyn, vilket är väldigt få om ens några alls. skattepengar ska inte användas för att framtvinga ytliga symptom av någons idealbild av hur människan bör fungera på bekostnad av tillväxt i riktning mot en faktisk optimering av det reella utfallet i termer av levnadsstandard.

NiklasW: Allt detta grundar sig på synen på att personer utifrån deras etnicitet och utseende skiljer sig åt och har olika egenskaper. Är det för många av en viss hudfärg i TV kan dessa inte representera personer av annan hudfärg. Jag har bara saker gemensamt med en vit person eftersom jag är vit och kan därför bara representeras av en vit person. En svart person kan bara representeras av en svart person. Man delar alltså in personer i grupper utifrån hudfärg och ger dem egenskaper utifrån detta. Det är ren och skär rasism. 
Precis så!
Kommer inte att påverka mig något nämnvärt då SVT för mig över en period nu spelat ut sin betydelse mer och mer. Tänker bara ägna mig åt att titta på deras sportsändningar, i de idrotter som intresserar mig. I framtiden hoppas jag att jag inte kommer att behöva titta på SVT alls just för sådana här tramserier.

Som ett par inlägg över har jag också svårt att se hur detta skulle vara lagligt. Har arbetsgivare rätt att särskilja på människor vid arbetsintervjuer efter faktorer som härkomst, hudfärg och kön? På vilket vis blir SVT bättre än de företag och arbetsgivare som samhällsutvecklingen i alla år försökt att motverka diskriminering redan före arbetsintervjuerna tar plats.

Jag tror SVT, om något, behöver kvotera in IQ just nu.

Chibibbi: Vad skiljer JULA-incidenten från det som SVT och Rättviseförmedlingen vill göra?
Jag vet inte vad JULA-incidenten var för händelse. Om ett mål för jämlikhet och mångfald finns hos JULA är det ingen principiell skillnad mot vad SVT och Rättviseförmedlingen vill göra. Om ett mål för jämlikhet och mångfald inte finns hos JULA, och de ändå ställde en sådan irrelevant fråga, kan man ifrågasätta deras kompetens och börja överväga att bojkotta sådan skit för att underminera rasister.

Chibibbi: Vad tycker du?
Jag tycker företag ska få göra som de vill för att sedan låta marknaden avgöra om företaget agerar etiskt. 

Chibibbi: Är det ok att kvotera in folk pga hudfärg eller kön eller är det alltid att sätta hudfärg i fokus?
Det är, för mig, en generell princip att det inte är okej, p. g. a. att man gör skillnad på människor. Att blint mellan två personer skilja dem åt för att den ena är av en viss hudfärg och den andre inte anser jag är fel, men jag försvarar under alla omständigheter en organisations rätt att göra just detta, för sedan avgör marknaden om de agerar rätt.

Därmed, anser jag, är det inte något fel i att en organisation väljer att agera själva utifrån deras preferenser. Om vi för enkelhets skull ser staten som en likvärdig organisation som alla andra är det inget konstigt att de själar som bedriver staten har önskemål om hur statliga verksamheter ska bedrivas. De bör naturligtvis vara helt fria i att själva sätta ramar för statens egna verksamheter. Därmed är det inget konstigt att SVT gör just det då de hoppas att åtgärden ska möta marknadens behov bättre.

Chibibbi: Borde man försöka avspegla media efter samhället eller ska man bara gå efter kompetens?
Jag vill hävda att fri media är tvungna att anpassa och avspegla sig efter samhället för att möta upp efterfrågan. Det är också detta som kommer att ske om man låter marknaden vara fri och folk får bestämma vad för typ av media de vill ha. Det är därför man först och främst bör övertyga folk, och inte ledande organisationer, eftersom det är folket som har makten.Slutsats: Kvotering är i allra högsta grad olämpligt under det att man utför det på andras ägande.

Nachac: Är i själva verket inte särskilt säker i frågan, men tänker vara för tills motståndarna börjar komma med argument som inte är idiotiska eller osakliga.
ah, så härligt passiv. ger upp frågan redan på förhand då du vet vart du egentligen står någonstans och det är åt motsatt håll som dina meningsmotståndare i andra, viktigare frågor för dig. bara att du inte kan med att säga det rakt ut utan att verka som osaklig och inkonsekvent. 

frågan är rätt enkelt uppställd. ska din arbetsförmåga gå före din rätt till ett arbete eller ska immanenta privilegium göra det?

Weeaboo: ah, så härligt passiv. ger upp frågan redan på förhand då du vet vart du egentligen står någonstans och det är åt motsatt håll som dina meningsmotståndare i andra, viktigare frågor för dig. bara att du inte kan med att säga det rakt ut utan att verka som osaklig och inkonsekvent.
Fast ne.
Weeaboo: frågan är rätt enkelt uppställd. ska din arbetsförmåga gå före din rätt till ett arbete eller ska immanenta privilegium göra det?
Fast ne.