Forumet - Matlab, Della Array

Matlab, Della Array

135 0 2
Hej.
Sitter med Matlab nu och trixa.
I matlab kan man har flerdimensionella array, det jag vill är att jag har från början en array med N dimensionera
sedan vill jag har en av de underarray som en ny array

I C/PHP skulle jag har skrivit följande
[code]
$Array = array(array(array(1,2), array(3,4)), array(array(1,2), array(3,4)));

// typ $Array[][][] i detta fall

det jag vill göra är att göra följande tex.
$NyArray = $Array[0];
[/code]

Denna NyArray skulle då innehålla array(array(1,2), array(3,4))

Jag hitta "cat" i matlab, leta efter en funktion som typ gör det omvända.

/ FIG
Hej på er.

Jag lyckas efter några timma skapa följande Matlab kod som gör det jag vill
ScrollTab är min Array, och getthislevel är indexListOfDimSize = size(ScrollTab);
if(length(ListOfDimSize)<3)
ListOfDimSize(1)=ListOfDimSize(2); ListOfDimSize(2)=1;
else
ListOfDimSize(1)=[];
end %endif


ScrollTab = reshape(ScrollTab(getthislevel, 1:end), ListOfDimSize); % Fel, detta ger rätt första index sedan fyller ut med 1 på återstånde idnex


Ifalll ngåon annan skulle har gäljder av det.
/ FIG