Forumet - Matematikhjälp

Matematikhjälp

21270 0 437
Samlingstråd för hjälp med olika matematikuppgifter.

Vanliga matematikformler kan hittas här.

Ett väldigt bra verktyg för funktioner och ekvationer - Wolframalpha

Verktyg för att rita grafer finns att ladda ner gratis här.

Några länkar för tråden

Alfabetisk och geografisk databas för högskolor och universitet
http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_universities_and_colleges_by_country
Alfabetisk och kategoriserad databas med sökmotor för allmänna och matematiska datorprogram
http://netlib.org/
Alfabetisk och kategoriserad databas med sökmotor för differentialekvationer, funktionalekvationer, integralekvationer och konventionella ekvationer med lösningar
http://eqworld.ipmnet.ru/
Alfabetisk och kategoriserad databas med sökmotor för funktioner med grafer och identiteter
http://dlmf.nist.gov/

Alfabetisk och kategoriserad databas med sökmotor för funktioner med grafer och identiteter
http://functions.wolfram.com/
Alfabetisk och kategoriserad handbok med databas för funktioner med funktionsvärden, grafer och identiteter
http://people.math.sfu.ca/~cbm/aands/
Alfabetisk och kategoriserad handbok med databas för funktioner med grafer, identiteter och övningsuppgifter
http://lib.mexmat.ru/books/1693/
Alfabetisk och numerisk databas med sökmotor för heltalssekvenser
http://oeis.org/

Alfabetiskt matematiskt uppslagsverk
http://eom.springer.de/
Alfabetiskt och kategoriserat matematiskt uppslagsverk med sökmotor
http://planetmath.org/encyclopedia/
Alfabetiskt och kategoriserat naturvetenskapligt uppslagsverk med sökmotor
http://scienceworld.wolfram.com/
Allmän matematisk databas med sökmotor
http://sosmath.com/tables/tables.html

Beräkning av heltalsfaktoriseringar med hög hastighet
http://alpertron.com/ecm.htm
Beräkning av tabeller för addition och multiplikation för olika talsystem
http://cut-the-knot.org/blue/SysTable.shtml
Generering av primtal med hög hastighet
http://www.rsok.com/~jrm/printprimes.html
Generering av slumptal och slumptjänster
http://random.org/

Kalkylator med hög hastighet och hög precision
http://alpertron.com/BIGCALC.HTM
Kategoriserad databas för algoritmer
http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_algorithms
Kategoriserad databas för grekiska, latinska, logiska och matematiska symboler
http://tlt.its.psu.edu/suggestions/international/bylanguage/mathchart.html
Kategoriserad databas för integraler och primitiva funktioner
http://en.wikipedia.org/wiki/lists_of_integrals

Kategoriserad databas för integraler och primitiva funktioner med härledningar
http://129.81.170.14/~vhm/Table.html
Kategoriserad databas för sannolikhetsfördelningar
http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_probability_distributions
Kategoriserad databas med sökmotor för allmänna och vetenskapliga demonstrationer
http://demonstrations.wolfram.com/
Kategoriserad databas med sökmotor för allmän vetenskaplig facklitteratur på olika språk
http://bookboon.com/

Kategoriserad databas med sökmotor för ekonomiska och naturvetenskapliga rapporter
http://arxiv.org/
Kategoriserad databas med sökmotor för matematiska rapporter
http://planetmath.org/?op=mscbrowse&from=papers
Kategoriserad databas med sökmotor för matematisk facklitteratur
http://planetmath.org/?op=mscbrowse&from=books
Numerisk databas med sökmotor för matematiska konstanter
http://pi.lacim.uqam.ca/

Numerisk databas med sökmotor för primtal
http://primes.utm.edu/lists/small/millions/
Paket med datorprogramfunktioner för numeriska beräkningar
http://gnu.org/software/gsl/
Paket med datorprogramfunktioner för numeriska beräkningar med hög hastighet och hög precision
http://gmplib.org/
Paket med datorprogram för bland annat formeleditering, grafisk presentering och kontorskalkylering
http://openoffice.org/

Tips på fler länkar är hur välkommet som helst.

Spana också in:

Hej!

Jo, jag skulle vilja ha hjälp med några tal här.

2x-1+4x-8=5x-9
3(x+1)-(x-1)*2=10-5(-3x)
150_>3x-x
150_>10x-15x
(x+3)^2-x(x-4)=29
(4x-3)^2-(2-6x)^2
(x+0.5)(x-0.5)-(x+0.8)(x-0.8)
(5-x)(x-3)-(x+3)(x-5)

Även ett till. 5 biobiljetter kostar lika mycket som 3 konsertbiljetter. Vad kostar 1 biobiljett?

Biobiljett: x kr
Konsertbiljett (x+60)kr

A) Kom med en ekvation
B) Lös ekvationen

Tack på förhand!
Anura:

Uppgifter


Uppgift 1

2x-1+4x-8=5x-9
2x+4x-5x=-9+1+8
1x=0
x=0

Uppgift 2

3(x+1)-(x-1)*2=10-5(-3x)
3x+3*1-(x*2-1*2)=10+15x
3x+3-(2x-2)-15x=10
3x-15x-2x+2=10-3
-14x=7-2
-14x=5
x=-5/14

Uppgift 3

150≥3x-x
150≥2x
150/2≥x
75≥x
x≤75

Uppgift 4

150≥10x-15x
150≥-5x
-150/5≤x
-30≤x
x≥-30

Uppgift 5

(x+3)²-x(x-4)=29
x²+2x*3+3²-x²+x*4=29
x²-x²+2*3x+9+4x=29
0x²+6x+4x=29-9
0+10x=20
10x=20
x=20/10
x=2

Uppgift 6

(4x-3)²-(2-6x)²=(4x)²-2*4x*3+3²-(2²-2*2*6x+(6x)²)
(4x-3)²-(2-6x)²=4²x²-8*3x+9-(4-24x+6²x²)
(4x-3)²-(2-6x)²=16x²-24x+9-(4-24x+36x²)
(4x-3)²-(2-6x)²=16x²-24x+9-4+24x-36x²
(4x-3)²-(2-6x)²=16x²-36x²-24x+24x+5
(4x-3)²-(2-6x)²=-20x²+0x+5
(4x-3)²-(2-6x)²=-20x²+0+5
(4x-3)²-(2-6x)²=-20x²+5
(4x-3)²-(2-6x)²=5-20x²
(4x-3)²-(2-6x)²=5(-4)x²+5*1
(4x-3)²-(2-6x)²=5(-4x²)+5*1
(4x-3)²-(2-6x)²=5(-4x²+1)
(4x-3)²-(2-6x)²=5(1-4x²)
(4x-3)²-(2-6x)²=5(1²-2²x²)
(4x-3)²-(2-6x)²=5(1²-(2x)²)
(4x-3)²-(2-6x)²=5(1-2x)(1+2x)
(4x-3)²-(2-6x)²=5(-2x+1)(2x+1)
(4x-3)²-(2-6x)²=5(-(2x-1))(2x+1)
(4x-3)²-(2-6x)²=-5(2x-1)(2x+1)

Uppgift 7

(x+0,5)(x-0,5)-(x+0,8)(x-0,8)=(x+1/2)(x-1/2)-(x+8/10)(x-8/10)
(x+0,5)(x-0,5)-(x+0,8)(x-0,8)=x²-(1/2)²-(x+4/5)(x-4/5)
(x+0,5)(x-0,5)-(x+0,8)(x-0,8)=x²-1²/2²-(x²-(4/5)²)
(x+0,5)(x-0,5)-(x+0,8)(x-0,8)=x²-1/4-(x²-4²/5²)
(x+0,5)(x-0,5)-(x+0,8)(x-0,8)=x²-1/4-(x²-16/25)
(x+0,5)(x-0,5)-(x+0,8)(x-0,8)=x²-1/4-x²+16/25
(x+0,5)(x-0,5)-(x+0,8)(x-0,8)=x²-x²-1/4+16/25
(x+0,5)(x-0,5)-(x+0,8)(x-0,8)=0x²-25/100+64/100
(x+0,5)(x-0,5)-(x+0,8)(x-0,8)=0+(-25+64)/100
(x+0,5)(x-0,5)-(x+0,8)(x-0,8)=39/100
(x+0,5)(x-0,5)-(x+0,8)(x-0,8)=0,39

Uppgift 8

(5-x)(x-3)-(x+3)(x-5)=5x-5*3-x²+x*3-(x²-x*5+3x-3*5)
(5-x)(x-3)-(x+3)(x-5)=5x-15-x²+3x-(x²-5x+3x-15)
(5-x)(x-3)-(x+3)(x-5)=-x²+5x+3x-15-(x²-2x-15)
(5-x)(x-3)-(x+3)(x-5)=-x²+8x-15-x²+2x+15
(5-x)(x-3)-(x+3)(x-5)=-x²-x²+8x+2x-15+15
(5-x)(x-3)-(x+3)(x-5)=-2x²+10x+0
(5-x)(x-3)-(x+3)(x-5)=-2x²+10x
(5-x)(x-3)-(x+3)(x-5)=10x-2x²
(5-x)(x-3)-(x+3)(x-5)=2x(-x)+2*5x
(5-x)(x-3)-(x+3)(x-5)=2x(-x)+2x*5
(5-x)(x-3)-(x+3)(x-5)=2x(-x+5)
(5-x)(x-3)-(x+3)(x-5)=2x(5-x)
(5-x)(x-3)-(x+3)(x-5)=2x(-(x-5))
(5-x)(x-3)-(x+3)(x-5)=-2x(x-5)

Uppgift 9A

5x=3(x+60)

Uppgift 9B

5x=3(x+60)
5x=3x+3*60
5x-3x=180
2x=180
x=180/2
x=90
x+60=90+60
x+60=150
Anura:

Uppgift


Ansättning

Erik får E kr, Lena får L kr och Rita får R kr.

Enhet

kr

Uppgift

E+L+R = 93000
L = R+15000
E = 2L

Lösning

E+L+R = 93000
E = 2L
2L+L+R = 93000

2L+L+R = 93000
3L+R = 93000

3L+R = 93000
L = R+15000
3(R+15000)+R = 93000

3(R+15000)+R = 93000
3R+3*15000+R = 93000
3R+45000+R = 93000
3R+R+45000 = 93000
4R+45000 = 93000

4R+45000 = 93000
4R+45000-45000 = 93000-45000
4R+0 = 48000
4R = 48000

4R = 48000
4R/4 = 48000/4
R = 12000

3L+R = 93000
R = 12000
3L+12000 = 93000

3L+12000 = 93000
3L+12000-12000 = 93000-12000
3L+0 = 81000
3L = 81000

3L = 81000
3L/3 = 81000/3
L = 27000

E = 2L
L = 27000
E = 2*27000

E = 2*27000
E = 54000

Resultat

E = 54000
L = 27000
R = 12000

Erik får 54000 kr, Lena får 27000 kr och Rita får 12000 kr.
behöver hjälp med area osv. Tacksam för svar!

Here goes:

I en rätvinklig triangel är den ena kateten 3.5 cm kortare än den andra kateten. Hypotenusan är 6.5 cm. Bestäm längden av den kortaste kateten.

I en rektangel är den ena sidan 12 cm längre än den andra. Rektangelns area är 189cm^2. Bestäm rektangelns omkrets.
Anura:

I en rätvinklig triangel är den ena kateten 3.5 cm kortare än den andra kateten. Hypotenusan är 6.5 cm. Bestäm längden av den kortaste kateten.


Den lilla katetern = x
Stora katetern = x+3.5
Hypotenusan = 6.5

(6.5)^2 = (x+3.5)^2 + x^2

(6.5)^2 = x^2 + 7x + (3.5)^2 + x^2

2x^2 + 7x + (3.5)^2 - (6.5)^2 = 0

2x^2 + 7x + 12.25 - 42.25 = 0

2x^2 + 7x - 30 = 0

x^2 + 3.5x - 15 = 0

PQ formeln:
Image​​

Där P = 3.5 och Q -15

x = -(3.5/2) +- sqrt((3.5/2)^2+15)

x = -1.75 +- sqrt((1.75)^2 + 15)

x -1.75 +- sqrt(18.0625)

x1 = - 1.75 + 4.25
x1 = 2.5 FUNGERAR

x2 = -1.75 - 4.25
x2 = -6 = FUNGERAR EJ.

Det måste vara ett positivt värde för att triangeln ska vara reell

Den minsta katetern= x1 = 2.5
Anura:

I en rektangel är den ena sidan 12 cm längre än den andra. Rektangelns area är 189cm^2. Bestäm rektangelns omkrets.


DEL !:

Area = 189 cm^2 = x(x+12) där x är kortaste sidan.

189 = x^2 + 12 x

x^2 + 12x - 189 = 0

PQ FORMELN

Image

där P = 12 och Q = -189

x = -(12/2) +- sqrt((12/2)^2 + 189)

x = -6 +- sqrt(36 + 189)

x = -6 +- sqrt(225)

x1 = -6 + 15 = 9 FUNGERAR
x2 = -6 - 15 = -21 FUNGERAR EJ PGA NEGATIV

9 * (9+12) = 189 RÄTT SVAR

DEL 2:

2*9 + 2*21 = 60 cm Omkrets.