Forumet - mATTE

mATTE

396 0 20

Spana också in:

BAdassbee:

ok tack: Carl och Maria har 72.50 kr tillsamans. Maria har 11.50 kr mer än Carl. Hur mycket har var och en?


Carl + Maria = 72,50 kr (1)
Maria = Carl + 11,50 kr (2)

In med (2) i (1) så att du ersätter Maria i (1) med Maria i (2).

Carl + Carl + 11,50 kr = 72,50 kr
Flytta över 11,50 kr till högersidan.
Carl + Carl = 72,50 - 11, 50 kr
2Carl=61 kr
Dela med två på bägge sidor
Carl/2=61/2

Carl = 30,5 kronor

In i ekvation (1) så blir det 30,5 + Maria = 72,50 kr
Flytta över 30,5 till högersidan så:
Maria = 72,50-30,5 = 42 kronor
BAdassbee:

?


Nu får du hjälpa mig med en [mad]


Låt f : [0,1] -> [0,∞[ vara kontinuerligt deriverbar och låt M och m vara f:s största respektive minsta värde. Visa att arean av rotationsytan som uppstår då f:s graf roteras ett varv kring x-axeln är större än eller lika med pi(M^" - m^2).