Forumet - matte b - lägesmått

matte b - lägesmått

137 0 5
för åldern av de fem anställda i en affär gäller följande:

medelvärde: 42 år
median: 35 år
typvärde: 30 år

den äldste personen som var 65 år gick i pension och ersattes av en 25-åring. bestäm de nya lägesmåtten.

okej, jag förstår att fler än en person är 30 bast eftersom det är typvärdet, men hur får man ut hur gamla de andra är?
puckoboll:


Ordnade åldrar före
{x[1,1],x[1,2],x[1,3],x[1,4],x[1,5]}

Ordnade åldrar efter
{x[2,1],x[2,2],x[2,3],x[2,4],x[2,5]}

Medelvärde före
(x[1,1]+x[1,2]+x[1,3]+x[1,4]+x[1,5])/5 =
42
x[1,1]+x[1,2]+x[1,3]+x[1,4]+x[1,5] =
42*5 =
210

Median före
x[1,3] =
35

Typvärde före
x[1,1] =
x[1,2] =
30

Högsta ålder före
x[1,5] =
65

Näst högsta ålder före
x[1,1]+x[1,2]+x[1,3]+x[1,4]+x[1,5] =
30+30+35+x[1,4]+65 =
210
x[1,4] =
210-30-30-35-65 =
50

Lägsta ålder efter
x[2,1] =
25

Näst lägsta ålder efter
x[2,2] =
x[1,1] =
30

Mittenålder efter
x[2,3] =
x[1,2] =
30

Näst högsta ålder efter
x[2,4] =
x[1,3] =
35

Högsta ålder efter
x[2,5] =
x[1,4] =
50

Medelvärde efter
(x[2,1]+x[2,2]+x[2,3]+x[2,4]+x[2,5])/5 =
(25+30+30+35+50)/5 =
170/5 =
34

Median efter
x[2,3] =
30

Typvärde efter
x[2,2] =
x[2,3] =
30

Spana också in: