Forumet - Livslinjen vid Dalslands Folkhögskola

Livslinjen vid Dalslands Folkhögskola

1351 0 7
Hört mycket gott om den. Någon som gått där och kan rekommendera den ifall man vill förändra sitt liv till det bättre? 


"Livslinjen vänder sig till alla som önskar göra någon förändring / förbättring i livet eller som vill ge sig själv lite extratid för personlig utveckling. Ett forum som erbjuder personlig utveckling i en trygg och inspirerande miljö och som skapar förutsättningar, ökad medvetenhet och kunskaper för fortsatta studier, återgång till arbetslivet eller annan sysselsättning.

Livslinjens grundfilosofi är att man både kan och vill förändra sin egen situation när den egna tanken, känslan och övertygelsen om att själv kunna påverka finns hos individen. Du väljer själv hur ditt fortsatta liv skall se ut! Målsättningen är således att stärka deltagarens motivation, handlingskraft, medvetenhet, självbild och lustfylldhet.

Livslinjen är ingen "statisk" verksamhet, vilket innebär att innehållet kan förändras utifrån de förutsättningar, behov och gruppsammansättningar som är aktuella."


http://www.dals.fhsk.se/sv/kulturplattformen/fhsk-DALSLAND/Startsida/Kurser/Livslinjen/

Spana också in:


S3ON: vad är ens "ökad medvetenhet"?

Det är inte så flummigt. Det handlar väl i sammanhanget att att se och förstår sig själv, ens beteenden, reaktionsmönster, försvarsmekanismer osv. och vad de har för grund.

Först när man är medveten och således har lite distans till sig själv så kan man aktivt välja hur man vill förhålla sig till det och börja göra annorlunda. 

Så att träna upp medvetenhet är grunden för all förändring, oavsett om det handlar om en själv eller om något yttre. Det man inte förstår - eller kanske inte ens ser - det kan man inte styra utan kommer snarare styras av.