Forumet - Lexbase

Lexbase

1746 0 31
För den oinvigde så lagrar lexbase.se domar från svenska domstolar där de tilltalade/parterna i ett tvistemål visas med namn. Tankar man sitt konto med 59/79 kr så får man dessutom se alla domar och dess protokoll.
Detta kan ju tyckas bra när man ska anställa någon, skaffa en inneboende etc. Dock står ju inte utfallet av domen med om man inte tankar sitt konto och därför kan man ju döma folk bara för att man ser de förekommit som tilltalade i ett mål.

Tldr: Nu kan du alltså söka på ett namn (mamsi, grannen, klasskompisen etc) och helt gratis få se om hen förekommit som tilltalad (anklagad) i ett mål. Bra eller dåligt?

Spana också in:


Draug:
Inget som utomstående har med att göra anser jag.
Fast det är ju rätt bra att få reda på om ens barnvakt blivit dömd för pedofili, t ex. Dessa uppgifter är ju ändå offentliga. Dock kan det ju skapa häxjakter och svårigheter för folk som lagt sina brott bakom sig och nu lever hederligt, för att inte tala om folk som blivit frikända men ändå visas för att de förekommit i ett mål. Dock får man ju reda på det sistnämnda om man betalar lexbase.

isola: Fast det är ju rätt bra att få reda på om ens barnvakt blivit dömd för pedofili, t ex. Dessa uppgifter är ju ändå offentliga. Dock kan det ju skapa häxjakter och svårigheter för folk som lagt sina brott bakom sig och nu lever hederligt, för att inte tala om folk som blivit frikända men ändå visas för att de förekommit i ett mål. Dock får man ju reda på det sistnämnda om man betalar lexbase.
Barnvakten kan visa sig vara pedofil även om denna inte är dömd för det. Även om det kan ha fördelar med sådan kunskap om andra, så är människor duktiga på att döma andra på förhand och dra förhastade slutsatser. Rättssystemet är även långt ifrån felfritt, bara för att någon finns i ett register så behöver inte det betyda att person fick just den domen på rättvisa grunder. Tycker inte att alla ska ha tillgång till sådana uppgifter.
"Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar." Tryckfrihetsförordningen, 2 kap. 1 §Är hur de rättfärdigar sin verksamhet. Det är bra att man måste bli medlem för att få mer detaljerad information pga annars så syns det på sökningar på Google ect. Jag tycker man ska se över vad som är allmänna handlingar om man nu inte vill att alla ska veta dessa saker, om man ska ha tjänat sitt straff, eller problemet är löst, varför kan man då inte ta bort de uppgifterna helt?