Forumet - Lite hjälp med genetik...

Lite hjälp med genetik...

2133 0 10
Jo nu är det så att min kompis behövde hjälp med lite genetik, det är en text där du behöver lägga till ord. Jag är heller inte så duktig på genetik så jag tänkte att ni kunde hjälpa mig.

Uppgiften:

DNA-molekylerna består av långa kedjor av -------. I DNA finns det fyra olika kvävebaser: adenin, guanin, cytosin och tymin. Principen för den genetiska koden är att ------- i tre nukleotider som följer efter varandra, en -------, avgör identiteten for en viss ------- i ett protein. En gen innehåller de tripletter som är nödvändiga för identiteten för att bilda ett bestämt -------. Överföring av information från DNA till ------- utanför kärnan sker med hjälp av -------. Medan DNA-molekylerna består av ------- nukleotidkedjor, har RNA-molekylerna ------- kedja. I RNA finns det också fyra olika -------. Tre av dessa (A, G, C) finns även i DNA. Den fjärde kvävebasen i RNA är uracil (U). Informationsöverföringen från DNA till RNA kallas -------. När en gen är aktiv, används den ena DNA-kedjan som mall för bildningen av -------. Detta sker på ett sådant sätt att baserna i mRNA är komplementära till baserna i DNA, genom att A, C, G och T i DNA ger U, G, C och A i RNA. I mRNA kallas en serie av tre kvävebaser som styrs av en triplett i DNA för en -------. mRNA transporteras genom ------- i kärnmembranet och vinds till ------- i cytoplasman. Här används mRNA som mall för sammankopplingen av ------- till proteiner. Denna process kallas -------. De fria aminosyrorna i cytosolen trnsporteras till ribosomerna bundna till -------. Varje aminosyra har sin speciella tRNA-molekyl, som bindstill den rätta ------- i mRNA. Bindningen är specifik, eftersom en trio av baser, som kallas en -------, på tRNA:s spets är komplementära till baserna i kodonen.

Ord som ska in: aminosyra, aminosyror, antikodon, budbärar-RNA(mRNA), en, kodon, kodonen, mRNA, kvävebaserna, kvävebaser, nukleotider, transport-RNA(tRNA), porerna, protein, ribosomerna, ribosomer, två, transkription, translation, triplett.
Lite på vägen kanske?

DNA-molekylerna består av långa kedjor av aminosyror I DNA finns det fyra olika kvävebaser: adenin, guanin, cytosin och tymin. Principen för den genetiska koden är att kvävebaser i tre nukleotider som följer efter varandra, en triplett, avgör identiteten for en viss aminosyra i ett protein. En gen innehåller de tripletter som är nödvändiga för identiteten för att bilda ett bestämt protein. Överföring av information från DNA till ribosomer utanför kärnan sker med hjälp av budbärar-RNA(mRNA). Medan DNA-molekylerna består av ------- nukleotidkedjor, har RNA-molekylerna ------- kedja. I RNA finns det också fyra olika -------. Tre av dessa (A, G, C) finns även i DNA. Den fjärde kvävebasen i RNA är uracil (U). Informationsöverföringen från DNA till RNA kallas -------. När en gen är aktiv, används den ena DNA-kedjan som mall för bildningen av protein. Detta sker på ett sådant sätt att baserna i mRNA är komplementära till baserna i DNA, genom att A, C, G och T i DNA ger U, G, C och A i RNA. I mRNA kallas en serie av tre kvävebaser som styrs av en triplett i DNA för en -------. mRNA transporteras genom ------- i kärnmembranet och vinds till ------- i cytoplasman. Här används mRNA som mall för sammankopplingen av aminosyror till proteiner. Denna process kallas -------. De fria aminosyrorna i cytosolen transporteras till ribosomerna bundna till -------. Varje aminosyra har sin speciella tRNA-molekyl, som bindstill den rätta ------- i mRNA. Bindningen är specifik, eftersom en trio av baser, som kallas en triplett, på tRNA:s spets är komplementära till baserna i kodonen.
DNA-molekylerna består av långa kedjor av GUUUUUUD. I DNA finns det fyra olika kvävebaser: adenin, guanin, cytosin och tymin. Principen för den genetiska koden är att GUUUD i tre nukleotider som följer efter varandra, en GUUUD, avgör identiteten for en viss GUD i ett protein. En gen innehåller de tripletter som är nödvändiga för identiteten för att bilda ett bestämt INTELLIGENT DESIGN. Överföring av information från DNA till GUD utanför kärnan sker med hjälp av GUUUUUUUUD. Medan DNA-molekylerna består av JESUS nukleotidkedjor, har RNA-molekylerna ALLSMÄKTIG kedja. I RNA finns det också fyra olika HELIGA ANDAR. Tre av dessa (A, G, C) finns även i DNA. Den fjärde kvävebasen i RNA är uracil (U). Informationsöverföringen från DNA till RNA kallas MIRAKEL. När en gen är aktiv, används den ena DNA-kedjan som mall för bildningen av GUD. Detta sker på ett sådant sätt att baserna i mRNA är komplementära till baserna i DNA, genom att A, C, G och T i DNA ger U, G, C och A i RNA. I mRNA kallas en serie av tre kvävebaser som styrs av en triplett i DNA för en OSV... mRNA transporteras genom ------- i kärnmembranet och vinds till ------- i cytoplasman. Här används mRNA som mall för sammankopplingen av ------- till proteiner. Denna process kallas -------. De fria aminosyrorna i cytosolen trnsporteras till ribosomerna bundna till -------. Varje aminosyra har sin speciella tRNA-molekyl, som bindstill den rätta ------- i mRNA. Bindningen är specifik, eftersom en trio av baser, som kallas en -------, på tRNA:s spets är komplementära till baserna i kodonen.

Spana också in: