Forumet - Muslimska ledare uppmanar sina kvinnor att bli horor i Syrien

Muslimska ledare uppmanar sina kvinnor att bli horor i Syrien

7840 1 92

Muslimska ledare i Saudiarabien förespråkar nu att muslimska tjejer, både tonåringar och vuxna, ska åka till Syrien för att ge sexuella tjänster till de krigande muslimerna i landet. De muslimska ledarna menar att detta är en plikt för alla muslimska kvinnor och att belöningen för att gratis erbjuda sexualla tjänster blir en plats i himlen. 

Diskussion:

Vad säger detta om muslimers kvinnosyn? Hur rimmar detta med "hijabuppropet" där svenskar uppmanades att ta på sig den kvinnoförnedrande slöjan i feminismens tecken? Varför hör vi aldrig liknande historier från kristna ledare? Är Islam en odemokratisk kvinnoförnedrande religion?

Tycker det rimmar ganska väl med den något mer subtila, fientliga kvinnosyn/människosyn som finns här i väst. Reaktionerna kring handlingen i sig, att erbjuda sexuella tjänster, rimmar också ganska väl med den traditionella synen på sex som finns gott och väl i olika kulturer runt hela världen.

Om något får man väl se deras explicita uppmaning till kvinnorna som ett väldigt ärlig yttrande kring deras värderingar. I väst gör vi gärna tvärtom, och pratar mycket om det där med jämställdhet men ändock tillåter fortsatta destruktiva strukturer.

Slöjan kan anses vara förnedrande, när den används som förtryckar-verktyg. När den aktivt har tvingats på en individ eller grupp. Men hijabuppropet handlade om att yttra friheten kvinnor borde ha att själva få välja att bära den (inom en viss ram, precis som för alla andra). Då blir bärandet av slöjan ett uttryck för kvinnors rätt att på individuell nivå bestämma om dom vill ta del av den rörelsen. Det blir en kamp för frihet och frigörelse.

Sedan bör vi problematisera mer kring samhällets påverkan på individen, och vad vi anser vara förtryck. Det är mer komplex än vad media och andra kanaler ofta får det att låta som. Alla blir vi påverkade hela tiden av allt runt omkring oss. Varenda medlem här är i hög grad ett resultat av dess omgivning. Så, vilken (grad av) påverkan ska vara okej? Vad ska anses vara förtryck och vad inte? För verkligheten är sådan att vi reellt har väldigt lite att säga till om kring hur vi blir påverkade av något överhuvudtaget. Men det anses inte vara ett lika stort problem. 

Spana också in:


Chibibbi: Tycker det rimmar ganska väl med den något mer subtila, fientliga kvinnosyn/människosyn som finns här i väst. Reaktionerna kring handlingen i sig, att erbjuda sexuella tjänster, rimmar också ganska väl med den traditionella synen på sex som finns gott och väl i olika kulturer runt hela världen.

Om något får man väl se deras explicita uppmaning till kvinnorna som ett väldigt ärlig yttrande kring deras värderingar. I väst gör vi gärna tvärtom, och pratar mycket om det där med jämställdhet men ändock tillåter fortsatta destruktiva strukturer. 

Trams, trams, trams, trams. Västlandet uppfann demokratin, människors lika värde och jämställdhet. Att överhuvudtaget jämföra vår syn på kvinnor med muslimers syn är för jävligt. I våra länder har vi jämställdhet, vi anser inte att män har rätt över kvinnors kroppar, vi anser att kvinnor kan arbeta, vi anser att kvinnor är lika mycket värda, vi anser inte att vi har rätt att stena kvinnor på grund av otrohet, vi anser inte att män ska få ha flera fruar och vi anser att kvinnor och män är lika mycket värda, helt i motsats till vad man anser i muslimska länder.

Jag tror du bör öppna ögonen och förstå hur långt vi har kommit när det gäller jämställdhet och hur långt ifrån våra värderingar de muslimska värderingarna är. Skamligt att du överhuvudtaget jämför vår jämställdhet med muslimsk jämställdhet då de i mångt och mycket är rena motsatser till varandra. Det är rent ut sagt en förnedring mot alla de som kämpat för jämställdhet i västlandet och även en förnedring mot alla de kvinnor och flickor som dagligen råkar ut för våld och diskriminering på grund av de muslimska kvinnofientliga värderingarna. Skäms!

NiklasW: Att överhuvudtaget jämföra vår syn på kvinnor med muslimers syn är för jävligt.
Hur kommer det sig? Är vi en fullt jämställd del av världen och är det i praktiken så att vi alltid agerar på ett sätt som främjar den demokratiska värdegrunden?

NiklasW: I våra länder har vi jämställdhet, vi anser inte att män har rätt över kvinnors kroppar, vi anser att kvinnor kan arbeta, vi anser att kvinnor är lika mycket värda, vi anser inte att vi har rätt att stena kvinnor på grund av otrohet, vi anser inte att män ska få ha flera fruar och vi anser att kvinnor och män är lika mycket värda, helt i motsats till vad man anser i muslimska länder.
Där håller jag tyvärr inte med dig. Min uppfattning är att vi säger det inte rakt ut. Men det är väl dock en av de få skillnaderna mellan hur förtrycken yttrar sig i öst och väst. Öst är mycket klara med sin moral och gör tydligt vad dom tycker. Väst, däremot, gör det inte. Vi gömmer oss bakom paroller av vackra ord, medan värderingarna bakom orden tyvärr allt som oftast saknas. Kanske sker förtrycket inte på lika medveten nivå och inte lika uttryckligt, men de finns där och verkar i det dunkla.

Hur ser du på detta? Vad stärker din tro om att vi lever i ett jämställt samhälle?


NiklasW: Jag tror du bör öppna ögonen och förstå hur långt vi har kommit när det gäller jämställdhet och hur långt ifrån våra värderingar de muslimska värderingarna är. Skamligt att du överhuvudtaget jämför vår jämställdhet med muslimsk jämställdhet då de i mångt och mycket är rena motsatser till varandra. Det är rent ut sagt en förnedring mot alla de som kämpat för jämställdhet i västlandet och även en förnedring mot alla de kvinnor och flickor som dagligen råkar ut för våld och diskriminering på grund av de muslimska kvinnofientliga värderingarna. Skäms!
Nej, jag tänker inte skämmas. Sedan skulle jag vilja be dig om en saklig dialog, där vi på ett konstruktivt och respektfullt talar om våra syner i frågan.

De konkreta sätten som förtrycken tar sig uttryck är det som skiljer förtrycken åt på olika sätt runt om i de olika samhällena i världen. Det jag tänker mig, är dock att den generella principen är den samma. Jag tror att man måste försöka se bakom det konkreta för att fånga de mer abstrakta konstruktioner som är dom som skapar den fortsatta skillnaden i behandlingen av kvinnor jämfört med män.


NiklasW: Muslimska ledare i Saudiarabien förespråkar nu att muslimska tjejer, både tonåringar och vuxna, ska åka till Syrien för att ge sexuella tjänster till de krigande muslimerna i landet. De muslimska ledarna menar att detta är en plikt för alla muslimska kvinnor och att belöningen för att gratis erbjuda sexualla tjänster blir en plats i himlen. 

Diskussion:

Vad säger detta om muslimers kvinnosyn? Hur rimmar detta med "hijabuppropet" där svenskar uppmanades att ta på sig den kvinnoförnedrande slöjan i feminismens tecken? Varför hör vi aldrig liknande historier från kristna ledare? Är Islam en odemokratisk kvinnoförnedrande religion?

Saudiarabien har en ganska märklig form av islam. Kanske därför de tillhör minoriteten.
Sen ser jag inte riktigt kopplingen mellan hijabupproret i Sverige och vad ledarna i SaudiArabien tycker.

NiklasW:
Trams, trams, trams, trams. Västlandet uppfann demokratin, människors lika värde och jämställdhet. Att överhuvudtaget jämföra vår syn på kvinnor med muslimers syn är för jävligt. I våra länder har vi jämställdhet, vi anser inte att män har rätt över kvinnors kroppar, vi anser att kvinnor kan arbeta, vi anser att kvinnor är lika mycket värda, vi anser inte att vi har rätt att stena kvinnor på grund av otrohet, vi anser inte att män ska få ha flera fruar och vi anser att kvinnor och män är lika mycket värda, helt i motsats till vad man anser i muslimska länder.

Jag tror du bör öppna ögonen och förstå hur långt vi har kommit när det gäller jämställdhet och hur långt ifrån våra värderingar de muslimska värderingarna är. Skamligt att du överhuvudtaget jämför vår jämställdhet med muslimsk jämställdhet då de i mångt och mycket är rena motsatser till varandra. Det är rent ut sagt en förnedring mot alla de som kämpat för jämställdhet i västlandet och även en förnedring mot alla de kvinnor och flickor som dagligen råkar ut för våld och diskriminering på grund av de muslimska kvinnofientliga värderingarna. Skäms!

Västvärlden som objekt uppfann det inte. Vissa personer i Västvärlden kom med teorier om demokratin som implementerades men dessa tänkare fanns i andra länder utanför västvärlden också. Sen finns det flera exempel på demokratiska konstellationer innan det. Såsom  Irokeserna. Ett annat exempel är Igbo-folket i dagens nordöstra Nigeria.Inte den slags demokratiska uppsättning som finns idag men sen var inte vår fördemokratiska period i västvärlden inte så demokratisk heller utan när vi började bli moderna demokratier hade flera länder utanför västvärlden gjort samma sak under samma tidsperiod så västvärlden har inte monopol på demokratins historia.NiklasW: Trams, trams, trams, trams. Västlandet uppfann demokratin, människors lika värde och jämställdhet. Att överhuvudtaget jämföra vår syn på kvinnor med muslimers syn är för jävligt. I våra länder har vi jämställdhet, vi anser inte att män har rätt över kvinnors kroppar, vi anser att kvinnor kan arbeta, vi anser att kvinnor är lika mycket värda, vi anser inte att vi har rätt att stena kvinnor på grund av otrohet, vi anser inte att män ska få ha flera fruar och vi anser att kvinnor och män är lika mycket värda, helt i motsats till vad man anser i muslimska länder.
det som är tramsigt är att använda feminism som slagträ för muslimhat men inte göra ett skit för jämställdheten i den kontext där man själv lever.

qazedctgb:
det som är tramsigt är att använda feminism som slagträ för muslimhat men inte göra ett skit för jämställdheten i den kontext där man själv lever.
Håller jag absolut med om. Man ska vara konsekvent med sina värderingar, vem det än gäller, var det än gäller och vad det än gäller. På samma sätt som det är tramsigt att kalla sig feminist samtidigt som man inte ens vågar rikta det minsta lilla kritik mot den muslimska världens kvinnoförnedrande värderingar.