Forumet - nämligen eller tämligen

nämligen eller tämligen

3686 0 21
vilket ord är skönast? vilket skulle du under tvång välja att använda i varje inlägg eller yttrande? hur skall respektive ord bäst förstås i relation till språkligt innehållslösa men primalt eller intuitivt attitydsignalerande läten? uppfattar du exempelvis en retorisk harkling som "nämligen" snarare än "tämligen", eller tvärtom? osv
Senast ändrad 6 Oct 2014, 15:48 av André Vifot Haas

Gamlefarbror Pastill: tämligen
jag använder tämligen framför nämligen och gillar också att höra tämligen från andra medan jag i flertalet fall stöts bort av nämligen. tämligen har det där tilltalande nonchalant avrundande sammanfattande klangen, medan nämligen låter som om den kommer från någon som vill rätta sig efter det konventionellt okontroversiella i sin ängslan att verka korrekt och undvika konflikter, undantaget om sammanhanget är ekivokt, då kommer det snusförnuftigt utslätat okontroversiellt konflikträdda ordet nämligen till sin rätt genom sin kontrastverkan. Jag använder bara ordet nämligen då jag är rädd för att bli attackerad och befinner mig i ett tillstånd då jag emotionellt sett inte orkar med detta, medan ordet tämligen faller sig naturligt för min personliga preferensiella attityd

Spana också in:


Istechetvåpunktnoll:
nu vill jag också vara tämlig

det gläder mig.

låt oss undersöka saken närmare. skulle du hävda att tämligheten är individualistisk eller kollektivistisk? är det möjligt att du och jag på något vis organiserar oss för att befrämja tämligheten, eller förutsätter den en ödmjukhet och blygsamhet som omöjliggör sådan normativ sammansvetsning?

Gamlefarbror Pastill:

det gläder mig.

låt oss undersöka saken närmare. skulle du hävda att tämligheten är individualistisk eller kollektivistisk? är det möjligt att du och jag på något vis organiserar oss för att befrämja tämligheten, eller förutsätter den en ödmjukhet och blygsamhet som omöjliggör sådan normativ sammansvetsning?
tror inte att man som tämlig utesluter kollektivism.

Istechetvåpunktnoll:
tror inte att man som tämlig utesluter kollektivism.

nej, kanske är rentav den enskildes underkastelse inför något större, som representerat av gruppen eller folkmassan, en förutsättning för den rätta mentaliteten. 

det som är intressant med tämligheten är att den i kraft av sin  betydelse, alltså även obeaktat alla de associationer som förstärker den, undandrar sig varje strikt begreppslig indelning. det går inte att bilda någon form av tämlighets-orden eller intressegrupp eftersom man då omedelbart gör avkall på tämlighetens princip. man måste känna tämligheten i sig själv och i gemenskapen. tämligheten kräver detta.

den andliga utmaningen för en sekulariserad värld: tämligheten som idé och praktik
Nämligen är skönast. Kan inte motivera, det rycker liksom bara mer i grenen när jag läser, hör eller tänker på det...

time: Förlåt nu men nämligen och tämligen går väl ändå inte att jämföras? Det är två olika ord.
Spelar det någon roll när det vi ombeds reflektera över är om det ena är skönare än det andra? Jag är nämligen tämligen säker på att det inte gör det. Ett ynka fonem skiljer dem åt och gör att de får varsin helt unik karaktär, rätt kul att tänka på ändå...