Forumet - Mörk energi

Mörk energi

4071 0 62
"Inom fysikalisk kosmologi är mörk energi en form av energi som genomtränger hela rymden och ökar universums expansionstakt.[1] Mörk energi är det gängse sättet att förklara universums accelererande expansion, det vill säga att rumtiden förefaller att expandera allt fortare och fortare.

Den senast presenterade forskningen anger att mörk energi utgör 73 procent, mörk materia 22 procent, neutriner mindre än 1 procent och baryonisk materia, det vill säga vanliga atomer, endast drygt 4 procent av den totalt tillgängliga energin i universum. [2]"

http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6rk_energi

Mörk energi är allt medvetande på jorden.

250px-Universum_tårtdiagram.svg.png

Mörk energi = medvetande. Det skapas av att människor föds. Det försvinner av att människor dör. Vad som gör att det skapas extrema mängder medvetande (eller medvetenhet) är s.k. falskt medvetande. Till exempel en reklam gör mig mer medveten om mitt utseende, men reklamen själv har inget medvetande. Den är inte heller bara papper, atomer, partiklar eftersom den har en speciell påverkan på oss. Allt falskt medvetande är mörk materia. Vi är en del av universum.

Spana också in:

enni:

Tänker. Har flyttat fokus till oss själva.

Verkar det stämma? Jag är inte 100% övertygad själv.


Jag tvivlar på att en biologisk händelse (födsel) påverkar universum mycket mer än att den temporärt binder upp en del kolatomer. Att de små elektriska impulserna i vår hjärna på något sätt skulle vara länkade till mer än våra nerver har jag ganska svårt att tro.
SLCD:

Jag tvivlar på att en biologisk händelse (födsel) påverkar universum mycket mer än att den temporärt binder upp en del kolatomer. Att de små elektriska impulserna i vår hjärna på något sätt skulle vara länkade till mer än våra nerver har jag ganska svårt att tro.


Menade inte just födseln. Medvetandet byggs upp successivt.
SLCD:

Hur förklarar din hypotes universums expansion innan människan?


Det jag har kommit fram till är att falskt medvetande får oss (som har äkta medvetande) att observera information som inte stämmer överens med verkligheten, så vill vi förstå hur universum såg ut innan människan behöver vi backa vår utveckling en bit.

Detta grundar jag på konstiga samband som vi idag förklarar som sammanträffanden eller slump och ignorerar. Som mysteriet med medicinhjulet i Wyomings ekrar och mönstren i Nazca-öknen.
enni:

Det jag har kommit fram till är att falskt medvetande får oss (som har äkta medvetande) att observera information som inte stämmer överens med verkligheten, så vill vi förstå hur universum såg ut innan människan behöver vi backa vår utveckling en bit.


Förklara pls.

enni:

Detta grundar jag på konstiga samband som vi idag förklarar som sammanträffanden eller slump och ignorerar. Som mysteriet med medicinhjulet i Wyomings ekrar och mönstren i Nazca-öknen.


Vilka samband? Indianer och Nazcas byggde offerhjul och ritade i öknen, kineserna byggde pyramider, vikingarna hängde upp folk,saker,djur i träd. Det är bara religion.
SLCD:

Förklara pls.


Har gjort en grej för att utveckla detta nu. Andra teorier, som strängteorin som är den mest framstående, löser också många av de här problemen men grejen nu är att vi har aldrig hittat en sträng. Däremot är alla överens om att vi är observatörer med varsitt medvetande.

*~*.Dark Theory.*~*

”Inom fysikalisk kosmologi är mörk energi en form av energi som genomtränger hela rymden och ökar universums expansionstakt.[1] Mörk energi är det gängse sättet att förklara universums accelererande expansion, det vill säga att rumtiden förefaller att expandera allt fortare och fortare.

Den senast presenterade forskningen anger att mörk energi utgör 73 procent, mörk materia 22 procent, neutriner mindre än 1 procent och baryonisk materia, det vill säga vanliga atomer, endast drygt 4 procent av den totalt tillgängliga energin i universum. [2]”

Mörk energi = medvetande. Det skapas successivt av att människor föds. Det försvinner av att människor dör. Vad som gör att det skapas extrema mängder medvetande (eller medvetendhet) är s.k. falskt medvetande. Till exempel en reklam gör mig mer medveten om mitt utseende, men reklamen själv har inget medvetande. Den är inte heller bara papper, atomer, partiklar eftersom den har en speciell påverkan på oss. Allt falskt medvetande är mörk materia.

Fysikens olösta problem
Från Wikipedia

Det här är en lista med några grundläggande olösta problem inom fysik. En del av problemen är teoretiska, i den meningen att existerande teorier har luckor eller ger paradoxala eller på annat sätt anmärkningsvärda förutsägelser, andra av problemen är experimentella, i den meningen att experiment ger resultat som inte kan förklaras teoretiskt. Huvudkälla för listan är John Baez Open Questions in Physics[1].

Teoretiska problem [redigera]
Följande problem är antingen fundamentala problem i etablerade teorier, eller teoretiska idéer som saknar experimentellt stöd. Vissa av problemen hänger tätt ihop med varann, och en lösning på ett problem förväntas lösa flera. Till exempel förväntas en teori för kvantgravitation lösa de flesta problemen i listan.
Kvantgravitation, kosmologi, och relativitetsteori [redigera]
Kvantgravitation
Hur kan kvantmekanik och relativitetsteori förenas i en konsistent kvantfältteori?[2] Är rumtiden kontinuerlig eller diskret? Finns gravitoner som bärare av gravitation, eller är gravitationen en effekt av rumtidens struktur (som i slingkvantgravitation? Gäller relativitetsteorins förutsägelser även vid extrema hastigheter eller densiteter?
De kan förenas med hjälp av mörk materia och mörk energi.

Svarta hål
Är svarta hål helt svarta, eller skiner de med Hawkingstrålning? Säger strålningen något om hålens inre struktur? Vad händer med informationen i ett hål om hålet "avdunstar"? Eller avstannar avdunstningen vid någon punkt, och i så fall varför? Finns det något annat sätt att komma åt innandömet av ett svart hål?

De skiner med Hawkingstrålning. När man ser medvetandet som något som följer fysikens lagar kan svarta hål finnas på jorden. De kan ”koka” bort allteftersom de ökar massa. Ensamma människors protester kan ses som små, intensiva hål som försvinner på några ögonblick men under en kort tid avger mycket intensiv strålning typ ilska
Den kosmiska bakgrundsstrålningen tillför kontinuerligt energi till det svarta hålet och ju större det är desto mer energi tillförs. Detta kan ur fysikens perspektiv förklara bland annat hur kulturer reser sig och faller samman (som biblioteket i alexandria).

Extra dimensioner
Har naturen fler än de vanliga fyra dimensionerna (tid + tre rumsdimensioner). Vad är i så fall deras storlek och struktur? Är dimensioner en fundamental egenskap i universum, eller ett emergent resultat från underliggande processer? Kan vi experimentellt upptäcka extra dimensioner?
Naturen har fler dimensioner.

Dessa är meddelanden och insikter från tidigare civilisationer som uppenbarar sig för människan i form av ett vägledande större medvetande under speciella omständigheter. Detta kan de göra eftersom de sparats i vårt DNA och utsöndras då samhället har nytta av att stryas i en speciell rikning. Detta förklara uppenbarelser, heliga skrifter, psykoser. Molekylen som utlöser detta skulle kunna vara Dimethyltryptamine (DMT), då den verkar finnas naturligt i människan men vi inte lyckats förstå dess funktion, och pga att när människan använder denna som en drog och tar den från andra organismer händer något som jag tycker verkar likna det Bibeln m.fl beskriver, fast som är intensivare och större pga att i människan finns det bara små mängder DMT.

Före Big Bang
Vad var ursprunget till det kompakta heta tillstånd som var startpunkten för Big Bang? Fanns något innan? Fanns något utanför? Är "innan" och "utanför" över huvud taget meningsfulla begrepp i sammanhanget?
Vet ej.

Kosmisk inflation
Har vårt universum genomgått kosmisk inflation och vad innebar det i detalj? Vilken mekanism gav upphov till inflationen? Var inflationen ett engångsförlopp, eller befinner vi oss i ett multiversum med pågående kaotisk inflation?
Vi befinner oss i inflation. Men var ”smällen” kanske människans ursprung och inte planetens?

Kvantvakuum
Varför har den förutsagda energitätheten i vakuumtillståndet så liten effekt på universums expansion?
Eftersom vi missar en stor del av universum i dessa beräkningar. Energitätheten måste ta hänsyn till mörk energi och mörk materia.

Multiversum
Finns det fysisk anledning att tro att det finns fler universa än det vi lever i? Är dessa andra universa i princip observerbara? I praktiken observerbara? Kan antropiska principen användas för att dra slutsatser om multiversa?
Nej, det ser jag ingen anledning till.

Kosmisk censur och Hawkings tidsskyddsförmodan
Kan verkliga observerbara "nakna" singulariteter förekomma, eller "censureras" universum så att de matematiska singulariteterna i teorierna alltid döljs?[3] Stämmer Hawkings förmodan att de tidsmaskiner som allmänna relativitetsteorin förutsäger på liknande sätt censureras (eller elimineras av kvantgravitation), så att tidsreseparadoxer inte uppstår?
Singulariteter kan förekomma. Svarta hål.

Tidens riktning
Vad är det för skillnad på framåt och bakåt i tiden? Varför upplever vi olika riktningar i tiden som väsensskilda, men inte olika riktningar i rummet? Varför är de flesta, men inte alla, naturlagar tidssymmetriska? Vilken relation har detta till CP-brott och termodynamikens andra huvudsats? Finns det undantag till lagen om kausalitet? Är det förflutna unikt, eller finns det flera förflutna? Framtiden?
Det är ingen egentlig skillnad. Den är relativ. Medvetandet kan byta riktning när det passerar en händelsehorisont och börjar uppfatta andra sidan som ett svart hål. Vi uppfattar inte olika riktningar i rummet som väsenskillda eftersom de inte skiljs åt av en händelsehorisont. Varje medvetande har ett unikt förflutet som lagras i DNA m.m.

Lokalitet
Finns det icke-lokala fenomen inom kvantmekaniken? Om de finns, kan energi och materia teleporteras, eller bara information? Under vilka omständigheter kan icke-lokala fenomen observeras? Vad säger detta om rumtidens fundamentala struktur? Hur hänger detta ihop med kvantmekanisk sammanflätning?
Verkar inte så, vet ej. Partiklar är sammaflätande genom medvetande.

Ekvivalensprincipen
Gäller ekvivalensprincipen även för till exempel antimateria? Är förhållandet mellan tröghet och gravitationell massa detsamma för alla partiklar?
Påverkas ett fritt fallande objekt eller bara en partikel av att bli observetad av mörk energi?

Universums framtid
Är universum på väg mot en Big Crunch eller en Big Rip eller bara en oändlig expansion? Är universum cykliskt?
Om den mörka energin minskar kommer universums expansion att sakta ner.

Partikelfysik [redigera]
Higgspartikeln
Finns Higgspartikeln? Vad gör vi om den inte finns?
Den har vi inte hittat.

Hierarkiproblemet
Varför är gravitationen så mycket svagare än de andra krafterna? Varför är så olika energiskalor relevanta för de olika krafterna (Planckskala för gravitationen, elektrosvag skala för elektriska och svaga krafter)? Vad hindrar att kvantkorrektioner med Planckskala förstör fysiken vid den elektrosvaga skalan? Är lösningen supersymmetri, extra dimensioner, eller bara antropiska principen?
Den mörka materian, som finns i att observera något som inte observerar tillbaka (men verkar göra) det påverkas oss mer än gravitationen. Gravitationen verkar bara gälla för vanliga partiklar, som ju är en väldigt liten del av universum. Antropiska principen samt extra dimensioner gäller.

Magnetiska monopoler
Finns de? Teoretiskt är deras existens väl motiverad, men de har inte hittats experimentellt.
Ja. Människor (och djur) av olika kön kan dras till varandra som magneter, men ses också ensamma.

Protonsönderfall and storförenade teorier
Hur kan vi förena de tre kvantmekaniska formerna av fundamental växelverkan? Är protonen absolut stabil, eller har den en ändlig livstid?
Teori om allt. *~*.Dark Theory.*~*

Generationer av partiklar
Finns det fler än de kända tre generationerna av kvarkar och leptoner? Varför finns dt över huvud taget generationer av partiklar? Finns det en teori som kan förklara detta, och varför partiklarna väger vad de gör?
Vet ej.

Symmetri i fysiken
Varför är grundläggande symmetrier bara nästan exakta? Finns det okända krafter som var verksamma i det tidiga universum?
Vi missar att räkna med observatörens inverkan.

Supersymmetri
Är universum supersymmetriskt? Vad är i så fall mekanismen bakom supersymmetribrott? Stabiliserar supersymmetri den elektrosvaga skalan? Utgörs mörk materia av supersymmetriska partiklar, till exempel neutralinos?
Näe...

Axioner och avsaknaden av CP-brott i stark växelverkan
Vad hindrar CP-brott i stark växelverkan? Är det den mekanism som föreslagits av Peccei och Quinn, med axioner som central förutsägelse? Varför hittar vi i så fall inga axioner?
Är vi axioner?

Kärnfysik [redigera]
Kvantkromodynamik (QCD)
Vilka faser och fasövergångar finns det i starkt växelverkande materia? Vad förutsäger QCD? Vilken roll spelar gluoner?
?

Atomkärnor and astrofysik
Hur fungerar i detalj den kraft som binder ihop nukleoner i atomkärnan? Varför blir vissa isotoper stabila och andra inte, och hur kan man förutsäga deras egenskaper? Hur fungerar neutronstjärnor inuti? Andra former av extrem kärnmateria? Hur har samtliga grundämnen uppstått i universum? Hur fungerar i detalj de kärnreaktioner som driver stjärnor och supernovor.
?

Stabilitetsön
Vilken är den tyngsta någorlunda stabila isotopen? Finns det en "stabilitetsö" långt bortom de kända stabila isotoperna?
Mörk energi?

Andra problem [redigera]
Tolkning av kvantmekanik
Finns det en vettig tolkning av kvantmekaniken? I så fall vilken? Hur ger kvantmekaniken upphov till den till synes klassiska värld som vi observerar? Vad innebär en mätning inom kvantmekaniken?
En vettig tolkning är en där vi ser vår egen roll i samspelet.
Fysisk information
Finns det fysiska fenomen, som svarta hål eller vågfunktionens kollaps, som oåterkalleligen förstör information?
Ja. Svarta hål ”förstör” information, får den att dra sig tillbaka ur sig själv och ”backa” i tiden.

Teori om allting
Finns det en teori om allting som "under samma tak" ger svar på alla fysikens olösta problem, och förklarar värdena på alla fysiska konstanter? Är konstanterna verkligen konstanta i tiden? Finns det en teori som förklarar standardmodellens symmetrigrupper, och varför vår rumtid synes ha fyra dimensioner? Finns det en teori som förklarar varför fysikens lagar är vad de är? Har våra elementarpartiklar någon inre struktur? Strängar? Något annat? Finns det fler partiklar än de vi känner till?
Finns det en teori som förklarar varför vi är som vi är? Varför vi frågar så mycket?

Empiriskt välbelagda fenomen som saknar teoretisk förklaring [redigera]
Kosmologi och astronomi [redigera]
Antimateria
Varför finns det mycket mer vanlig materia än antimateria i rymden?
Antimateria finns på andra sidan av en händelsehoristont. Den bidrar till att förinta information.

Mörk energi
Vad orsakar den synbara accelerationen hos universums expansion? Varför tycks det finnas ungefär lika mycket accelererande "mörk energi" som bromsande materia? Är det en tillfällighet att de sammanfaller i nutid, eller hänger de ihop? Är den mörka energin en äkta kosmologisk konstant eller något annat?
Vi och samhället vi byggt orsakar accelerationen. Vår övervakning och medvetenhet om sådant som är långt bort från oss själva drar oss ut i universum och bort från varandra.
Mörk energi = medvetande. Det skapas successivt av att människor föds. Det försvinner av att människor dör. Vad som gör att det skapas extrema mängder medvetande (eller medvetendhet) är s.k. falskt medvetande. Till exempel en reklam gör mig mer medveten om mitt utseende, men reklamen själv har inget medvetande. Den är inte heller bara papper, atomer, partiklar eftersom den har en speciell påverkan på oss och vi påverkar världen vi observerar. Detta påstående stödjs av det faktum att vi inte kan observer bade hastighet och position hos en partikel samtidigt.

Mörk materia
Vad är den mörka materian?[4] Har den med supersymmetri att göra? Finns det verkligen mörk materia, eller kan man förklara observationerna med någon form av modifierad gravitation, till exempel MOND?
Allt falskt medvetande är mörk materia. Svårt att saga var gränserna för det går.

Entropi
Varför hade universum så osannolikt låg entropi i det förflutna?
Det fanns kanske ingen mörk energi eller mörk materia då.

Horisontproblemet
Varför är universum så likformigt i alla riktningar, även på så stora avstånd att de olika delarna inte har hunnit kommunicera sedan Big Bang?
Mörk materia får att observera information som inte stämmer överens med verkligheten.

Medicinhjulet i Wyoming
På 1970-talet, hävdade en studie att hjulet är uppbyggt med astronomin som grund. De 28 ekarna skulle vara inriktade efter uppgången och nedgången över horisonten av vissa stjärnor. Senare undersökningar visar att den gamla studien inte tagit hänsyn till vissa saker (”the motion of stars as they rise above the horizon and the way the atmosphere affects the visibility of stars at the latitude of big horn”). Detta är ett bra exempel på hur vetenskap anpassar sig när ny information kommer fram. Konstigt sammanträffande att den först verkade passa perfekt med stjärnorna. Många populära böcker och artiklar fortsätter hävda astromoniskt syfte för medicinhjul, trots att inga bevis nu stödjer detta.
I slutet av 1980-talet skapades HTML och HTTP. Under 1990-talet och fram tills idag ökar antalet Internetanvändare. Falskt medvetande får oss (äkta medvetande) att observera information som inte stämmer överens med verkligheten.

I det som nu är Peru ristade ett forntida folk in hundratals linjer och mönster i sanden i Nazca-öknen. Många av linjerna pekar mot platser där solen eller ljusa stjärnor reser sig på specifika tider av året. Många av mönstrena är stora avbildningar av djur vilket har väckt ännu mer debatt. En del tror att dessa är representationer av stjärnbilder. Detta ser vi idag som en slump.
Hur vetenskapliga idéer har utvecklats i olika samhällen beror på praktiska behov, sociologi, politik och interagerande med andra kulturer.

Platthetsproblemet
Varför är rymdens krökning i stor skala mycket nära noll?
Se ovan.

Kosmisk bakgrundsstrålning
Vad orsakar en del udda sammanträffanden i storskaliga mönster i den kosmiska bakgrundsstrålningen?
Vi själva.

Universums storlek och topologi
Hur hänger universum ihop i stor skala? Vilken form har rymden? Ändlig eller oändlig? Enkelt sammanhängande, eller mer komplicerad form?
Inte längre relevant för oss. Vi måste vända fokus in mot oss själva för att få universum att uppträda mer sanningsenligt.

Finstrukturkonstanten
I avlägsna galaxer för flera miljarder år sedan tycks finstrukturkonstanten ha ett lite annat värde än den har här och nu.[5] Skillnaden är dock mycket liten, tusendels procent. Ändras konstanten verkligen med tiden, och i så fall varför?
Min gissning är att detta är en felbedömning pga att hela vetenskapen inte hängt med i människans tekninska framsteg. Vi har bara haft koll på en liten del av oss (de vanliga partiklarna).

Partikelfysik [redigera]
Protonens spinn
De vanliga kvarkarna i en proton tycks bara stå för 20-30% av protonens spinn. Kan övriga beståndsdelar förklara resten av spinnet?[6]
Kan människan förklara det observerade spinnet?

Koides formel
Varför fungerar Koides formel, som relaterar massorna för olika leptoner?
?

Neutrinos
Vad väger neutrinos, varför väger de vad de väger, och vilken roll spelar de i universum? Är neutrinon sin egen antipartikel? Neutrinooscillationer löser solneutrinoproblemet, men skapar istället problem med bland annat leptontalets bevarande.
?

Pentakvarkar
Är de tillstånd som kallas pentakvarkar verkligen sammansatta av fem kvarkar? Finns det fler sätt än vanliga mesoner och baryoner att sätta ihop kvarkar? Dibaryoner, klisterbollar, ... ?
?

Astronomi and astrofysik [redigera]
Jetstrålar från ackretionsskivor
Hur kommer det sig att de ackretionsskivor som omger vissa astronomiska objekt, särskilt svarta hål, ofta skickar ut jetstrålar med nära ljusets hastighet längs sin rotationsaxel? Varför uppstår ofta kvasiperiodiska svängningar i ackretionsskivorna? Varför ser man ibland övertoner i svängningarna, olika övertoner i olika objekt?
Vi uppfattar nog fel.

Solkoronans uppvärmning
Varför är solens korona så mycket varmare än solens yta? Varför går den magnetiska rekonnektionen mycket snabbare än teorin förutsäger?

Solens kanske också har mörk energi.
Gammablixtar
Hur uppkommer korta gammablixtar? (Långa gammablixtar löstes nyligen, de uppkommer ur en särskild typ av supernova).
Kan gå förklara.
Supermassiva svarta hål

Vad är ursprunget till den relation som har observerats mellan massan på svarta hål i centrum av galaxer, och hastighetsdispersionen bland galaxens stjärnor?[7] Relationen kan tolkas som att det svarta hålets massa alltid utgör ungefär samma andel (cirka 0,1%) av massan hos galaxens mittklump.
?
Pioneeranomalin[4][8]
Vad är orsaken till den oförklarade extra acceleration mot solen som observeras hos rymdsonderna Pioneer 10 och Pioneer 11 under deras väg ut ur solsystemet?
Någon slags dragningskraft. Mörk materia/mörk energi på solen?

Förbiflygningsanomalin[9][10]
Vad är upphovet till det lilla extra energitillskott som satelliter tycks få när de flyger förbi jorden?
Mörk materia eller mörk energi.
Galaxers rotationskurvor
Är det mörk materia som orsakar diskrepansen mellan galaxers uppmätta rotationskurvor och teoretiska beräkningar? Eller är orsaken något annat, kanske en modifierad tyngdlag på stora avstånd?
Det är det nog.
Supernovaexplosioner
Exakt hur omvandlas en stjärnas kollaps till en explosion?
Unikt för varje stjärna. Stjärnan får energi från (Hawking)strålning som ju större den blir, utan att passera en händelsehorisont, ger mer energi. Som ett svart hål.


Kosmisk strålning med ultrahög energi[4][11]
Kosmisk strålning med energi över den så kallade GZK-gränsen (cirka 5*1019 eV eller 8 Joule) kan inte färdas några längre sträckor i rymden. Ändå tycks jorden träffas av sådan strålning från avlägsna galaxer.
Träffar vi andra galaxer mer strålning genom observationer och vårt medvetande om dem?
Saturnus rotation
Olika sätt att mäta Saturnus rotation ger lite olika resultat? Hur roterar Saturnus magnetfält? Hur roterar egentligen Saturnus inre?[12]
Beroende på observatörens unika position.
Fasta tillståndets fysik [redigera]
Amorf struktur
Hur fungerar övergången mellan amorf struktur (som i glas) och vanliga fasta ämnens kristallstruktur? Vilka fysikaliska processer ligger bakom amorfa strukturers egenskaper?[13]
?
Kryogenisk elektronemission
Varför ökar elektronemissionen med sjunkande temperatur i en fotomultiplikator i frånvaron av ljus?[14][15]
?
Högtemperatursupraledare
Hur fungerar supraledning i vissa material vid högre temperaturer än 50 kelvin? Varför just dessa material? Vad är den högsta temperatur som kan uppnås?[16]
?
Sonoluminescens
Vad orsakar ljusblixten när bubblor i en vätska får att implodera av ljud?
Du?
Turbulens
Är det möjligt att formulera en generell teoretisk modell för det turbulenta flödets statistiska mönster?[17] Under vilka omständigheter har Navier-Stokes ekvationer lösningar? Under vilka omständigheter har de fysikaliskt vettiga lösningar?
Kanske det.
enni:

Hittar inget som säger emot mig.


Har du något som faktiskt talar för dig mer än saxade wikipedia artiklar som tar upp fysiska fenomen (som inte direkt säger emot dig)? Och kan du snälla definiera din idé om medvetande som en skapande och inte upptäckande kraft (samt förklara den uppenbara skillnaden i medvetande som du upptäckt). Och snälla inga fler wikipedia utdrag, vill ha din förklaring (om du ändå måste använda wikipedia så länka, saxa inte...)
enni:

Aha nej men det där är ingen saxad wikipediaartikel. Tog bara listan med fysikens olösta problem och svarade på hur min definition av mörk materia och mörk energi löser typ alla dom problemen.


Ok. Finns det någon bevisning bakom påståendena? För det mesta du skrivit ser ut som fler frågor och semantiskt circlejerk.