Forumet - lås sming

lås sming

2648 0 166
sming är ett oönskat inslag på denna sida, som i princip alla vill se låst. gör det.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980112.HTM

Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

...

Skyldighet att ta bort vissa meddelanden

5 § Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om
1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna i 16 kap. 5 § brottsbalken om uppvigling, 16 kap. 8 § brottsbalken om hets mot folkgrupp, 16 kap. 10 a § brottsbalken om barnpornografibrott eller 16 kap. 10 c § brottsbalken om olaga våldsskildring, eller
2. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända in meddelandet.
För att kunna fullgöra sin skyldighet enligt första stycket har den som tillhandahåller tjänsten rätt att ta del av meddelanden som förekommer i tjänsten.
Skyldigheten enligt första stycket och rätten enligt andra stycket gäller också den som på tillhandahållarens uppdrag har uppsikt över tjänsten. Lag (2010:401).
Ändrad 2010-06-04 gm SFS 2010:401, ikraft 2010-07-01
Straff

6 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 § döms till böter.

7 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 5 § första stycket döms till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst två år. I ringa fall skall inte dömas till ansvar.


så, admins och moderatorer, vill ni riskera straff för att skydda smings rätt att sprida idioti på internet?

Spana också in:

isola:

Ganon är väl ändå ett lite större problem för Youmeet än Sming [no-no]


jag skiter väl i ganon, det är sming som är ett problem med någon regelbundenhet.

Kakaoxo:

men va gör modsen mm???``


de värnar om smings föreställda yttrandefrihet, verkar det som. vilket känns mer och mer som ett uppenbart ställningstagande, då han inte har någon jävla yttrandefrihet utöver den som forumets ägare tillåter.
internet:

frågan är vad man ska förvänta sig av de som bestämmer här egentligen.


ett värnande om sitt (förhoppningsvis inte) tomma straffregister. men å andra sidan så är inte ansvarsfrihet något som de prioriterar, då hade de ansträngt sig i alla fall symboliskt för att låsa fanskapet.
mediakatt:

Fast det hindrar ju inte att han fortfarande är otrevlig mot folk på grund av deras politiska tillhörighet. Och religiösa tillhörighet, för den delen.


Nä visst, fast den religiösa diskrimineringen skulle jag nog kalla mer medfött än det politiska p.g.a. att du som "arab", "iranier", osv. ofta stämplas som muslim, oavsett om du är det eller inte. Vet flera icke-troende som Sming varit rasistisk mot för att han förutsatt att de är muslimer. Deras hudfärg har han alltså använt för att stämpla dem. Tror ej den typen av ras-tänk är lika vanligt bland t.ex. politiska åsikter.
Exner:

Sådana inlägg - i den mån de skrivs av honom - raderas och beivras. Skulle han komma upp i tillräckligt hög nivå av varningspoäng, låses han.
Din tråd är överflödig och uppmärksamhetsivrande.


i helvete heller, 90% av hans inlägg är eller gränsar till hets mot folkgrupp. hade alla hans dylika inlägg belönats med varningspoäng så hade han varit låst på en förmiddag.