Forumet - Ministern vill upplösa bolag som inte könskvoterar

Ministern vill upplösa bolag som inte könskvoterar

3389 2 51
I en intervju med Ekot diskuterar justitieminister (S) Morgan Johansson möjliga åtgärder mot bolag som inte har minst 40% kvinnor i styrelsen.

En lag skulle kunna innehålla möjligheter att straffa de bolag som inte uppfyller kraven.

– Man kan hota med att upplösa bolaget. Eller också kan man ha ett vitesförfarande, säger Morgan Johansson till Ekot.

http://www.svd.se/naringsliv/vill-upplosa-bolag-som-inte-kvoterar_4564140.svd


Vad skulle ett sånt förfarande innebära för svenskt näringsliv? För Sveriges internationella anseende? Har feminismen gått för långt?
Efter intervjun i Ekot gick Morgan Johansson ut med ett förtydligande där han bland annat skriver:
”Sanktioner ska vara proportionerliga och det är inte rimligt att upplösa ett börsbolag som har en ojämnställd könsfördelning i styrelsen. Men sanktionerna ska vara kännbara och betydligt skarpare än de som föreslogs 2005 tycker jag.”

Justitieminister Morgan Johansson får hård kritik för sitt uttalande om könskvotering. Han har senare ändrat sitt uttalande. Men kritiken är ändå hård. "Kommunistfasoner", säger Moderatkvinnornas ordförande Annicka Engblom.

Det vi har sagt är att om kvinnors andel i styrelserna inte uppgår till 40 procent – inte ens hälften – vid utgången av 2016 så är lagstiftning nästa steg. - Jämställdhetsminister Åsa Regner.

Spana också in:


NiklasW: Vad är grejen med vänsterministrar och att säga det man egentligen känner för att sedan fegt ta tillbaka det när det börjar storma medialt?
Va. På vilket sätt är det vanligt bland vänsterministrar. Det här byggde på en missuppfattning där frågan var/uppfattades som vad man kunde använda för sanktioner mot bolagsstyrelser.

Nachac:
Va. På vilket sätt är det vanligt bland vänsterministrar. Det här byggde på en missuppfattning där frågan var/uppfattades som vad man kunde använda för sanktioner mot bolagsstyrelser.
Två på en vecka. Morgan Johansson sa klart och tydligt att han ville upplösa bolag som inte var tillräckligt jämställda. Han tog först tillbaka det efter att det blev en medial storm. Samma sak gällde Åsa Romson och hennes Auschwitz-parallell. 

NiklasW: Och där kommer det obligatoriska hånet fram när argumenten inte finns.
Fast ne. Hånet kommer när självinsikten och resonemanget brister hos motparten. Du kommer från det parti som utmärker sig vad gäller slingrande språk och reformationer av uttalanden, men du känner dig ändå beredd att hacka på "vänstern" när två personer, från två skilda partier, har gjort två vitt skilda uttalanden, varav inget gällde ett sakligt utlåtande eller förslag som sedan togs tillbaka. Justitieministern blev missförstådd och sensationsciterad - han svarade på frågan vad man kunde använda för påföljder, där han till och med poängterade att vitesbelopp var troligare. Det andra gällde ett illa ordval vad gäller katastrofen på Medelhavet, vilket förvisso var ogenomtänkt och därför rimligt att ta tillbaka, men varken gör till eller från vad gäller politik.

Nachac:
Fast ne. Hånet kommer när självinsikten och resonemanget brister hos motparten. Du kommer från det parti som utmärker sig vad gäller slingrande språk och reformationer av uttalanden, men du känner dig ändå beredd att hacka på "vänstern" när två personer, från två skilda partier, har gjort två vitt skilda uttalanden, varav inget gällde ett sakligt utlåtande eller förslag som sedan togs tillbaka. Justitieministern blev missförstådd och sensationsciterad - han svarade på frågan vad man kunde använda för påföljder, där han till och med poängterade att vitesbelopp var troligare. Det andra gällde ett illa ordval vad gäller katastrofen på Medelhavet, vilket förvisso var ogenomtänkt och därför rimligt att ta tillbaka, men varken gör till eller från vad gäller politik.
Intressant att du dock riktar det mot mig när det blivit en enorm medial storm efter både Åsa Romson och Morgan Johanssons uttalande. Du skriver det som att det är mitt egna påhitt att "hacka på dem" när otroligt många debattörer kritiserat de båda. Det är knappast som att min kommentar är särskilt anmärkningsvärd i sammanhanget. 

När det gäller huruvida deras uttalanden säger något om deras politik och lämplighet är vi helt enkelt oense. 

NiklasW: Intressant att du dock riktar det mot mig när det blivit en enorm medial storm efter både Åsa Romson och Morgan Johanssons uttalande. Du skriver det som att det är mitt egna påhitt att "hacka på dem" när otroligt många debattörer kritiserat de båda. Det är knappast som att min kommentar är särskilt anmärkningsvärd i sammanhanget.
Det är du som säger att det är typiskt för "vänstern", när detta inte ens är särskilt bra exempel på fenomenet ifråga.