Forumet - nästa förhållande

nästa förhållande

12374 5 97

Qwerty789
bintdawah: "Det beror helt och hållet på människan. Om personen är troende och Gudsfruktande då är det självklart att han eller hon skulle må bättre och vara lyckligare i ett land där Allahs ord är lag. Om personen å andra sidan ej är troende lär han eller hon vara lyckligare i ett land där sekulära lagar styr, eftersom han eller hon har möjlighet att följa sina begär utan att känna skuld."

- Fast du ignorerar faktum att otaligt många människor- om man tittar på helheten, är olyckliga. Man har sett det i dokumentär, i rapporter och i flertal undersökningar där man sett att i islamska länder lever folk i rädsla att bli dödade för att dem inte får vara och uttrycka sig som dem vill. Att många grupper skapats där dem gömmer sig i källare där dem i hemlighet uttrycker kreativ frihet, sminkar sig, festar osv för att dem är rädda att bli dödade.

Vilket land styrs av shariah? Titta inte på muslim mayority countries och döm Islam efter det. Kolla på dem faktiska lagen i Islam. 

Qwerty789
Du kan inte säga vad andras upplevelse av naturen är. Det är vad du tror. Alla har sin personliga upplevelse, och du kan inte veta vad alla dessa personers upplevelse är.
Na3am, jag kan förstås inte veta vad alla andra tycker och tänker. Därför sade jag "folk" och inte "alla". De icketroende jag suttit och diskuterat med har dock uttryckt sig tycka att världen och naturen etc är mysterium och kan inte förstå meningen med livet på jorden etc. Så jag valde att göra en jämförelse med dessa. Det innebär naturligtvis inte att alla ickemuslimer tänker likadant.

Qwerty789
Fast du ignorerar faktum att otaligt många människor- om man tittar på helheten, är olyckliga. Man har sett det i dokumentär, i rapporter och i flertal undersökningar där man sett att i islamska länder lever folk i rädsla att bli dödade för att dem inte får vara och uttrycka sig som dem vill. Att många grupper skapats där dem gömmer sig i källare där dem i hemlighet uttrycker kreativ frihet, sminkar sig, festar osv för att dem är rädda att bli dödade.

Frihet betyder att vara och kunna uttrycka sig hur man själv vill utan begränsningar (som naturen gör, och vi är samma som naturen. Om du kan erkänna att din kropp funkar på samma sätt som naturens lagar så har du ett bevis i sig där). 
Det är fullt möjligt att personerna i dessa dokumentärer, rapporterna etc är olyckliga. Troligtvis beror dock detta på att de brister i tro och fruktan av Gud, och hellre vill leva under sina egna regler än Guds. Så fungerar inte Islam, så det är uppenbart att inte islamiska länder kommer fungera så. Att festa är förresten haram och inget vi tar hänsyn till att folk vill göra. Och att sminka sig (som kvinna) är inga problem om det sker inom huset eller om man täcker sitt förskönade ansikte när man vistas ute. Att just de personer som blivit intervjuade, filmade etc känner sig förtryckta eller olyckliga betyder inte att en majoritet gör det.

Hmm. Då har vi olika syner på vad frihet innebär. Jag tror inte man kan finna frihet förrän man avlägsnat sig från det värdsliga och ägnar sig åt dyrkan av Gud. 

Qwerty789:
Dem frågor som ni konstant förnekar och ignorerar när vem som helst argumenterar med er. Dem frågor som ni inte kan svara på och därför svarar ni emot med hot och ofta t.om. med våld för att ni inte vet ett bra svar på vilken fråga som helst som folk utanför islam stället till er.
Vet inte vilka frågor du syftar på. Har aldrig hotat någon och har inte sett mina bröder och systrar i Islam hota ickemuslimer med våld under debatter eller argumentationer. Säger inte att det inte hänt dock, det finns säkert de som är lättprovocerade och har svårt att uttrycka sig och då låter aggressiva. Men jag har inte sett det själv. 

Qwerty789:
När man säger "jag varnar dig" då betyder det att du varnar dem mot något farligt som ska komma- antingen från Dig eller från Någon annan som du försöker skrämma dem för, så att dem inte ska fortsätta prata på det sättet du personligen inte gillade. Det är att hota.
Jag är medveten om vad som väntar människorna efter döden, eftersom Allah talat om det för oss i Koranen. Och jag tror det är en plikt på oss muslimer att varna för det straff som väntar förnekarna i efterlivet. Om du ändå anser att detta är hot så får du väl göra det. Men jag håller inte den åsikten och jag hotar ingen personligen. 

Qwerty789:
Muslimer är samma människor som alla andra. De väljer med sin egen vilja vad dem ska vilja själva. Och dem väljer även om dem ska tro på Muhammed eller något annat om dem vill.
Nja. Inte riktigt ändå. Vi är visserligen människor precis som alla andra men som muslimer har vi förpliktelser. I samma sekund vi yttrar trosbekännelsen antar vi oss också de regler som kommer med Islam - vi måste tro på vad som sägs i trosbekännelsen (shahadahn), vi måste utföra våra fem dagliga böner, vi måste betala zakat (en skatt som går till de utsatta), vi måste fasta i Ramadan, vi måste en gång under vår livstid om vi har de ekonomiska förutsättningarna för detta vallfärda till Makkah, osv. Det finns många förpliktelser som vi måste utföra och inte kan strunta i eller bara göra när vi känner för det. 

Vi kan som muslimer inte välja om vi ska tro på Muhammad eller inte. Muhammad är en profet som alla muslimer bekänner, vilken "gren" av Islam de än tillhör. Den muslimska trosbekännelsen lyder; لا إله إلا الله محمد رسول الله ("La ilaha illa Allah, Muhammadur rasul Allah") och översättes till "Det finns ingen gudom utom Allah, och Muhammad är Guds sändebud". Som du hör är det ett krav och en av Islams grunder att bekänna Muhammad som Guds profet. Som du ser är det även ett krav och en av Islams grunder att bekänna att Allah är den enda guden, att det inte finns någon annan värdig dyrkan. Muslimer kan alltså inte tro på vad som helst och fortfarande vara muslimer. Islam är en fastställd religion och tro och om man överskrider gränserna genom att t.ex. tro att Gud och Jesus är del av varandra, är man inte muslim. Även om man skulle kalla sig muslim.

43434343:
Vilket land styrs av shariah? Titta inte på muslim mayority countries och döm Islam efter det. Kolla på dem faktiska lagen i Islam. 
Namnet har inget betydelse. Det är länder som styrs av Muhammed/Koranens ord på ett eller annat sätt.

Det jag menar är att ni kan inte ändra på (eller förneka) de våldsamma ord som står klart och tydligt i originala Koranen. Och det är fortfarande detta som styr många att begå våldsamma handlingar. 

Sedan finns våldsamheter i Bibeln också. Ingen är perfekt. 

Spana också in:


Qwerty789:
Hur kan man vara trogen någonting man aldrig har lovat någonting till?
Många länder svär sin trohet till Gud och deras motton hör med lit till Gud att göra, ändå förkastar de Guds religion och styr och ställer hur de själva vill.

Qwerty789
Vem sa detta till dig? Koranen skrevs av Muhammed, han var en människa. Om han hade en mun så hade han en förmåga att ljuga. Vågar du säga denna fakta till folk som lärde dig att 'den skrevs av Gud själv'? Det var från någons händer den skrevs och det var Muhammeds (som vi har kunskap om).
Profeten Muhammad var varken läs- eller skrivkunnig. Han skrev inte Koranen. Han reciterade Koranen som ängeln hade uppenbarat för honom på Guds befallning. Sedan skrev sahabah ned den, så som profeten reciterat den.

Ja, profeterna var människor men att ljuga är en grav synd inom Islam och vi tror att Allah har skyddat profeterna från att uträtta grava synder. Muhammad ljög inte och detta bekräftas även i Koran;

"Om han som fått uppenbarelserna sig anförtrodda hade tillfogat några ord och påstått att de var Våra, skulle Vi ha gripit hans högra hand, och sedan ha skurit upp hans kroppspulsåder. Ingen av er hade då kunnat rädda honom!" [69:44-47]

Qwerty789:  
Och Gud sades ju också ha uppenbart sig genom Jesus, Buddha, Moses. Alla dem utförde mirakler. Om vi ska prata bevis: Vad gjorde Muhammed för mirakler?
Som muslimer bekänner vi att Jesus och Moses var Guds profeter och vi tror att profeterna med Guds hjälp utförde mirakel. Profeten Muhammad utförde också många mirakel och förutsåg framtida händelser vid flera tillfällen. Jag skall lista några exempel nedan.

▪ Han förutsåg sin kompanjon Ammars död. Enligt en sahih hadith sade han till Ammar; "en rebelliös grupp kommer att döda dig". Ammar dödades i ett slag mellan Alis och Muawiyahs arméer. Muawiyah var den man som rebellerade mot kalifen Ali.
▪ Han förutsåg att hans dotter Fatima var den bland hans familj som snarast skulle dö efter profetens egen död. Vilket hon gjorde.
▪ Han förutsåg att hans barnbarn Hasan skulle ena två grupper muslimer under Hasans livsstid. Hasan kom i vuxen ålder att ena två oense grupper muslimer när han övergav kalifatet till Muawiyah.
▪ Profeten besteg en gång berget Uhud med kompanjonerna Abu Bakr, Umar och Uthman. När berget började skaka stampade profeten med sin fot och sade; "Ya Uhud! Stå stadigt - ty på dig står en profet, en sanningens anhängare och två martyrer!". Detta är både en profetia och ett mirakel, då berget Uhud upphörde att skaka, och då både Umar och Uthman kom att dö som martyrer.
▪ Han botade sin kompanjon och kusin Alis sjuka öga genom att stryka sitt saliv över det.

Om du vill veta mer kring mirakel som profeten utförde kan du googla eller säga till så skall jag lista fler in shaa Allah.

Qwerty789
Sedan har du inte kommenterat händelserna jag nämnde, av t.ex. Jeanne D'Arc och flera händelser där otroliga segrar mirakulöst har skett. Är inte detta så kallade tecken av Gud också?

Och Bibeln då? Hinduismen? Buddismen? Grekernas gudar? Moses? 'Gud' sägs ha talat genom dem också? Alla säger olika. Men du kommer såklart förneka att det finns fler sätt som 'Gud' har talat.

Och du kommer förneka att 'Gud' sagt annorlunda än vad som sägs i Koranen. Varför? För att då kommer din tro om Koranen att kollapsa- sedan så måste du ju förmodligen ha "rätt" och kan inte acceptera att inte "ha rätt". Därför skulle du troligtvist förneka om Gud skulle visa sig på ett nytt sätt framför näsan på dig. 
Som sagt. Gud skänker den Han vill Sin hjälp. Inget händer utan Hans vilja och tillåtelse. Jag vet ytterst lite om Jeanne D'Arc, hennes tro och de strider hon utkämpade. Men skall in shaa Allah läsa på om henne.

Jag fördömer all typ av avgudadyrkan. Grekiska mytologins påhittade gudar existerar ej. Hinduismens påhittade gudar existerar ej. Bibeln är en sammansättning av det Injil som Gud sände profeten Jesus, den Tawrat som Gud sände Moses och olika texter skrivna av människor. Som sagt är jag muslim och muslimer tror på Moses och Jesus som Guds profeter och sändebud, till vilka Han sände ned lagar för profeternas nationer.

Jag tror att Gud sände Tawrat till Moses, Injil till Jesus och Quran till Muhammad. De första två skrifterna tror vi som muslimer har blivit korrupterade och ändrade, feltolkade av människorna. Gud sände profeten Muhammad som ett sista sändebud och en sista profet till mänskligheten. Jag nekar inte att Gud sänt profeter och skrifter innan Han sände Muhammad. Muhammad är profernas sigill, den sista i en rad av många, och den skrift som uppenbarades för honom kommer Gud att bevara och skydda från korruption.

Qwerty789:
Jag tror inte du vill någon illa. Men alla sköter sig också bäst själv.
Gud vet vad som är bäst för oss.

43434343:
Det är ingen liten detalj, det är vad hela Islam bygger på. Monoteism, Tawheed. 
Ja men även om det var en stor detalj, så bör man ändå försöka att först och främst se till helheten i vad någon menar. Det hela handlade ju inte just nu om vad hela Islam bygger på. 

Och sen visste jag inte att man inte skulle säga så eftersom att jag inte var särskilt insatt i det där. Man kan inte förvänta sig att andra ska veta och förstå sig på sånt som är självklart för en själv.
Qwerty789:
Namnet har inget betydelse. Det är länder som styrs av Muhammed/Koranens ord på ett eller annat sätt.

Det jag menar är att ni kan inte ändra på (eller förneka) de våldsamma ord som står klart och tydligt i originala Koranen. Och det är fortfarande detta som styr många att begå våldsamma handlingar. 

Sedan finns våldsamheter i Bibeln också. Ingen är perfekt. 

Jo det spelar stor roll då inget av länderna styrs med Shariah. De kanske ha delar av shariah implemeterade, men systemet kommer inte funka om allt inte implementeras. Du kan inte starffa folk för zina om du inte förljer shariah i hur man delar upp könen etc. 

Saudi, Qatar, Iran, Pakistan, ingen av dom styrs av Shariah. 

Lilla Trollungen:
Ja men även om det var en stor detalj, så bör man ändå försöka att först och främst se till helheten i vad någon menar. Det hela handlade ju inte just nu om vad hela Islam bygger på. 

Och sen visste jag inte att man inte skulle säga så eftersom att jag inte var särskilt insatt i det där. Man kan inte förvänta sig att andra ska veta och förstå sig på sånt som är självklart för en själv.Jag har svårt att se hur du kan kritisera något du inte vet någonting om. 
När du känner av acceptans, att gjort är gjort. Man kan försöka att helst inte ersätta personen genom att ivrigt leta efter ett nytt förhållande.

Finns ingen speciell tid när man ska leta på nytt utan det är mer en individuell känsla som du får känna efter på. Känner man att tankarna oftast går till exet så är man nog inte förberedd.

Ta ett steg i taget bara, varför stressa liksom?