Forumet - Matematik hjälp!

Matematik hjälp!

1130 0 3
Hej!
Är det någon som kan lösa dessa två tal, har försökt som en tok men för mig är dessa omöjliga. Finns det någon som förstår och skulle kunna hjälpa mig med dessa?

1. En miljögrupp gjorde mätningar i en å och fann att vattnet innehöll ett giftigt ämne. Man fastställde koncentrationen till 18 mikrogram per Liter. Hur stora mängder gift transporteras varje dygn om det rinner "3 meter upphöjt med 3" vatten per sekund i ån?

2. Människans hjärta slår ca 70 slag per minut. Hur många slag slår hjärtat under en livslängd på 80 år?

Otroligt tacksam för hjälp!
kram
[smile]
myspysen:

myspysen


Uppgift 1

Antal timmar per dygn = 24 st
Antal minuter per timma = 60 st
Antal sekunder per minut = 60 st
Volym vatten per sekund = 3 kubikmeter = 3*10³ kubikdecimeter = 3*10³ liter
Massa gift per liter vatten = 18 mikrogram = 18*10^(-9) kilogram = 1,8*10^(-8) kilogram

Massa gift per dygn = 24*60*60*3*10³*1,8*10^(-8) kilogram = 4,6656 kilogram ≈ 4,7 kilogram

Uppgift 2

Antal år per livslängd = 80 st
Antal dygn per år = 365 st (bortsett från skottår)
Antal timmar per dygn = 24 st
Antal minuter per timma = 60 st
Antal hjärtslag per minut = 70 st

Antal hjärtslag per livslängd = 80*365*24*60*70 st = 2943360000 st ≈ 2,9*10^9 st