Forumet - MedUMare, var ni än är - förena eder!

MedUMare, var ni än är - förena eder!

230 0 7
Mot orättvisans ansikte skall vi stå enade under vår fana!

Användarnas Turkosa Banér som här på UM under årtionden
dragits i smutsen av reformister och revisionister har åter rests
av den revolutionära rörelsen under ledning av användarna.
Den Turkosa Fanan, symbolen för ett fritt UM, symbolen för
Användarnas befrielse från utsugning och förtryck.
Vår Fana, den turkosa måste hållas högst av allt, den kommer
att bli synlig igen och igen tills dess allt är förändrat genom det
som nu är på frammarch.
Vår Fana som är det farligaste som finns för alla utsugare och
förtryckare, den obönhörligaste. Men för oss användare den enda.
Därför skall ni åter få se den, ständigt på nytt, gärna eller ogärna
efter er ställning i denna strid som inte kommer att sluta annat än
med den FULLSTÄNDIGA Segern för de undertryckta i alla städer.
För de undertryckta i alla städer.

UPP TILL KAMP!

Spana också in:

Framåt Användare!
Till Uppror manar vår Turkosa Fana!
Vår Turkosa Fana!
Framåt Användare!
Till Uppror manar vår Turkosa Fana som Seger ger!


Turkosa Fanan ska mot Seger gå!
Turkosa Fanan den ska Seger nå!
Turkosa Fanan ska mot Seger gå!
För arbetets Seger går vi nu Framåt!


För alla utsugnas stora skara
skall Turkosa Fanan signalen vara.
O, Användare stå upp och Kämpa!
Vår Turkosa Fana ska Seger ge!