Forumet - Metro: Multitasking kan göra dig mindre smart

Metro: Multitasking kan göra dig mindre smart

1354 0 16
Tyvärr ingen nyhet för mig. Men jo, man sprider ut sin "kapacitet" till flertalet områden, vilket gör så att man inte behandlar var område med samma "styrka" som om det endast vore ett område att fokusera på.
    Detta bidrar till många negativa faktorer såsom viss ökad trötthet om det pågår mycket/länge. Att var område ej blir lika effektivt behandlat. Samt stress.
   Gillar inte ordet "smart" då det enligt mig har antingen 1000 olika syftande meningar. Eller inga alls. Så undviker gärna att prata/skriva om det. Men visst, somsagt, man hanterar inte var område med samma effektivitet och därmed kan det även ta längre tid att få något gjort.

Xuzkie: Gillar inte ordet "smart" då det enligt mig har antingen 1000 olika syftande meningar.
I artikeln menar man IQ med "smart". Att ens IQ tillfälligt sjunker när man sprider sina resurser och därmed blir mer ineffektiv i tankesmedjan än om man med samlade resurser löste problem. Det är alltså inte lika hög total effektivitet, utan den totala effektiviteten sjunker då man arbetar med olika saker istället för enbart en uppgift.

Med total effektivitet menar jag uppgift 1 + uppgift 2 + uppgift X... alternativt enbart uppgift 1.

Spana också in:


christover_bandy: vet inte vad som räknas som multitasking. brukar inte göra så mycket tasking över huvud taget men när jag väl gör det tycker jag det hjälper att ta många pauser och göra annat smått parallellt.
Att man gör olika saker som inte är knutna till varandra nästan samtidigt, t ex diskar och pratar i telefon eller i arbetslivet att man fokuserat funderar på problem 1 men avbryter för att svara i telefon, sen återgår man fokuserat till problem 1, sen dyker ett mail upp som man vill svara på, sen återgår man fokuserat till problem 1. Under tiden man gör det andra fortsätter fortfarande ens hjärna att använda en del av kapaciteten till att försöka lösa problem 1.

Razor:
Att man gör olika saker som inte är knutna till varandra, t ex diskar och pratar i telefon eller i arbetslivet att man funderar på ett problem 1 men avbryter för att svara i telefon, sen återgår man till problem 1, sen dyker ett mail upp som man vill svara på, sen återgår man till problem 1. 

vet inte men har många saker i huvudet samtidigt. om det är en task där man får tänka brett så kan jag fokusera på den, annars måste jag låta annat ske också.

christover_bandy:         
Ja okej, men relativt sett så är diskning och telefonprat inte samma sak...även om det totalt sett är en och samma maskin så finns det enskilda delar som är olika varandra och som vi särskiljer p.g.a utseende och funktion för att det är praktiskt för oss begränsade varelser att göra så. By the way, du är en av oss begränsade varelser så det är ingen mening att försöka tänka helt holistiskt, you ain't gonna succeed.   

Razor:
Ja okej, men relativt sett så är diskning och telefonprat inte samma sak...även om det totalt sett är en och samma maskin så finns det enskilda delar som är olika varandra och som vi särskiljer p.g.a utseende och funktion för att det är praktiskt för oss begränsade varelser att göra så. By the way, du är en av oss begränsade varelser så det är ingen mening att försöka tänka helt holistiskt, you ain't gonna succeed.   

jo men sådär tycker jag att multitasking funkar. saker belyser varandra. koncentration är ofta tunnelseende.

christover_bandy: jo men sådär tycker jag att multitasking funkar. saker belyser varandra. koncentration är ofta tunnelseende.
Fast, jag tror att man med multitasking menar att man gör olika uppgifter som inte är knutna till varandra. Många bollar i luften fungerar inte om man inte kan urskilja att det är olika bollar som hålls i luften, utan avgränsning blir det bara en homogen gröt man håller i luften.