Forumet - MaB 2010

MaB 2010

623 0 12

Spana också in:

I4YOU:


Uppgift 1

(x-5)(x+7) = 28
x*x+x*7-5*x-5*7-28 = 0
x²+7x-5x-35-28 = 0
x²+2x-63 = 0
x = -2/2±√((2/2)²-(-63))
x = -1±√(1²+63)
x = -1±√(1+63)
x = -1±√64
x = -1±√(2^6)
x = -1±(2^6)^(1/2)
x = -1±2^(6*1/2)
x = -1±2^(6/2)
x = -1±2^(2*3/2)
x = -1±2³
x = -1±8
x = -1-8 eller x = -1+8
x = -9 eller x = 7

Uppgift 2

70% =
70/100 =
2*5*7/(2²*5²) =
7/(2*5) =
7/10 =
0,7

1-0,7 = 0,3

0,7*0,3+0,3*0,7 =
0,3*0,7+0,3*0,7 =
2*0,3*0,7 =
0,42
I4YOU:


Uppgift 3

(Enheter grad och längdenhet)

ACB = x
ADM = y

ABC+ACB+BAC = 180
ABM+AMB+BAM = 180
ADM+AMD+DAM = 180
BDM+BMD+DBM = 180

ABM+DBM = 180

ADM = BDM
BAM = DAM

AM = BD
AM = BM

AMB = 2ACB

AMD = AMB+BMD

AM = BM
ABM = BAM

ABM+AMB+BAM = 180
ABM = BAM
ABM+AMB+ABM = 180
ABM+ABM+AMB = 180
2ABM+AMB = 180

2ABM+AMB = 180
AMB = 2ACB
2ABM+2ACB = 180

2ABM+2ACB = 180
2(ABM+ACB) = 2*90
ABM+ACB = 90

ABM+ACB = 90
ABM = 90-ACB

AM = BD
AM = BM
BD = BM

BD = BM
BDM = BMD

BDM+BMD+DBM = 180
BDM = BMD
BDM+BDM+DBM = 180
2BDM+DBM = 180

2BDM+DBM = 180
DBM = 180-2BDM

ABM+DBM = 180
ABM = 90-ACB
DBM = 180-2BDM
90-ACB+180-2BDM = 180
90+180-180 = ACB+2BDM
90 = ACB+2BDM
ACB+2BDM = 90

ACB+2BDM = 90
ADM = BDM
ACB+2ADM = 90

ACB+2ADM = 90
ACB = x
ADM = y
x+2y = 90

x+2y = 90
x = 90-2y

x+2y = 90
2y = 90-x
y = (90-x)/2

x+2y = 90
x = 90-2y
y = (90-x)/2

a)

x = 50

y = (90-x)/2
x = 50
y = (90-50)/2
y = 40/2
y = 20

y = 20

b)

x+2y = 90
x = 90-2y
y = (90-x)/2
havsörnar: 0.7*0.3=0.21=21% chans att hitta ett sådant par som efterfrågas

(x-5)(x+7) = 28
multiplicera
x^2+7x-5x-35=28
förenkla
x^2+2x-35=28

Du har fått en andragradsekvation. För att kunna använda pq-formeln måste summan bli 0. därför gör vi såhär:

x^2+2x-35-28=28-28
x^2+2x-83=0

använder pq-formeln
x=2/2+- √(2/2)^2+83

Orkar ej räkna ut svaret men det är bara lite knapptryckningar på miniräknare kvar ju