Forumet - Matte A ekvationer

Matte A ekvationer

509 0 12
Vore schysst om nån kunde hjälpa mig med med några tal. [y]

Detta är lite av min brist i matten, skulle behöva ha lite av en förklaring hur man löser detta. [cute]
Lösa ekvationerna

2x = 5 - x

10 + 2x =x - 7

4x / 2 = 8

Förenkla uttrycken

2y (2 - 2y)

2x + 3 - (4 - 2)

Vore väldigt schysst om man kunde få en förklaring till vardera tal.
Tack på förhand!
NintendoNöerd:

2x = 5 - x


du vill ha x ensamt på ena sidan. de operationer du har är att lägga till ett tal eller en variabel i båda leden eller multiplicera med ett tal i båda leden.

lägg till x i båda leden så får du:
2x = 5 - x
2x + x = 5 - x + x
3x = 5

dividera med tre i båda leden så får du:
3x = 5
3x/3 = 5/3
x = 5/3

Lös de andra på liknande sätt. det är vägen dit som är intressant, skit i facit!

Spana också in:

NintendoNöerd:

2x = 5 - x


2x=5-x (Först tänker man att man vill samla alla x på en sida)
2x+x=5-x+x (Överför högerledets: X till vänsterledet, ändras tecken)
3x=5
3x/3=5/3 (Vill få vad 1x är. Dividerar med tre på båda sidorna)
x=5/3
(svara gärna så, eftersom det är enklast.Om de nu inte nödvändigtvis kräver det)
NintendoNöerd:

10 + 2x =x - 7


Bygger på samma princip.Åter igen vill man samla alla x:en på en sida. Eftersom tex. x=5959+9x inte är den enklaste formen. Alltså innebär det att man kan förenkla och förkorta ytterligare. Och det vill man när man löser en ekvation eller förenklar något.

10+2x=x-7
10+2x-x=x-7-x (överför x:et till vänster sida)
10+x=7 (förenklat)
10+x-10=7-10 (vill få x:et ensamt, ev. går att förkorta ytterligare)
x=7-10
x=-3

NintendoNöerd:

4x / 2 = 8


När man löser ekvationer, vill man gärna få tal som inte har bråk inblandat, om det är möjligt. Här alltså vill man få bort nämnaren.

4x/2=8
2*(4x/2)=8*2
4x=16
4x/4 =16/4
x=4


Multiplicerar med 2 på båda vänster och höger om likhetstecknet. Om man har x/2=5. Då ser man ju direkt att x=10. Men om man gör så att man multiplicerar med 2 på båda sidorna. Då får man bort nämnaren och det blir.
2*(x/2) =5*2 --> x=5*2-> x=10

En till grej att nämna är att när man multiplicerar ett tal med ett bråk så kommer det talet i täljaren. Alltså. 10*(6/10) = (10*6)/10=60/10=6
NintendoNöerd:

2y (2 - 2y)


När det är ett tal framför en parentes, så multiplicerar vi in det talet framför parentesen med alla tal i parentesen. (Haha, abstrakt förklaring om man inte är koncentrerad eller insatt, men jag ska visa. Det är rätt simpelt)
2y (2 - 2y)= (2y*2)- (2y*2y)

Här multiplicerar du 2y, det talet som är framför parentesen, MED alla tal i parentesen, dvs 2 och -2y.
2y (2 - 2y) = 4y- 4y^2
Svaret är 4y- 4y^2, eller om du vill förenkla ytterligare, kan du bryta ut y, eller 4, eller 4y. y, tror jag är det bästa.
alt.1. y(4-y) =4y- 4y^2
alt2. 4(y-y^2)=4y- 4y^2
alt3. 4y(1-y) =4y- 4y^2

NintendoNöerd:

2x + 3 - (4 - 2)


Det finns prioriteringsregler i mattematik. 4+2/2 kan räknas ut på två sätt. Antingen (4+2)/2 vilket ger 6/2 =3
Eller: 4+(2/2) vilket ger 4+1=5. Därmed ger detta exemplet två olika svar, därför är det viktigt att man sätter ut parenteser, så man vet vad man menar, annars vore det väldigt diffust.
Prioriteringsreglerna är ungefär:
1.Parenteser först
(Och eventuellt rottecken och kvadreringstecken ngnstans här)
2.Multiplikation/Division
3.Addition/Subtraktion

Samtidigt är det en viktig crucial sak, som är viktigt att kunna, som kan säkert påverka ditt resultat.Är det ett minus tecken före en parentes ändras alla tecken i parentesen. Är det addition, händer ingenting.
2x + 3 - (4 - 2)= 2x+3 -4+2 (ändringen från minus till plus)
2x+3-2(förenklar -4 och+2. Alltså -4+2=-2)
2x+1 (ytterligare förenkling)
Svar: 2x+1

Jag är inte världens bästa på förklara, blir flummigt stundvis. Reservera för eventuella fel. Och fråga om det är nåt du undrar mer:)