Forumet - Martyr- och [email protected] (Pride)

Martyr- och [email protected] (Pride)

486 0 49
Är det något som verkligen äcklar mig, så är det folk som framställer sig som falska martyrer i världens kanske friaste land. Varje år arrangeras ett spektakel, där vi skall antas vara stolta över något som vi inte ens varit med om att skapa.

Till skillnad från exempelvis nationaldagen, där vi firar det fria land som vi dagligen är med och bygger, så finns det väl inget särskilt i en naturlig sexuell läggning som homosexualitet?

Det andra syftet med paraden, är att utmärka oss själva som martyrer och offer för den hemska heterosexualitetens motsvarighet till feminismens påhittade patriarkat.

Men faktum är att vi är lika fria som de heterosexuella männen och kvinnorna, i dagens Sverige. Det finns ingen anledning till att gå omkring och hulka i självömkan och ständigt använda detsamma, till att oavbrutet och ständigt få sin vilja igenom i alla situationer.

Det är patetiskt.

Så, vad tycker ni andra? [smile]
Som det är nu, så har ju vår folkgrupp lyckats bli nästan lika gnällig och självömkande som muslimerna och zigenarna. Överallt är det diskriminering och konspirationer mot oss.

Detta måste få ett slut, annars kommer ingen hbt-organisation kunna bli tagen på allvar i framtiden och i förlängningen så kan vi bli lika avskydda av gemene man, som ovannämnda grupper gjort sig.

Spana också in:

Castle:

Till skillnad från exempelvis nationaldagen, där vi firar det fria land som vi dagligen är med och bygger,


lol. Hur kan ett land vara fritt? Ett land förutsätter ju a) en nationalstat för att uppräthålla det, och b) Tydliga gränser. Skulle säga att de båda står i stark motsättning till frihet.

Castle:

så finns det väl inget särskilt i en naturlig sexuell läggning som homosexualitet?


Fast naturlig är den ju knappast, precis som heterosexualiteten. Båda är ganska moderna fenomen. Åtminstone inte som så tydliga kategorier och identiteter som idag.

Castle:

Det andra syftet med paraden, är att utmärka oss själva som martyrer och offer för den hemska heterosexualitetens motsvarighet till feminismens påhittade patriarkat.


Fast att det inte ens var lagligt att adoptera som homosexuella förrän 2003 tyder ju på att det finns, eller åtminstone funnits, en underordning?
Rödingajävel:

lol. Hur kan ett land vara fritt?


Det har grundlagsstadgade rättigheter, som innebär frihet för dess folk i stor utsträckning. Att du drar begreppen till extremdefinitioner, förändrar inte det faktumet. Det är istället barnsligt att göra så.

Rödingajävel:

Båda är ganska moderna fenomen. Åtminstone inte som så tydliga kategorier och identiteter som idag.


Men nu pratade jag om sexualiteten och inte identiteten, som ofta kan vara något osmaklig, om man ser på de extremistiska elementen på pride.

Rödingajävel:

Fast att det inte ens var lagligt att adoptera som homosexuella förrän 2003 tyder ju på att det finns, eller åtminstone funnits, en underordning?


Att adoptera barn är ingen mänsklig rättighet.

Du använder dig av väldigt extrem och uppskruvad retorik, som förfaller vara komisk och direkt löjeväckande, för en intellektuellt mogen person.
Castle:

Men faktum är att vi är lika fria som de heterosexuella männen och kvinnorna, i dagens Sverige. Det finns ingen anledning till att gå omkring och hulka i självömkan och ständigt använda detsamma, till att oavbrutet och ständigt få sin vilja igenom i alla situationer.


rfsl sköter det stundtals ganska dåligt men jag är helt för ett pride... det är tramsigt att blunda för att det finns problem... om inte hade ju aik och djurgården gått i paraden :P
Homosexuella blir behandlade som skit på väldigt många ställen, det är klart att om dom ses på av omgivningen som homosexuella så framför människor så kommer dom göra det med tillslut.

Problemet ligger i att dom helt enkelt måsste vända på det hela och vara stolta för hur dom fötts, detta göra dom bara för samhället tvingat dom att skämmas för det.
Castle:

Det andra syftet med paraden, är att utmärka oss själva som martyrer och offer för den hemska heterosexualitetens motsvarighet till feminismens påhittade patriarkat.


fast både patriarkatet och heteronormen existerar, så förstår inte riktigt vad du vill åstadkomma.

Castle:

Men nu pratade jag om sexualiteten och inte identiteten, som ofta kan vara något osmaklig, om man ser på de extremistiska elementen på pride.


en sexualitet är en identitet. allt som man "är" (identifierar/definierar sig med/genom), är en del av en identitet. att vara homo- eller transsexuell är i allra högsta grad en bild av identiteten.

Castle:

Att adoptera barn är ingen mänsklig rättighet.


det beror på kontexten. vad är en rättighet? åsyftar du fn:s mänskliga rättigheter, och om du gör det, finns det inte vissa rättigheter utöver dessa som man bör ge människor?

att homosexuella inte fick adoptera barn har snarare med en cynisk syn på homosexuella att göra än att man fråntar dem en "rättighet". anledningen att man inte vill låta homosexuella adoptera är att man tidigare misstrott, tillskrivit dem en sämre moral och ansett att det är en sjukdom.

skäms du över dig själv?

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -


Dan_the_ironman:

Problemet ligger i att dom helt enkelt måsste vända på det hela och vara stolta för hur dom fötts


tror inte att man föds till homo- eller heterosexuell, utan att man blir det genom socialisering. att det finns en grundläggande sexuell drift som sedan genom interaktion definieras till klara sexuella läggningar med speciella strukturer, vanor och (underliggande) maktförhållanden osv.
internet:

fast både patriarkatet och heteronormen existerar, så förstår inte riktigt vad du vill åstadkomma.


Det är en löjlig konspirationsteori, skapad av paranoia och hjärnspöken.

internet:

är en del av en identitet. att vara homo- eller transsexuell är i allra högsta grad en bild av identiteten.


Det finns ingen anledning att identifiera sig med eller definiera sig utefter en sexuell läggning.

internet:

finns det inte vissa rättigheter utöver dessa som man bör ge människor?


Ett barn är dock ett eget liv. Man kan inte kräva att få ett barn.

internet:

. anledningen att man inte vill låta homosexuella adoptera är att man tidigare misstrott, tillskrivit dem en sämre moral och ansett att det är en sjukdom.


Numera anser man att en homosexuell relation, inte kan utgöra en bra uppväxt för ett barn. Det känns vettigt.internet:

skäms du över dig själv?


Nope. Men skäms över dina och dina likasinnades värderingar [smile]
Castle:

Det har grundlagsstadgade rättigheter, som innebär frihet för dess folk i stor utsträckning.


Rättigheter ger inte automatiskt frihet. Rätten till ägande över t.ex. ett hyreshus innebär ju att en otroligt stor mängd makt koncentreras hos ägaren medan alla hyresgästers frihet att bo där är helt beroende på ifall de har pengar till hyran. Ägaren har ju dessutom en väldigt stor makt över alla boende även om de betalar, ifall det inte är helt reglerat till deras fördel att de inte kan bli vräkta och dylikt om de betalar sin hyra. Men ett samhälle där din plånbok avgör hur mycket frihet du har skulle jag knappast kalla fritt.

Castle:

du drar begreppen till extremdefinitioner, förändrar inte det faktumet.


Vad är extremt med min definition? [confused] Har du någonsin hört talas om ett land utan gränser? Var i världen finns ett land som hade kunnat upprätthållas utan en, eller flera, nationalstat(er) (antingen en inhemskt stat eller med nationalstater runt omkring sig).

Castle:

Men nu pratade jag om sexualiteten och inte identiteten, som ofta kan vara något osmaklig, om man ser på de extremistiska elementen på pride.


Fast sexualiteten och identiteten kan inte särskiljas på det där sättet. Människor är inte biologiskt programmerade robotar utan vi formas av vår miljö också. Homosexualitet, eller heterosexualitet, är säkert biologiskt till viss del. Men att hävda att det är helt biologiskt tycker jag är mycket märkligt (och ganska ohistoriskt), varför finns i så fall så tydliga roller för folk med olika sexualiteter? Varför skulle just sexualitet vara det enda anlaget hos människor som inte din miljö påverkar att du utvecklar?

Castle:

Att adoptera barn är ingen mänsklig rättighet.


Det skulle det väl visst kunna bli ifall man skrev in det i de mänskliga rättigheterna? Tror du att de bara trilla ner från Gubben Gud i Himmelen en dag eller? De är skapade av människor med makt, de människorna bestämmer vad som räknas in och vad som inte gör det.

Men att olikkönade fritt kunnat adoptera medan samkönade inte kunnat det visar ju på att det har funnits en över- och underordning, det finns ju direkt fakta på det bara där. Det ena har setts som ok för adoption medan det andra inte har det. Har svårt att se hur du kan påstå något annat? [confused]

Castle:

Du använder dig av väldigt extrem och uppskruvad retorik, som förfaller vara komisk och direkt löjeväckande, för en intellektuellt mogen person.


Tips: Starta inte diskussioner om du inte är intresserad av att diskutera.
Rödingajävel:

Rättigheter ger inte automatiskt frihet. Rätten till ägande över t.ex. ett hyreshus innebär ju att en otroligt stor mängd makt koncentreras hos ägaren medan alla hyresgästers frihet att bo där är helt beroende på ifall de har pengar till hyran.


Förvisso sant. Men enligt gällande definitioner, så är Sverige ett fritt land. Vi får fritt välja vilka som skall styra maktapparaten. Fri företagsamhet och äganderätt, är själva grundstommen i ett fritt samhälle. Gillar du inte hur en hyresrätt ser ut, så står det dig fritt att köpa en egen fastighet och diktera egna villkor, som faller dig mer i smaken. Maken till frihet.

Rödingajävel:

Har du någonsin hört talas om ett land utan gränser?


Nu är det dock inte det man syftar på, när man hävdar att ett land är fritt. Den så kallade frihet du syftar på, skulle naturligtvis aldrig kunna fungera.

Rödingajävel:

Fast sexualiteten och identiteten kan inte särskiljas på det där sättet. Människor är inte biologiskt programmerade robotar


Nu är du dock ute och cyklar. Sexualitet kan vara en identitet och det kan vara en läggning. Många homosexuella låter det förbli en läggning, istället för att göra sig själva till åtlöje med pipig röst och felaktig klädsel.

Rödingajävel:

Det skulle det väl visst kunna bli ifall man skrev in det i de mänskliga rättigheterna?


Nja. Jag tycker inte att man någonsin kan se det som en rättighet att uppfostra någon annans barn.


Rödingajävel:

Tips: Starta inte diskussioner om du inte är intresserad av att diskutera.


Jag är intresserad. Men jag är också intresserad av att dra slutsatser.
Castle:

Det är en löjlig konspirationsteori, skapad av paranoia och hjärnspöken.


ungefär som klassklyftor, ekonomisk ojämlikhet, snedrekrytering till universitetet, forskning och chefspositioner osv. menar du? alla är (i praktiken) lika värda och alla har samma förutsättningar?

Castle:

Det finns ingen anledning att identifiera sig med eller definiera sig utefter en sexuell läggning.


en identifiering med en etikett är inte alltid nödvändigtvis medveten. du är formad av det du identifierar mig med främst i form av att andra har förväntningar på dig utifrån de etiketter de tillskriver dig, dvs. du formas av din omgivnings förväntningar på dig. konkreta exempel är statens förväntningar på medborgaren, att t.ex. gå till skola, ha ett arbete (eller söka efter ett), inte bryta mot lagen, inte knarka, betala skatt och så vidare.

på precis samma sätt finns det normer som inte står svart på vitt eller inte heller har rättsliga definitioner, men om du bryter mot dessa så får det sociala påföljder. t.ex. är samhället heteronormativt, även om du inte verkar tro på det här, och därför åsidosätts hbt-personer från normen och exkluderas från "det normala", dvs. de definieras hela tiden av sin begränsade mänsklighet och normalitet, de är precis som kvinnan definierade av en "brist" på heterosexuell manlighet.

Castle:

Ett barn är dock ett eget liv. Man kan inte kräva att få ett barn.


hur kommer det sig då att heterosexuella med problemfri bakgrund kan kräva att adoptera?

det här är ett perfekt exempel på heteronormen, att en mycket lämpad homosexuell person begränsas av att denne är homosexuell. att man blir misstrodd från omgivningen eller samhället på otroligt lösa grunder. detsamma gäller vid blodgivning, då (manligt) homosexuella kan uppleva svårigheter i att ge blod eftersom man tillskriver homosexuella en sämre moral än "normala" människor, att de ägnar hela sina dagar åt promiskuöst bögsex och att alla bögar har hiv.

Castle:

Numera anser man att en homosexuell relation, inte kan utgöra en bra uppväxt för ett barn. Det känns vettigt.


på vilket sätt, då? jag har flera vänner som tycker det är väldigt vettigt baserat på egna erfarenheter.

Castle:

Men skäms över dina och dina likasinnades värderingar


vilka är mina värderingar? vilka är mina likasinnade?

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -


Dan_the_ironman:

Det där köper jag inte riktigt, jag vet inte riktigt om jag missförstod men du menar alltså att det helt rör sig om i vilken miljö man växer upp?


ja, det är jag övertygad om.

visst man kan koppla olika hormoner till homosexualitet/heterosexualitet men man kan inte avgöra om de här hormonerna är orsaken till en sexualitet eller om sexualiteten är orsaken till hormonerna, jag väljer att tro det senare. det är mitt statement.

all sexualitet är beroende av en definition, förutom "en ren sexuell energi" dvs. den fysiologiska responsen: få stånd/lubrikation. allt utöver den är socialt definierat. det här betyder inte att "bögar är fel" eftersom de "är skapade", viktigt att komma ihåg/förstå. heterosexuella är minst lika skapade som homosexuella. "att utforska sin sexualitet".
internet:

ungefär som klassklyftor, ekonomisk ojämlikhet, snedrekrytering till universitetet, forskning och chefspositioner osv. menar du? alla är (i praktiken) lika värda och alla har samma förutsättningar?


Alla har ungefär samma förutsättningar i Sverige (ja, det förekommer variation, men en duktig elev kommer vara en duktig elev, oavsett hudfärg eller ort denne bor på). Det där kommunistiska tramset, ogiltigförklarar jag bums.

internet:

hur kommer det sig då att heterosexuella med problemfri bakgrund kan kräva att adoptera?


Nej. Det sker en rättvis prövning av deras lämplighet.
internet:

det här betyder inte att "bögar är fel" eftersom de "är skapade", viktigt att komma ihåg/förstå. heterosexuella är minst lika skapade som homosexuella. "att utforska sin sexualitet".


Det motsäger jag inte men det jag menade är att om någon får skämmas över hur de är födda kommer det naturliga vara att senare vara stolt över det.

Det jag motsätter i din teori är att du är det någon form av omedvetet eller medvetet val, det farliga är då att se det som någonting som inte är naturens val, utan individens. Det är svårt att förklara hur jag tänker men hoppas du förstår.
Dan_the_ironman:

Det jag motsätter i din teori är att du är det någon form av omedvetet eller medvetet val, det farliga är då att se det som någonting som inte är naturens val, utan individens. Det är svårt att förklara hur jag tänker men hoppas du förstår.


jag tror att jag förstår, men som du tolkar det har du missförstått mig.

notera att det inte alls handlar om ett medvetet eller omedvetet val, och att det är "naturligt" i den mån att det kommer från omgivningen. det är kulturellt betingat, precis som allt annat som innebär att vara mänsklig. har du bögsex är du inte bög om inte kulturen säger att du är bög. vad som är accepterad förekommer i större utsträckning än vad som är förbjudet. är det okej att vara homosexuell är det fler som är homosexuella.
internet:

har du bögsex är du inte bög om inte kulturen säger att du är bög.


Nu menar jag dragningen mot endast det egna könet, och inte rubriceringen.

Jag tror inte att dragningen i sig har något med kultur att göra heller, även om rubriceringen och motsättningarna har det.

När så många andra djurarter har homosexuella individer så ser jag ingen annan lösning än att det är någon form av "skyddsmekanism" av naturen och att det tjänar ett viktigt syfte.