Forumet - Matte årkurs 9, hjälp

Matte årkurs 9, hjälp

1001 0 11
m = moderns ålder vid den aktuella tidpunkten
d = dotterns ålder vid den aktuella tidpunkten
s = sonens ålder vid den aktuella tidpunkten

Modern är 34 år äldre än dottern.
m = d+34
Dottern är 2 år äldre än sonen.
d = s+2
Vid den sökta tidpunkten så var moderns ålder 3 gånger så stor som barnens sammanlagda åldrar.
m = 3(d+s)

m = d+34
m = 3(d+s)
d+34 = 3(d+s)
d = s+2
d-2 = s
s = d-2
d+34 = 3(d+d-2)
d+34 = 3(2d-2)
d+34 = 3*2d-3*2
d+34 = 6d-6
34+6 = 6d-d
40 = 5d
8 = d
d = 8

Svar:
Dottern var 8 år vid den aktuella tidpunkten.

Spana också in:

x kg = tillsatsen av vatten
6 kg = saltlösningens vikt före tillsatsen av vatten
(6+x) kg = saltlösningens vikt efter tillsatsen av vatten

Mängden salt i saltlösningen förändras inte av tillsatsen av vatten.

5 % av 6 kg = 5/100 av 6 kg = (0,05*6) kg = 0,3 kg salt
2 % av (6+x) kg = 2/100 av (6+x) kg = (0,02*(6+x)) kg = 0,3 kg salt

0,02*(6+x) = 0,3
6+x = 0,3/0,02 = 30,0/2,0 = 30/2 = 15
x = (15-6) kg = 9 kg vatten

Svar:
9 kg vatten måste tillsättas.