Forumet - Mannens ställning i samhället

Mannens ställning i samhället

3502 2 12
Ju längre den feministiska rörelsen har tagit sig till, desto värre mår vi som samhället. Vi pratar om jämlikhet och använder likadana termer för att beskriva de förändringarna som vi har upplevt under de senaste årtionden. Dessvärre har vi passerat jämlikheten för en lång tid sedan, och lever nu i ett matriarkaliskt samhälle där kvinnans fördel är alltid viktigare en mannens.

Samtidigt sker det mycket i den islamistiska världen som är ännu mycket starkare patriarkalisk än vi matriarkalisk. Det är självklart att ju större blir skillnaden mellan dessa två världar, desto kraftigare blir krocken.  Det är något som vi inte får glömma, när vi fattar beslut om vår egen framtid.
Det här stämmer ju inte alls. Vi strävar efter balans så att alla i Sverige kunde må bra och känna sig glada. Vi måste acceptera och respektera varandra och försöka undvika all extrem. Min åsikt är dock att både den feministiska rörelsen och FI och alla "manliga föreningar" som t.ex Mansjouren borde titta sig i spegeln. Vi behöver samarbete och kärlek, inte bråk.

Spana också in:


I-Nexus-I:
Viktigare att skydda i egenskap av moder, samt i en könsroll där kvinnan ses som svag, undergiven och omyndig. Det är vad feminismen som ideologi försöker motarbeta.
vadå motarbeta, det är ju redan exakt så! Om en stam förlorar sina kvinnor är de fucked, förlorar de några män så är det lite skitsamma, kvinnan är den begränsande faktorn i barnafödande. Lär er grundläggande logik 
Nej, vi lever i mångt och mycket fortfarande i ett patriarkalt samhälle, av män för män. Däremot så finns det problem för män idag, ofta har vi en manlighetsbild som gör oss inte nödvändigtvis jättekompatibla med det moderna samhällets skola eller för den delen arbetsmarknad. Mannen är överrepresenterad bland självmordstagare, fängelsekunder, missbrukare, uteliggare osv - men detat är saker som feministisk analys och för den delen praxis kan hjälpa oss med snarare än att den "har gått för långt".