Forumet - Mentalt test - Klarar DU det?

Mentalt test - Klarar DU det?

3320 0 48

konstigt att inte tro på evolutionsteorin men ja tycker det är en religion. som har lett till väldigt mycket dåliga saker för männskligheten. dom har bevis som bara funkar för dom som tror på det. det finns mycket att säga som visar att dom har fel, men det tilåts inte ta så mycket plats som det borde.

Spana också in:


ennie: iskolan ska man vara "källkritisk" mot alla som säger något emot evolutionsteorin och sortera bort dom?
precis, som exempelvis teorin om att det flygande spaghettimonstret skapade jorden.

ennie: konstigt att inte tro på evolutionsteorin men ja tycker det är en religion. som har lett till väldigt mycket dåliga saker för männskligheten. dom har bevis som bara funkar för dom som tror på det. det finns mycket att säga som visar att dom har fel, men det tilåts inte ta så mycket plats som det borde.

religion:

 

''religion [-liu:´n eller -ligiu:´n] (latin reli´gio, här 'vördnad för det heliga', 'gudsdyrkan', ett ord av omdiskuterat ursprung), en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition. Otaliga försök har gjorts att i en allmängiltig formel fånga de olika religionernas väsen. Alltsedan upplysningstidens föreställningar om en "naturlig religion" förekommer formelartade karakteristiker, t.ex. "allvarlig och till gemenskap syftande inriktning hos individer eller kollektiv gentemot de makter som enligt deras uppfattning har den yttersta kontrollen över deras intressen och öden"

 

''vetenskap (lågtyska wetenskap, eg. 'kännedom', 'kunskap'), organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område. Detta kan ske genom att man samlar in och klassificerar data, gör observationer och experiment eller tolkar och analyserar tillgängligt material (t.ex. dokument, föremål) för att sedan kunna dra generella slutsatser och formulera resultat. En av vetenskapens, särskilt naturvetenskapens, huvuduppgifter brukar sägas vara att förklara verkligheten för att kunna förutsäga kommande händelser. Inom humanvetenskaperna vill man ... (78 av 525 ord)'

 edit: evolutionsteorin har inget med ''bra'' och ''dåligt'' att göra. det är ingen etisk teori. det är bara ett observerat faktum, ungefär som det faktum att växter använder fotosyntes.

 

 


Patrick:
precis, som exempelvis teorin om att det flygande spaghettimonstret skapade jorden.

religion:

 

''religion [-liu:´n eller -ligiu:´n] (latin reli´gio, här 'vördnad för det heliga', 'gudsdyrkan', ett ord av omdiskuterat ursprung), en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition. Otaliga försök har gjorts att i en allmängiltig formel fånga de olika religionernas väsen. Alltsedan upplysningstidens föreställningar om en "naturlig religion" förekommer formelartade karakteristiker, t.ex. "allvarlig och till gemenskap syftande inriktning hos individer eller kollektiv gentemot de makter som enligt deras uppfattning har den yttersta kontrollen över deras intressen och öden"

 

''vetenskap (lågtyska wetenskap, eg. 'kännedom', 'kunskap'), organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område. Detta kan ske genom att man samlar in och klassificerar data, gör observationer och experiment eller tolkar och analyserar tillgängligt material (t.ex. dokument, föremål) för att sedan kunna dra generella slutsatser och formulera resultat. En av vetenskapens, särskilt naturvetenskapens, huvuduppgifter brukar sägas vara att förklara verkligheten för att kunna förutsäga kommande händelser. Inom humanvetenskaperna vill man ... (78 av 525 ord)'

 

 

 


blir bara jobbigt om du skriver så haha orkar inte svara. varför vara så extremt övertygad om något och vägra se att det finns brister i det?

Patrick: edit: evolutionsteorin har inget med ''bra'' och ''dåligt'' att göra. det är ingen etisk teori. det är bara ett observerat faktum, ungefär som det faktum att växter använder fotosyntes.

en till sak är att om man tror på evolutionen kan  man frågasig vad det har för effekter att vara medveten om den.

ennie: dom kom fram till att d finns bevis för microevolution men inte macroevultion, att dom inte vill leva i en darwinistiskt samhället, och inget merintressant att se ,trodde d skulle vara tråkigt xD

dom begreppen används inte ens inom vetenskapen.

dom kom fram till att dom inte vill leva i ett samhälle som slår ut dom svaga?

wow, imponerande upptäckt. det är verkligen något stort. dom vill leva i ett samhälle där folk inte mördar varandra. det är ju helt insane. dom borde få nobelpriset.


Patrick:
dom begreppen används inte ens inom vetenskapen.

dom kom fram till att dom inte vill leva i ett samhälle som slår ut dom svaga?

wow, imponerande upptäckt. det är verkligen något stort. dom vill leva i ett samhälle där folk inte mördar varandra. det är ju helt insane. dom borde få nobelpriset.


jo, och dom använde dom begreppen i filmen så därför gjorde jag också det.

ganska intressant eftersom många evolutionsförespråkare tidigare använt teorin för att rättfärdiga att döda sådana de anser svaga.ennie: vet du väl? i tyskland gjorde dom det under andra världskriget. i andra länder också har jag för mig, men kan inte så mycket om det.. sen så har man tvångssteriliserat många som inte anpassat sig till samhället. till exempel brottslingar.


har ingenting med evolutionsteorin att göra överhuvudtaget. tyskland var ett nazistiskt land. sedan är det inte relevant heller. evolutionsteorin är inte ens etisk teori som säger hur man ska leva. lika lite som att teorin om fotosyntesen är en etisk och moralisk teori säger att vi ska leva som växter.

kreationism är för övrigt samma jävla typ av smörja som ''Snilleblixten/död å återfödd/själen'' spyr ut. det ska absolut inte vara i utbildningssystemet därför att det är efterblivet.

 

 


Patrick: har ingenting med evolutionsteorin att göra överhuvudtaget. det är relaterat till nazism. evolutionsteorin är inte ens etisk teori som säger hur man ska leva. lika lite som att teorin om fotosyntesen är en etisk och moralisk teori säger att vi ska leva som växter.

syftade bara på hur den använts nu.

Patrick: kreationism är för övrigt samma jävla smörja som du snilleblixten spyr ut. det ska absolut inte vara i utbildningssystemet därför att det är efterblivet.

tror inte heller på kreationism.