Forumet - nazister höger eller vänster?

nazister höger eller vänster?

6963 2 36
Höger är de pga sitt "ras tänkande" men någon form av socialism är alltid vänster. För höger och vänster kommer från den franska revolutionen. På en del frågor är de höger och andra vänster. Så igentligen är de varken eller men måste man placera de på någon sida så är de igentligen vänster. (för er som läst på) 

Spana också in:


torkis97: Höger är de pga sitt "ras tänkande" men någon form av socialism är alltid vänster. För höger och vänster kommer från den franska revolutionen. På en del frågor är de höger och andra vänster. Så igentligen är de varken eller men måste man placera de på någon sida så är de igentligen vänster. (för er som läst på) 
Även om vi bortser från för socialismen viktiga ingredienser som tro på jämlikhet och internationalism så vill inte nazismen låta arbetarna ta över produktionsmedlen vilket egentligen är det det enda som förenat socialism genom tider och geografiska gränser så socialister är man inte.
Politiska ideologier formar en ring: ju mer extrem en ideologi är, desto mer närmar den sig sin motsats. Nazism har element av både vänster och höger i alla fall sin retorik, men då får man definiera begreppen: för mig är nazism höger därför att solidaritet och att ge till alla utifrån deras behov är tanken med socialismen, medan nazismens socialism snarare handlar om att ge till vissa enligt deras behov, vilket inte skiljer sig mycket från vanlig högerkapitalism, förutom att det inom vanlig höger handlar om att ge till de rika, medan nazismen handlar om att ge till de "renrasiga" - oavsett handlar det om att ge till en privilegierad grupp, vilket går emot hela tanken med socialismen. De blir därmed en högerideologisk grupp

dazed:
Även om vi bortser från för socialismen viktiga ingredienser som tro på jämlikhet och internationalism så vill inte nazismen låta arbetarna ta över produktionsmedlen vilket egentligen är det det enda som förenat socialism genom tider och geografiska gränser så socialister är man inte.
De vill låta staten ta över produktionsmedlen så de är knappast höger.
Den är givetvis svårplacerad. Sett till historisk kontext är den höger, men den var precis lika mycket vänster i sin linda. Men höger-vänster skala är förlegad så lägg inte så mycket tanke på det.

Se det snarare på det här viset

mynona: Politiska ideologier formar en ring: ju mer extrem en ideologi är, desto mer närmar den sig sin motsats.
----

dazed: jämlikhet
NS stödjer jämlikhet i den meningen att man har en tilltro att jämna ut sociala orättvisor aka "klasskillnader".

dazed: internationalism
Nej. Socialism innefattar inte internationalism per automatik.

mpt:hv:

det här låter väldigt mycket som en bekväm förenklande schablon men jag kanske är okunnig.

hur?
Den traditionella fascismen uppkom ungefär så, som ett försvar mot farliga kommunister på frammarsch i en av "fri marknadsekonomi" söndrad så tog de fascistiska rörelserna över, i regel i maskopi med traditionellt konservativa krafter och storindustrin.

Bööööörg:
De vill låta staten ta över produktionsmedlen så de är knappast höger.
Vill dom det som regel då verkligen?

Weeaboo: NS stödjer jämlikhet i den meningen att man har en tilltro att jämna ut sociala orättvisor aka "klasskillnader".
Man talar ju inte om klass utan menar att det är blod, ras, nation som förenar, visst man brukar förespråkar något slags välfärdsstat men aldrig avskaffandet av klassskillnader i sig, inte i en sån elitisk lära.

Weeaboo: Nej. Socialism innefattar inte internationalism per automatik.
Kanske inte, men om vi tittar på den socialism som varit aktuell de senaste hundra åren som bygger på Marx i olika utsträckning så har den präglats av internationaler, solidaritetsprojekt och tanke om att arbetare världen över förenas av klass inte blod. Proletärer världen över och allt vad det heter.

dazed:
Den traditionella fascismen uppkom ungefär så, som ett försvar mot farliga kommunister på frammarsch i en av "fri marknadsekonomi" söndrad så tog de fascistiska rörelserna över, i regel i maskopi med traditionellt konservativa krafter och storindustrin.

Vill dom det som regel då verkligen?

Man talar ju inte om klass utan menar att det är blod, ras, nation som förenar, visst man brukar förespråkar något slags välfärdsstat men aldrig avskaffandet av klassskillnader i sig, inte i en sån elitisk lära.

Kanske inte, men om vi tittar på den socialism som varit aktuell de senaste hundra åren som bygger på Marx i olika utsträckning så har den präglats av internationaler, solidaritetsprojekt och tanke om att arbetare världen över förenas av klass inte blod. Proletärer världen över och allt vad det heter.
'Vill dom det som regel då verkligen?

tror du privata företag och en fri marknad drev nazi-tyskland eller?

dazed: Man talar ju inte om klass utan menar att det är blod, ras, nation som förenar, visst man brukar förespråkar något slags välfärdsstat men aldrig avskaffandet av klassskillnader i sig, inte i en sån elitisk lära.
Man talar om klass men menar att det i någon mening är underställt rasen och nationen. Det går att arbeta för jämlikhet även om den inte innebär att den ska följa marxistiskt mönster.

dazed: Kanske inte, men om vi tittar på den socialism som varit aktuell de senaste hundra åren som bygger på Marx i olika utsträckning så har den präglats av internationaler, solidaritetsprojekt och tanke om att arbetare världen över förenas av klass inte blod. Proletärer världen över och allt vad det heter.
Socialism var väldigt aktivt på många håll i världen under 1900-talets första halva, före kriget, efter kriget; men på få till inga ställen fick den ett internationellt genomslag som marx mfl hade hoppats på. Det blev aldrig någon arbetarrevolution. Folk hade tagit till sig de värdefulla grundelementen och applicerade det på sina egna nationer. Det du beskriver tog fart med 68-vänstern.

Bööööörg:
'Vill dom det som regel då verkligen?

tror du privata företag och en fri marknad drev nazi-tyskland eller?
Industrin var privat även om den anpassades till krigsmaskineriets krav vilket kapitalisterna tjänade stora pengar på, den tyska ekonomin var nog ganska mycket av det man ibland brukar säga att USA har en krigskeynesiansk ekonomi.  Någon "fri marknad" har aldrig existerat i något land någonsin och lär aldrig göra.

Weeaboo: Socialism var väldigt aktivt på många håll i världen under 1900-talets första halva, före kriget, efter kriget; men på få till inga ställen fick den ett internationellt genomslag som marx mfl hade hoppats på. Det blev aldrig någon arbetarrevolution. Folk hade tagit till sig de värdefulla grundelementen och applicerade det på sina egna nationer. Det du beskriver tog fart med 68-vänstern.
Idén genomsyrade de socialistiska partierna i de flesta länder även om det rent praktiskt blev nationella partier osv, du har säkert hört om hur leninist-marxisterna i det tidiga Sovjetunionen inte trodde på att man kunde genomföra ett socialistiskt mirakel i Ryssland utan att man istället väntade på att världsrevolutionen skulle starta i det industrialiserade Tyskland.

Weeaboo: Man talar om klass men menar att det i någon mening är underställt rasen och nationen. Det går att arbeta för jämlikhet även om den inte innebär att den ska följa marxistiskt mönster.
Jaså, källa på det? Som NiklasW hade sagt.


Gemensamt för dom rörelser som kallats vänster från den franska revolution som tidigare lyftes fram i tråden och fram till våra dagar är att dom varit progressiva i någon mån, medan fascistiska rörelser vill rena landet och ta det tillbaka till någon form av upplevd storhetstid, ett germanskt paradis, romarrike eller vad det nu må vara. Man är reaktionära.