Forumet - läxhjälp, snälla!?

läxhjälp, snälla!?

87 0 6
Är det inte tämligen uppenbart?

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -


eftersom att jag är så snäll så kan jag nämna att lokalbefolkningen påverkades på så vis att de bl.a flydde, blev stora flyktingströmmar. Detta ledde i sin tur att balansen rubbades utifrån ett maktperspektiv, det i sin tur ledde till ytterliggare konflikter.

Vilket du kan dra slutsatsen av att befolkningen drabbades ytterliggare, på ett negativt vis.

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -


det vet ju iofs efter folkmordet, men det är en direkt konsekvens av folkmordet.

Spana också in:

folkets delades ju mellan hutu och tutsier.. jag tror att det blev svårt för dem att bli "ett förenat folk" igen efter folkmorden. Dem drabbades ju också av att många oskyldiga dog. folk mördade sina klasskamrater, grannar, jobb kollegor, vänner, släkt och familj.. allt för att vissa var ljusare än andra och pga belgien.