Forumet - MP ger en pik åt extremhögern - män, inte invandrare som är problemet

MP ger en pik åt extremhögern - män, inte invandrare som är problemet

3194 1 70

Magda Rasmusson, uppenbarligen språkrör för grön ungdom lanserade för ett par dagar sedan en högst märklig artikel där hon uppmanar högerextrema till att ta ställning för jämställdheten på allvar genom att förflytta fokus från invandrarmän till män generellt under parollen "hur mycket manlighet tål sverige". Resonemanget som efterföljer gör ett försök till att belysa högermäns hyckleri gällande differentieringen man gör på dylika kvinnofridskränkande brott begångna av utländska kontra inhemska män och menar på att resonemanget brister.

Artikeln är märklig på flera sätt. Dels den hetska retoriken hon tillåts använda, hennes många påståenden bestående av lösryckta etiketter, logiska kullerbyttor och halmgubbar. Otydligt budskap som ger ett intryck att kvinnoproblematiken inte får åtgärdas på annat sätt än det hon vill, och att en skev ingångspunkt i kvinnors väl är sämre än att inte ha någon alls. Fyller nog på med mer sedan när jag känner för det. 

Men nå, vad har ni att säga om artikeln. Har hon rätt? Har hon fel? På vilket sätt i sådana fall? Motivera era svar.

 http://debatt.svt.se/2014/01/03/hur-mycket-manlighet-tal-sverige/

HUR MYCKET MANLIGHET TÅL SVERIGE? 

MANLIGHET Det största hotet mot kvinnoförtrycket är män. Det är de som står för största andelen brott och det sexuella våldet mot kvinnor, och de kostar multum för rättsväsende och sjukvård. Extremhögern måste nu bestämma sig. Värnar de kvinnors rättigheter och vill stävja kriminaliteten: välj jämställdhet, i stället för att skylla på invandringen. I dag vore det mer lämpligt att diskutera utvisandet av män, snarare än invandrare, skriver Magda Rasmusson.

Det finns en grupp i samhället som man inte får prata om. Vi har alla sett dem, de har gått i våra skolor och vissa tvingas bo granne med dem. De är kriminella, förtrycker kvinnor och kostar multum för både rättsväsende och skola. Jag talar givetvis om männen.

Men ingen föreslår att de ska utvisas eller förändras socialt – det skulle bli ramaskri. Trots alla fördelar det skulle innebära. Kostnaden för rättsväsendet och sjukvården skulle minska drastiskt, och tjejer skulle kunna umgås med män utan att löpa risk för att bli sexuellt utnyttjad.

Bara av att läsa det du skrivit nu, så tycker jag att hon har en poäng.

Människor som är extremhöger tenderar bara att bry sig om våld mot kvinnor etc så länge som det begås av _INVANDRARE_ i övrigt bryr de sig inte. har aldrig hört dem kommentera att det är män överlag som står för majoriteten av alla vålds- och sexbrott, även om de gärna vill få det till att det är just invandrare som är överrepresenterade.

samma sak när sd tjatade om halalslakt. troligtvis både första och sista gången de bryr sig om djur. 

Blivande_japanMänniskor som är extremhöger tenderar bara att bry sig om våld mot kvinnor etc så länge som det begås av _INVANDRARE_ i övrigt bryr de sig inte. har aldrig hört dem kommentera att det är män överlag som står för majoriteten av alla vålds- och sexbrott, även om de gärna vill få det till att det är just invandrare som är överrepresenterade.
Skillnaden är ju att andelen män inte ökar i samhället, vilket andelen invandrare gör. Hade vi haft en massinvandring av män i samma takt som vi har en massinvandring av invandrare hade detta varit ett oerhört stort problem då män är kraftigt överrepresenterade när det gäller brott. 

Jag själv tror dessutom att anledningen till att invandrare begår fler brott än infödda svenskar är att många lever i utanförskap och segregation. Anledningen till att män begår fler brott beror snarare på biologiska skillnader, vilket är mycket svårare att lösa än segregation och utanförskap. 

samma sak när sd tjatade om halalslakt. troligtvis både första och sista gången de bryr sig om djur. 

Nej. Det är inte enda gången SD har hänsynstagande djurpolitik. 

Tycker att det är helt jävla rätt, om det är en grupp som är problemet så är det fan män, det är inte direkt som att dessa problem har något med invandring att göra. Det är lika djupt rotat i vår kultur som andras även om de flesta är alldeles för blåögda för att se det.

Spana också in:


Järnis: Tycker att det är helt jävla rätt, om det är en grupp som är problemet så är det fan män, det är inte direkt som att dessa problem har något med invandring att göra. Det är lika djupt rotat i vår kultur som andras även om de flesta är alldeles för blåögda för att se det.
Ungefär hälften av alla våldtäkter i Sverige begås av människor med utländsk bakgrund, så att säga att "dessa problem inte har något med invandring att göra" är ju helt enkelt ett oerhört felaktigt påstående. 

Ja.. Män är generellt våldsammare och står för en större del av våldbrotten. Hon grundar sin artikel väl ett välkänt faktum. Bara att kolla på avpixlats kommentarsfält där kvinnor konsenvent utsätts för påhopp med inslag av sexuellt våld. 

Sen är det väl klart att jag som man reagerar lite på artikeln men jag vet att den inte handlar om mig då jag inte är våldsam eller kvinnofientlig.

jag tror på att feminismen egentligen är precis vad den heter men att de flesta inte vågar säga det högt dels pga maktstrukturer och dels för att den uppfattningen eller impulsen är så vag och oartikulerad och fjärran. tror även att denna uppfattningen eller impuls är rätt och borde uttryckas mer oftare.

För att sammanfatta. Det finns grupper inom samhället som är överrepresenterade när det gäller brottslighet, invandrare och män är två grupper som är kraftigt överrepresenterade. Ett enkelt sätt att lösa problem med brottsligheten är naturligtvis att kasta ut dessa överrepresenterade grupper ur landet men ett sådant samhälle håller nog de flesta med om att vi inte ska ha. Istället för att dra alla över en kam bör vi se var grunden är till att olika grupper är överrepresenterade och istället lösa dessa problem. Det handlar om att lösa problem med segregation, utanförskap, fattigdom, klasskillnader och sedan att man framförallt som rättsväsende markerar hårt när någon bryter mot lagen. Dessa lösningar är bättre än utvisa hela grupper av människor, vilket i verkligheten inte hade fungerat i vilket fall som helst. Slutligen kan man ju säga att det knappast är förvänande att förslaget kommer från vänstern då verklighetsförankring är ytterst ovanligt bland debatterande vänsterfeminister. 

Nu skiter SD på sig, det går inte att generalisera och säga att män  som grupp och  sådana med skeva manlighetsbilder är överrepresenterade när det gäller våldtäkter, herregud då kan ju problemet finnas hos stolta germanska män också, då är våldtäktsproblematiken att betrakta som genustrams som bara batikhäxor och världsfrånvända ung vänsterflickor bryr sig i.

Järnis:
du sa hälften, säg var det står hälften.
herregud...
Ja alltså räknar man ut det och ser till hur många invandrare som bor i Sverige respektive inrikesfödda blir det ungefär 50/50, vilket också stöds av Katrin Lainpelto, doktor i processrätt, när hon svarade på frågor i aftonbladet:

http://www.aftonbladet.se/debatt/article14580290.ab

"Tittar man på samtliga domar från 2010 från alla tingsrätter i hela Sverige var 147 svenskar och 166 av utländsk härkomst." 

NiklasW: Ja alltså räknar man ut det och ser till hur många invandrare som bor i Sverige respektive inrikesfödda blir det ungefär 50/50, vilket också stöds av Katrin Lainpelto, doktor i processrätt, när hon svarade på frågor i aftonbladet:

http://www.aftonbladet.se/debatt/article14580290.ab

"Jag ser inte att dem är överrepresenterade. Tittar man på samtliga domar från 2010 från alla tingsrätter i hela Sverige var 147 svenskar och 166 av utländsk härkomst." 

men fu

Järnis:
visa gärna den uträkningen... Dessutom håller hon ju inte mes om din slutsats.
Läs sidan 41 där BRÅ kartlägger hur många procent av samtliga invandrare i Sverige som blivit dömda för våldtäkt respektive hur många procent av samtliga infödda som blivit dömda för våldtäkt. 0.22% av alla invandrare har blivit dömda för våldtäkt medan 0.04% av alla inrikesfödda blivit dömda för våldtäkt. I Sverige bor det ungefär 1.5 miljoner invandrare samtidigt som det ungefär bor 8 miljoner inrikesfödda. 0.22% av 1.5 miljoner är ungefär det samma som 0.04% av 8 miljoner. Alltså begås ungefär lika många av alla våldtäkter av invandrare respektive inrikesfödda, vilket också Katrin Lainpelto, doktor i processrätt, bekräftade för Aftonbladet.

NiklasW: I Sverige bor det ungefär 1.5 miljoner invandrare
  • de särar på begreppen i deras statistik, det behöver du också göra. det är skillnad på invandrares barn och invandrar här. Du behöver med andra ord stöd för att det finns 1,5 miljoner invånare som är utrikesfödda i Sverige.

Dessutom behöver man ett underlag på 1000 personer för att det ska vara möjligt att utläsa något ur statistiken så även om man bortser från alla problem docenten tar upp så kan man inte utläsa något av domarna.