Forumet - National Demokraterna (Förra tråden stängdes ner innan jag kunde rycka ut)

National Demokraterna (Förra tråden stängdes ner innan jag kunde rycka ut)

25280 0 532
Arazoid:

Ja ironin är ju att kommunismen används i praktiken i dagens samhälle, vänsterpartiet får stort utrymme att påverka i samhället och blir påhejad av resten av etablissemanget som däremot inte kan infinna sig att "någonsin" samarbeta med Sverigedemokraterna eller Nationaldemokraterna.


Tony Wiklander konstaterar att Socialdemokraterna gått emot sig själva när man idag ändrat sin gamla ställning gentemot kommunister.

Btw, "Nationella attityder ökar i Tyskland"

:

Tyskland | Publicerad: 2010-10-14 kl 21:08

En ny studie har visat att den tyska nationalismen är djupt rotad i det tyska samhället. Förutom att studien visar på att tyskarna anser att landet är i allvarlig fara genom översvämningen av utlänningar, så vill var tionde person ha en så kallad Führer som styr landet. Studien presenterades i förra veckan i Berlin av Friedrich Ebert-stiftelsen, en tankesmedja knuten till Socialdemokraterna. Undersökningen är gjord på 2500 slumpmässigt utvalda personer och enligt forskarna höll en fjärdedel av tyskarna med om påståendena i undersökningen.

Undersökningen talar sitt tydliga språk
Undersökningen utgick från sex olika kategorier, med vardera tre påståenden, som personerna skulle svara på. Kategorierna var följande:

- Stöd för en "Führer"
- Överlägsenhet av den tyska nationen
- Främlingsfientlighet
- Antisemitism
- Social Darwinism (dvs teorin om att individer, grupper och raser omfattas av Charles Darwins lagar angående det naturliga utvalet)
- Trivialisering av nationalsocialismen

Ett av påståendena i undersökningen var "Tyskland är i allvarlig fara att översvämmas av utlänningar", vilket hela 35,6 procent av tyskarna instämde med. Dessutom anser nästan lika många att "utlänningar kommer att dra nytta av välfärdsstaten". Var tionde tysk skulle också vilja ha en ny "Führer". Värt att påpeka är att i undersökningen använde man medvetet det tyska ordet för "ledare" eftersom det är så associerat med Adolf Hitler. Närmare 20 procent ansåg även att judarna har för stort inflytande i samhället.

Minskat förtroende för demokratin
Motståndare till nationalismen försöker ofta påvisa att det främst är unga frustrerade män och folk utan utbildning och arbete som drar sig till nationalismen, men deras egen forskning visar här på något helt annat.

Forskarna kom fram till är att nationalismen eller "främlingsfientligheten", som de vill kalla den, inte kommer från någon speciell kategori av människor. Allt pekar på motsatsen då det tydligt förekommer i alla sociala grupper oavsett ålder, utbildningsnivå, anställningsform eller kön. Man förfaras dessutom att dessa åsikter har upptäckts bland grupper av människor som traditionellt sätt klassificerar sig själva på vänsterkanten.

Studien påvisade också att en stor del av tyskarna tappat förtroendet för demokratin i Tyskland. Mer än 90 procent av de tillfrågade ansåg att det var lönlöst att engagera sig i politiken och endast 46,1 procent uppgav att de gillar det sätt som demokratin är uppbyggd på i Tyskland.


http​​://www.info14.com/2010-10-14-nationella_attityder_okar_i_tyskland.html

Friheten skall segra!

Spana också in:

Intressant att dessa Judar i publiken gärna föreläser om förintelsen som något slags varningstema för att försvara mångkulturen men vägrar att besvara kritiken riktad mot den:Observera dock att ND:s förre partiledare Tor Paulsson och Helena Östberg inte kommer från samma organisation, Helena är medlem i Legion Wasa.
"The European union recognises the Maoris of New Zealand as indigenous even though the historical records show they've only been there for a thousand years. The people of Sweden, the people of Britain have been here, right where we are for fifteen thousand or seventeen thousand years. Here, we are indigenous peoples, and all indigenous peoples have the right to preserve their own culture, their own identity and to run their own land to preserve themselves and their way of doing things posterity."