Forumet - Min variant utav Hård Determenism, en filosofi kring Fri Vilja

Min variant utav Hård Determenism, en filosofi kring Fri Vilja

479 0 43
Till att börja med måste jag förklara några saker som jag utgår i min hypotes/filosofi för att ni ska kunna förstå hur jag tänker. Jag försöker inte påpeka att dessa är några sanningar, utan antaganden för att min observation utav verkligheten ska stämma.

Min tro på livets uppkomst är helt enkelt en kemisk process som uppnått en sorts komplexitet att den är kapabel att förlänga sin egen existens.
Det är vad vi kallar "liv". Den går att jämföra med en ekvation eller en Algoritm som följer ett förbestämt mönster baserat på "orsak och verkan". Det är förutbestämt vad som sker i reaktionen, beroende på uppbygnaden utav reaktionen och dess miljö.
På samma sätt ser jag oss människor och hur våra sinnen fungerar.

Beroende på vad som tidigare skett och påverkat den struktur vårat "Jag" har, alltså våran personlighet som helt styrs utav vad som sker kring oss, så påverkas våra beslut. Miljön påverkar givetvis också vårat beslut, det sker kring oss JUST NU.

Pga att allt är en kedjereaktion som är länkat till det som skett tidigare, alltså att det där lövet skulle ALLTID fart dit för att vinden blåste för att trycket ändrades pga solstrålarna från solen som råterar pga fysiska lagarna osv osv
Så tror jag inte heller att ditt val är något du väljer själv.

Ska tilläggas att min teori baseras på att "true random" inte existerar, alltså att det inte finns någon sann slump.
Utan bara ohumaniskt komplexa mönster.
Sen sa min kompis en intressant sak; "Hur vet du att slumpen inte syrts utav en slump?".
Så man får göra lite vad man vill.

Jag tror inte på att allting är meningslöst, aboslut inte.

Det här förändrar inte hur något sker, det är bara min förklaring till varför det sker. Vad du än valde, så skulle du ALLTID valt det.
Så det är en fast tidslinje, som inte går att ändra på.

Men, om vi föreställer oss att för varje val du SKULLE kunna ha gjort existerar det en alt. tidslinje för just det valet.. då blir det ju givetvist intressant.

Om man tänker sig att man kan "byta spår", alltså välja vilken tidslinje du ska välja, är det ju mycket möjligt att fri vilja existerar.

Missförstå inte min hypotes som "Du kan lika gärna skita i allting för det kommer ändå bli på samma sätt", det är Nihilism och inte alls detsamma som Determenism. Man ska alltid medvetet eftersträva det man anser är rationellt och mest logiskt, rätt, moraliskt eller whatever man nu använder som kompass.

Det är lite psuedo det hela, och kan leda till en hel del besvärliga tankegångar om man tänker för mycket på det. Jag gjorde det, men försöker se det som en simplifiering utav hur det ter sig i själva verket...

Eller något liknande. Några fler Determenister på forumet eller folk som har lust att diskutera kring ämnet?
Warwolt:

Men, om vi föreställer oss att för varje val du SKULLE kunna ha gjort existerar det en alt. tidslinje för just det valet.. då blir det ju givetvist intressant.


Det tror jag på.
Vad som en har hänt i det förflutna, kan man fortfarande gå emot det. Gå sin egen väg. Jag håller med om att man blir påverkad av det som hänt innan, men inte att det är BARA det som bestämmer hur du gör.
Warwolt:

Ska tilläggas att min teori baseras på att "true random" inte existerar, alltså att det inte finns någon sann slump.


Har du hört talas om kaosforskning och kvantfysik? Det finns egentligen ingenting som talar för att verkligheten är strikt deterministisk. I stora drag är den det, men allt är långt ifrån förutsägbart, och mycket tycks inte ens kunna vara det även om fallet var att man hade alla variabler.

Spana också in:

Jag tror också på determinismen. Däremot tycker jag man ändå kan tala om en "fri vilja", eftersom något förutbestämt inte nödvändigtvis behöver vara fysiskt förutsägbart. Tycker det är lite som att greppa i frågan vad som fanns innan big bang eller hur svarta hål ser ut innanför händelshorisonten - det är helt enkelt inte relevant pga omätbarheten i det.
svartarosen:

Vad menar du?


Att framtiden inte är förutsägbar även om universum är deterministiskt. Såg visst att det hette mjuk determinsim på wikipedia nu.

Från wiki:

"Mjuk determinism postulerar att framtiden är ett begrepp som inte existerar. Ur detta följer sedan att framtiden är obestämd och att valmöjligheterna, förmågan att handla, i ett deterministiskt universium då följaktligen är likställda med ett indeterministiskt dito."
Jag är inte determinist, men det beror mest på att jag tror på existensen av en slump. Men om man på något sätt lyckas bevisa motsatsen så har jag ingenting emot att bli determinist istället.

Kort sagt, om man på något magiskt (övernaturligt och overkligt dvs.) vis lyckades spola tillbaka tiden (...som om det vore möjligt) och "spelade upp den igen" så hade resultaten inte blivit detsamma (pga. slumpmässiga ageranden hos de minsta partiklarna).

När det gäller fri vilja så anser jag att den inte finns eller kan finnas - det finns däremot en illusion om fri vilja, och det är den man kan följa. Även om man inte har någon fri vilja så kan man tro att man har det, vilket innebär att avsaknad av tro på fri vilja inte direkt behöver betyda något (eftersom man alltid har illusionen om fri vilja).

Man bör absolut inte likställa avsaknaden av fri vilja med determinism.

fosfor:

Tycker det är lite som att greppa i frågan vad som fanns innan big bang


Det är antagligen en fullständigt poänglös fråga.
Gifted:

Må så vara, men man kan omöjligt visa detta så att istället anta att äkta slump finns underlättar väldigt mycket, rent teoretiskt.


Men slumpen är lite motsägande, då själva definitionen utav slump är något utan referens. Jag tror snarare att "slumpen" är mönster som är för komplexa för oss att förstå med våran uppfattning om fysik och matematik.
Warwolt:

Jag tror snarare att "slumpen" är mönster som är för komplexa för oss att förstå med våran uppfattning om fysik och matematik.


Tja, något som beter sig slumpaktigt fördelar sig enligt en viss distribution, och uppfyller en hel del kriterier. Allt som uppför sig så, kan man anta vara slump eftersom det förenklar beräkningarna.

Ett mynt som släpps kan antas fördela sig enligt en diskret slumpfördelning, även om vi vet att det är fysik bakom.
Hovnarren:

Frågan är då: vad har man för giltig anledning att tro att det förhåller sig så?


Det finns empiriska bevis på att vissa saker till synes är slumpmässiga för människor, men som efter en kort studie visar sig vara fullständigt förutsägbara. Det skulle ju inte vara helt omöjligt att slumpen bara är lite av en algoritm, med en "slumpseed" som är en konstant.

Att bevisa existensen av slumpen är antagligen närmast omöjligt, likaså att bevisa motsatsen.
Trocadero:

Nja, snarare fatalism va?


Nej, tron att inget över huvud taget spelar roll är närmare Nihilism än Fatalism. Falatismen är en form utav Determenism som går ut på att fri vilja är en illusion, och att är närmare det klassiska "ödet" (Allt har BESTÄMTS utav någon/något och är inte bara en orsak utav det som sker)