Forumet - Människor som säger att de har en egenutvecklad åsikt...

Människor som säger att de har en egenutvecklad åsikt...

1456 2 23

Spana också in:


internet: Omöjligt att inte förhålla sig till tidigare behandlad information.
Sant, och med tiden blir länkarna mellan ens åsikter mer och mer starka och visst är perceptionen subjektiv... men åtminstone som ung tänker jag mig att man kan bli influerad av diametrala åsikter på en och samma gång. Då uppstår någonting unikt, inte i bit men i uppsättning.

Nachac: Försök att tala helt logiskt korrekt en hel dag utan utrymme för missuppfattning så kanske du förstår.
Har försökt med detta, men lustigt nog blir det oftast fler och grövre missuppfattningar av det. Det kan naturligtvis bero på begränsningar från min sida, men ändock verkar det som att logik ligger ganska långt ifrån hur gemene människa tolkar sin omgivning.

det som kan tillåta unika åsikter är just att våra subjektiva perceptioner. varje enskild individ har format under lite andra förutsättningar än individen bredvid den, vilket påverkar hur vi uppfattar våra perceptuella intryck.  men jag kan tänka mig att vi utifrån samma information kan processa den olika pga detta.

frågan blir då om våra uppfattningsmekanismer är tillräckligt unika för att kunna producera nya insikter, eller om våra idéer är dömda att för alltid vara en produkt av tidigare hjärnor. 

men även under premissen att vi har precis likadana uppfattningsförmågor, ser jag att det finns utrymme för åtminstone unika sammansättningar av redan existerande tankar.


Chibibbi: Har försökt med detta, men lustigt nog blir det oftast fler och grövre missuppfattningar av det.
Chibibbi: men ändock verkar det som att logik ligger ganska långt ifrån hur gemene människa tolkar sin omgivning.
Min poäng. Nagelfar man precis allting människor säger kommer man upptäcka en hel del ologiskt och tvetydigt. Det är i detta läge ens eget förnuft kommer in i bilden. Säger någon att denne har bildat sig en åsikt på egen hand är det för att positionera sig som självständig och icke manipulerad, inte för att uttryckligen påstå att man har varit totalt utan yttre inflytande. Jag har själv läst tråden som med största sannolikhet inspirerade T.S. och i detta fall var det frågan om att försvara sig mot en anklagelse om  att vara hjärntvättad.

Nachac: Min poäng. Nagelfar man precis allting människor säger kommer man upptäcka en hel del ologiskt och tvetydigt. Det är i detta läge ens eget förnuft kommer in i bilden. Säger någon att denne har bildat sig en åsikt på egen hand är det för att positionera sig som självständig och icke manipulerad, inte för att uttryckligen påstå att man har varit totalt utan yttre inflytande. Jag har själv läst tråden som med största sannolikhet inspirerade T.S. och i detta fall var det frågan om att försvara sig mot en anklagelse om att vara hjärntvättad.
Ja. Jag kan tycka att det förnuftiga i sammanhanget är att tolka det människor säger utifrån de relevanta faktorer som finns. Om vi då vet att gemene människa uttrycker sig på ett visst sätt som oftast som inte går i hand med strikt logik, har man inte goda skäl att tolka det människor säger som om de talade det logiska språket.

Det blir en lustig ironi när TS då påpekar andras sk "felsteg" när TS tillsynes begår samma misstag.

Chibibbi: Ja. Jag kan tycka att det förnuftiga i sammanhanget är att tolka det människor säger utifrån de relevanta faktorer som finns. Om vi då vet att gemene människa uttrycker sig på ett visst sätt som oftast som inte går i hand med strikt logik, har man inte goda skäl att tolka det människor säger som om de talade det logiska språket.

Det blir en lustig ironi när TS då påpekar andras sk "felsteg" när TS tillsynes begår samma misstag.
Tumme upp

MissAnox:
Sant, och med tiden blir länkarna mellan ens åsikter mer och mer starka och visst är perceptionen subjektiv... men åtminstone som ung tänker jag mig att man kan bli influerad av diametrala åsikter på en och samma gång. Då uppstår någonting unikt, inte i bit men i uppsättning.
Absolut, men det är mer semantik huruvida vad unik egentligen innebär, typ. Samma samma men olika, växelverkan. 

Chibibbi: frågan blir då om våra uppfattningsmekanismer är tillräckligt unika för att kunna producera nya insikter, eller om våra idéer är dömda att för alltid vara en produkt av tidigare hjärnor.

Varje gång du producerar något så krävs det ju ett råmaterial av något slag som människan sedan formar till en produkt, detta råmaterial kommer någonstans ifrån.  En ny insikt bygger på en annan i någon mening.

dazed:

Varje gång du producerar något så krävs det ju ett råmaterial av något slag som människan sedan formar till en produkt, detta råmaterial kommer någonstans ifrån.  En ny insikt bygger på en annan i någon mening.
jo, men hur vi processar materialet skulle ev, sedan kunna skapa  någon nytt.