Forumet - några synpunkter kring moderation

några synpunkter kring moderation

232 0 70
moderation ses ofta som ett sätt att skydda vanliga, oskyldiga internetanvändare från stora, stygga troll, som inte vill något annat än att såra tidigare nämnda människor. inte helt sällan så vill man från ledningshåll framhålla värdet av moderation i traditionell bemärkelse, för att hålla diskussioner öppna, och rena från icke önskvärda element, som exempelvis personangrepp, trollande och generiskt hat, som har en tendens att spontant uppstå i miljöer som internet.

men det finns en annan sida av myntet, som jag vill påvisa med denna tråd. idioter. med anledning av denna policy att hålla diskussioner öppna och fria från personangrepp så möjliggör vi för rena klappmongon att obehindrat sprida sin patetiska dynga, utan att man på något sätt kan kontra deras strunt, annat än genom att bryta mot forumreglerna. idioter behöver nämligen inte bryta mot reglerna för att sänka stämningen på ett internetforum. de använder reglerna för att skydda sin fragila självbild, genom att gråtande anmäla fullt berättigade inlägg som informerar nämnda idiot om att denne råkar vara en sådan. när man som respons ger varningar till den angripande parten så förstärker man idioternas känsla av självberättigande, och när det slutligen är hammardags så låter man nämnda, outtröttliga klappmongon uppleva en känsla av seger, och motivation att vidare sprida sin intellektuella avföring på internet.

i forum utan hårdare moderation så rensas dessa svaga individer ut, till fördel för människor som iallafall kan klassas som normalbegåvade, argumenterar på ett rimligt sätt, och tillför något konstruktivt till diskussionerna. i forum där personangrepp modereras hårt så drabbas det känsliga ekosystem som är internet, och hela skiten slutar som en illaluktande pöl med virtuella exkrementer, och de enda som finner något värde i att stanna kvar är idioter som inte fattar att de är idioter förrän någon säger det i klarspråk, vilket inte förekommer pga moderation, och de troll som är förmögna att till större delen hålla sig på den sida av linjen som är rigida forumregler som anses vara accepterad, uppmuntrad och tillåten.

jag har under en lång tid sett um förfalla till ett idiotvälde, där man får varningspoäng för att man konstaterar det uppenbara, och det som alla tänker. jag har således utvecklat en handlingsplan, som jag önskar att ni som driver sidan tar till er av. jag har nedan listat dessa i punktform.

1: erkänn och acceptera att det finns personer, åsikter och argument som innebär att personer förlorar rätten att klaga när andra, i brist på andra argumentationsmetoder som går fram, vänder sig till personangrepp. var frikostliga med tillämpningen, och använd inga strikta riktlinjer för att avgöra vilka personer som är fria att angripa.

2: formulera om hela den fjärde paragrafen i forumreglerna för att tillåta ovanstående angrepp på personer som förtjänar det.

3: hela vip-systemet bygger, som jag förstått det, på att respekterade användare kan ansöka om vip-status, och för detta förväntas föregå med gott exempel. detta system bör snarast omvandlas till ett system där vip-medlemmar är fria att använda personangrepp och bryta mot regler i någon omfattning, för att på så vis agera till forumets fördel, på ett sätt som moderatorer, i sin auktoritära roll som förespråkare av god ordning, inte kan göra. en kvalitetsbedömning bör ske för att utse vip-medlemmar, och vip-statusen bör vara osynlig för andra än moderatorer, för att förebygga internt tjafsande om vilka angrepp som är okej och inte.

4: moderatorer ska fortsätta göra sitt jobb, dvs att omsätta forumreglerna i praktiken, utdela varningspoäng och rensa upp i forumet. däremot så ska en annan instans av moderatorer införas, dit man som användare kan överklaga varningar. denna instans ska befolkas huvudsakligen av troll, och absolut inte av personer som varit eller aspirerar till att bli moderatorer. personer med humor, bra omdöme, och utan några större betänkligheter vad gäller selektiv yttrandefrihet. gärna även med ett inneboende hat mot kioskmongon.

jag förväntar mig att båder moderatorer och "youmeets" ledning läser och tar till sig av detta seriösa förslag, för att säkra forumets kvalitet och användarbas, och möjliggöra ett klimat som attraherar personer som inte, för att uttrycka det milt, fullständigt saknar värde som människor, bor i säffle, åker moped och röstar på sverigedemokraterna i deras lokala skolval. jag hoppas att ni inser att alla åsikter inte alls ska respekteras, och att en del personer helt enkelt är så värdelösa att de inte förtjänar privilegiet att få uttala sig om viktiga, eller oviktiga, frågor. i synnerhet inte oemotsagda.

mvh, bekymrad internetanvändare.

Spana också in:

Leijonsparf:

mvh, bekymrad internetanvändare.


Hej bekymrad internetanvändare

ska försöka ge mina synpunkter på det du skrev.

Idioter finns det gott om på nätet och ute i samhället, UM är tyvärr inget undantag. Jag håller med dig till stor del och brukar, nuförtiden, inte ge vp (varningspoäng) vid mildare personangrepp som idiot, förutom om personen som blir utsatt för personangreppet anmäler, för jag anser inte att det är något grovt, i dem flesta fallen för det finns undantag.Leijonsparf:

hela vip-systemet bygger, som jag förstått det, på att respekterade användare kan ansöka om vip-status


Nej, utan alla som varit medlemmar i 6mån eller längre får ansöka så får de bli medlemmar förutsatt att de inte varit låsta vid 10p den senaste tiden. Det är tänkt att VIP'are ska få andra fördelar framöver.

Jag tror nog att alla mods som är aktiva idag ser mellan fingrarna vid småsaker som sägs på UM iaf.
Crypto:

för jag anser inte att det är något grovt, i dem flesta fallen för det finns undantag.


poängen är inte att på något vis ändra tröskeln för vad som anses vara ett personangrepp, poängen är att jag förespråkar en ändring av tillämpningen på denna regel. jag anser inte att det bör vara accepterat att använda grova personangrepp mot personer som inte förtjänar det, vad jag motsätter mig är att lösningen på ett problem ses som ett problem i sig, och att ingen alternativ lösning på det första problemet, av relativt uppenbara skäl, inte läggs fram, eller omsätts i praktiken. irl så blir man inte bannad för personangrepp, och det anses vara acceptabelt att använda dessa i vissa situationer, mot vissa människor. att de sociala spelreglerna och det naturliga ekosystemet ska artificiellt ändras på internet ser jag helt enkelt inte rimligheten i.
I enlighet av mig själv så håller jag helhjärtat med och skulle själv gärna ingå i denna grupp som verbalt får angripa kioskmongon till de försvinner från vår fagra sida.

I enlighet av U så vill jag framhålla att du till en viss del bygger ditt förslag på en felaktig föresats; nämligen att de mindre modererade forumen har färre blockmongon. Faktum är att andelen fullständigt efterblivna poster som skrivs i Forum Plus bleknar inför den andel som postas i Forum X. Dock är de olika posterna väsenskilda i och med att det som skrivs i Forum X generellt sett bara är trams, skit och spam, medan de poster som skrivs i Forum Plus ibland är uttryck för ren idioti (om jag inte var tvungen att vara respektfull skulle jag här länka dig till poster av en viss person).

Men som Crypto säger så bejakas detta system till en viss del redan av moderatorerna. Hur annars skulle t.ex. Gentlernen vara utan varningspoäng? Han har inga varningspoäng därför att han aldrig är oprovocerat elak, utan endast är aningen brysk när någon faktiskt förtjänar det.
Åtta:

I enlighet av mig själv så håller jag helhjärtat med och skulle själv gärna ingå i denna grupp som verbalt får angripa kioskmongon till de försvinner från vår fagra sida.


i egenskap av moderator så är du tyvärr utesluten.

Åtta:

I enlighet av U så vill jag framhålla att du till en viss del bygger ditt förslag på en felaktig föresats; nämligen att de mindre modererade forumen har färre blockmongon.


jag skulle vilja hävda att den stora skillnaden mellan forum x och forum plus är att i det tidigare så förekommer mer uppenbart trollande, spam, och även om ribban för överträdelser mot 4§ är lägre, eller iallafall mindre aktivt tillämpade utom vid uttryckliga anmälningar, så tycker jag inte att skillnaden är så stor mellan hur man blir bemött av moderatorer när man gör något lustigt illdåd på bekostnad av något sär, oavsett vilken forumdel man gör detta i, om vi förutsätter att båda angreppen blir anmälda. visst, "idiot" kanske är mer accepterat av vissa moderatorer i forum x, men den stora delen av grova angrepp som helt enkelt inte beivras begås av, och mot, personer som inte ser någon större poäng i att anmäla dessa. således inte de idioter som faktiskt behöver sin upplevda personliga integritet och heder intakt för att kunna sprida idioti och efterblivenhet på internets. således håller inte riktigt ditt argument.
Ovie Vicious:

Du menar alltså att det enda sättet att besegra och övertyga dessa dyngspridande troll är att använda sig av metoder som bryter mot reglerna?


jag åsyftar inte trollande. jag åsyftar idioti.

Ovie Vicious:

Vem ska avgöra vad som är dynga eller inte?


vilka enskilda uttalanden som är idiotiska kan de flesta normalbegåvade personer avgöra, vilket gör denna del rätt enkel. blir ett personangrepp anmält så får helt enkelt en moderator ta ställning i frågan. angående vilka personer som drabbas hårdast av detta, och således blir utstötta, fredlösa och öppet hatade, så kommer detta på naturlig väg avgöras genom allmänt konsensus. naturligt urval behöver inte förespråkas för att träda i kraft, men det är mer effektivt om det inte motarbetas.
Leijonsparf:

jag åsyftar inte trollande. jag åsyftar idioti.


Och vad är idioti för dig? Om någon säger att Ohly är kommunist? Om någon säger att Obama är socialist? Om någon säger att SD inte är främlingsfientligt? Om någon säger att ...... ?

Leijonsparf:

vilka enskilda uttalanden som är idiotiska kan de flesta normalbegåvade personer avgöra


Det finns många åsikter och uttalanden som man kan tycka är idiotiska... men som en del andra inte tycker är idiotiska.
Leijonsparf:

jag hoppas att ni inser att alla åsikter inte alls ska respekteras, och att en del personer helt enkelt är så värdelösa att de inte förtjänar privilegiet att få uttala sig om viktiga, eller oviktiga, frågor. i synnerhet inte oemotsagda.


Vadå ska internet vara en diktatur?
Ska bara en viss typ av människor få finnas på Forum?

löjliga påståenden!
ArbetaMera:

Vadå ska internet vara en diktatur?


Att behandla sidan som en diktatur vore att överlämna bestämmanderätten helt åt en person, säg McLuver. Sedan skulle vi låta McLuver bestämma vem som får och inte får stanna kvar på sidan, vem som får komma med personangrepp och vem som inte får det, vilka åsikter som får framföras och vad som tolereras.

Att låta folk kritisera andras personer är inte på något vis ett tecken på diktatur, snarare är det en aplikation utav samma sociala struktur som finns i vårt demokratiska samhälle. Nämligen att folk antingen anpassar sitt beteende på ett sätt som är lämpligt i sammanhanget eller bemöts av stark kritik, personangrepp, hån och ett generellt uttryck av ogillande från resten av gruppen.
Ovie Vicious:

Och vad är idioti för dig? Om någon säger att Ohly är kommunist? Om någon säger att Obama är socialist? Om någon säger att SD inte är främlingsfientligt? Om någon säger att ...... ?


en åsikt kan måhända vara idiotisk, men inte i den bemärkelse som jag syftar på i första inlägget i tråden. ett argument kan däremot vara idiotiskt. och ett idiotiskt argument kan vara okej, förutsatt att det är nog lustigt. jag tycker inte att du ska låtsas att du inte förstår vad jag menar.

ArbetaMera:

Vadå ska internet vara en diktatur?
Ska bara en viss typ av människor få finnas på Forum?


snarare så att en viss typ av människor inte ska vara fria att sprida sin dynga oemotsagda. du, i egenskap av troll, och vid vissa tillfällen lite lustig, går inte in under denna kategori av människor.

för att förtydliga: självklart kan man resonera med idioter. fungerar det, och går budskapet fram? inte alls säkert. de är trots allt idioter. när detta är uppenbart så tycker jag att användare ska vara fria att påpeka detta utan påföljd, då det är helt berättigat.