Forumet - Mer arbete åt lärarna efter dom i AD

Mer arbete åt lärarna efter dom i AD

1165 0 41
Län​k

Så, nu kan arbetsköpare (både statliga och privata) kraftigt öka arbetsbördan för lärare utan ersättning, efter en vägledande dom i Arbetsdomstolen. Resultatet blir ännu mer utslitna lärare, sämre lärar-elev-relationer, fler elever per lärare och i slutändan givetvis sämre utbildning.

Men som vi alla vet är problemet med dagens skola att vi har för lite disciplin, inte att lärartätheten redan sjunkit i botten och nu kommer fortsätta göra så.
problemet tror jag i grund och botten inte är att lärarna har för mycket att göra för arbetstidsmässigt har jag svårt att förstå hur dem får i hopp en hel arbetsvecka.

Problemet tror jag är den ibland enorma bristen på uppfostran hos dagens unga. Hade föräldrar varit intresserade av att ha barn hade dem också varit intresserade av att fostra dem på ett sätt som gör att dem fungerar.
OF 5:

problemet tror jag i grund och botten inte är att lärarna har för mycket att göra för arbetstidsmässigt har jag svårt att förstå hur dem får i hopp en hel arbetsvecka.


Va? Du tror alltså inte att de ökade stresskadorna för lärare och de kraftigt fallande resultaten för elever har något att göra med att minuterna per elev och lärare sjunkit något enormt de senaste 20 åren?

OF 5:

Problemet tror jag är den ibland enorma bristen på uppfostran hos dagens unga. Hade föräldrar varit intresserade av att ha barn hade dem också varit intresserade av att fostra dem på ett sätt som gör att dem fungerar.


Ja, det är ju enkelt att alltid skylla på enskilda individer. Man har alltid talat om osnutna ungar med dålig uppfostran i alla tider.

Spana också in:

OF 5:

problemet tror jag i grund och botten inte är att lärarna har för mycket att göra för arbetstidsmässigt har jag svårt att förstå hur dem får i hopp en hel arbetsvecka.


Du känner uppenbarligen ingen lärare.

GencoOil:

Utveckla gärna så jag slipper tro att du är populist.


Det kallas sarkasm om det nu var det du inte förstod.
OF 5:

säger du det så.


Med tanke på att alla jag känner med det yrket till och med rättar på helgerna så. Min mentor jag har skulle rätta 90 uppsatser som tog ca 20 min styck på några månader, med 90 elever som även skulle genomföra två prov däremellan. Detta var bara tre klasser, tänk då hur mycket det blir inräknat med alla andra kurser han håller i.
Att undervisa ska inte ses som en tyngre arbetsbörda än någon annan arbetsuppgift, om det nu inte råder kaos i skolklasserna. Då är det en fråga om disciplin.

Arbetstiden påverkas alltså inte.
Naturligtvis ska arbetsgivare få bestämma hur de fördelar det aktuella antalet arbetstimmar mellan olika arbetsuppgifter, som alltså ingår i det anställningsavtal som den anställda läraren förbundit sig till att följa.

Facket ska ge tusan i att blanda sig i den typen av frågor.
Magica the hex:

Att undervisa ska inte ses som en tyngre arbetsbörda än någon annan arbetsuppgift,


Nej, klart att det inte är jobbigare att ha ansvar över 34 elvaåringar än att vända papper :)Magica the hex:

Naturligtvis ska arbetsgivare få bestämma hur de fördelar det aktuella antalet arbetstimmar mellan olika arbetsuppgifter, som alltså ingår i det anställningsavtal som den anställda läraren förbundit sig till att följa.


Då skall de heller inte kunna sägas upp för att de inte hinner med arbetsuppgifterna när inte tid ges för dem.

Magica the hex:

Facket ska ge tusan i att blanda sig i den typen av frågor.


Är ju å andra sidan precis det facket ska lägga sig i.
Hur definierar du ersättning här KingGurka? Vart i artikeln påvisar man att lärare inte är berättigad ersättning för ökad arbetsbörda? (eller ja, högre lön för fler undervisningstimmar).

Annars är lärare pressade som det är just nu. Arbetsbördan är så stor att man kan få det svårt att särskilja mellan arbetet och det privata. Utöver att lärare spenderar en ansenlig mängd timmar med att rätta och forma tester på hemmaplan gör man även detta under lektionstid, där man rimligtvis bör ha sitt fulla fokus på den aktuella klassen. Det behövs mer resurser.
Miljötalibanen:

Hur definierar du ersättning här KingGurka? Vart i artikeln påvisar man att lärare inte är berättigad ersättning för ökad arbetsbörda? (eller ja, högre lön för fler undervisningstimmar).


Man ökar undervisningstimmarna utan att minska mängden övrigt arbete (förberedelser, provrättning osv). Alltså ska de göra mycket mer arbete på lika mycket tid som nu, utan högre lön, därav ökad arbetsbörda utan ersättning.
Magica the hex:

Att undervisa ska inte ses som en tyngre arbetsbörda än någon annan arbetsuppgift,


problemet är väl inte att det är en annan arbetsuppgift som ska genomföras, utan att man kan utöka en arbetsuppgift utan att förstå att tiden ska räcka till så mycket annat också. för min del tar jag gärna mer undervisningstid eftersom det är i klassrummet det roliga är, men om jag också ska hinna med all bedömning, dokumentering, planering, mentorskap osv behövs det fler timmar än vad som är möjligt
KingGurka:

Men som vi alla vet är problemet med dagens skola att vi har för lite disciplin,


Förstår att du är ironisk, men jag tycker faktiskt lite mer diciplin vore bra. Skolan skall förvandla barn till fungerande vuxna, då kan inte skolan tolerera saker som man senare kan få sparken för på en arbetsplats. Det är ju nästan att lura ungarna, och de är ju inte alls förberedda på hur tufft arbetslivet och verkligheten kan vara. De är ju vana att det är ok att komma sent eller utebli lite då och då, men så fungerar inte verkligheten.

Samma regler som gäller för en normal arbetsplats vore bra. Kom i tid, stör inte dina kollegor och sköt dina arbetsuppgufter, är det orimligt att kräva detta?