Forumet - Ni som ropar efter bevis på Gud...man kan inte känna Gud genom fysiken!

Ni som ropar efter bevis på Gud...man kan inte känna Gud genom fysiken!

1623 0 228
.
GUD ÄR ANDLIG, FYSIKEN ÄR MATERIELL...

GUD BEVISAS med ANDLIGA METODER...

Vår materiella vetenskap kan ALDRIG användas för att BEVISA om Gud finns eller inte. Det är lika OLOGISKT som att säga att man kan räkna ut med hjälp av multiplikationstabellen att man ska bli kär i en speciell person.

Filosofer och forskare har emellertid konstruerat och BEGRÄNSAT VETENSKAPEN till att endast gälla MATERIELLA objekt, dvs det som vi på något sätt kan se och ta på. Och om det då finns något mer – som en ande eller en Gud – så kan vi inte med hjälp av vår materiella vetenskap upptäcka denna andliga verklighet.

Oerhört många personer gör då här ett grundläggande fel. Bara för att vi definierat bort det andliga från vetenskapen, betyder det inte att det andliga inte finns!!!

Gud ingår inte i vetenskapens kompetensområde, som endast sysslar med den materiella delen av verkligheten!

Många menar att vi aldrig får dra in någon Gud i verkligheten, därför att vi då blir ”ovetenskapliga”. Speciellt ateister, och de som börjat tänka ateistiskt, vill aldrig dra in Gud och de säger sig då vara mer vetenskapliga.

Det sistnämnda är lika ologiskt som att säga att man är mer vetenskaplig om man räknat ut med matematik att man ska bli kär i någon viss person. Man gör sig skyldig till samma TANKEFEL båda gångerna. Vetenskap handlar alltså inte om huruvida andliga ting finns eller inte, även om många vill pressa in hela verkligheten i sitt inomvetenskapliga, icke-andliga tänkande.

Det finns således inget inom filosofin eller inom vanlig, normal vetenskap som på något sätt utesluter Gud. Däremot finns det många tankar som människor funderat ut som används för att försöka “tänka bort Gud” från verkligheten. Dessa tankar kallar man felaktigt nog för ”vetenskap”...

Helt emot allt vad LOGIK heter!

[y]

GUD ÄR ANDLIG och BEVISAS med ANDLIGA METODER!

Gud står de facto utanför vetenskapens kompetensområde, beroende på att Gud är andlig och evig och inte är bunden av tid och materia som vi är. Han har skapat en värld som är tillgänglig för den vetenskapliga metoden, men själv är Han bortom den, transcendentalt belägen. Detta är ingen svaghet för skapelsetron, men väl en begränsning för vetenskapen.

Gud kan man inte känna genom materiell vetenskap.

Vetenskapen arbetar med att samla in data genom observationer och experiment, och utifrån dessa dra logiska slutsatser och bygga modeller. Gud kan inte fångas in av vare sig mikroskop eller teleskop, eftersom dessa materiella instrument bara klarar av att detektera det rent materiella. Gud är ju som bekant alltigenom andlig, av andlig transcendental energi, och därför är materiella instrument värdelösa i jakten på att detektera Gud!

Guds existens finns att finna i den andliga dimensionen, vilket innebär att ateistens patetiska försök att finna Honom med fysiska hjälpmedel för alltid är dömda att misslyckas...

Vetenskapen är en metod, formulerad av människan, för att studera den fysiska verkligheten så objektivt som det bara är möjligt. Det finns ingenting som säger (mer än möjligen människans högmod) att det inte kan finnas något utanför den fysiska verkligheten. Om den absoluta sanningen är att skapelseprocessen helt eller delvis drivits av utomvärldsliga orsaker, är detta sant oberoende av om vetenskapen kan studera detta eller ej. Den yttersta verkligheten låter sig nämligen inte begränsas av mänskliga filosofier eller metoder.

Den alltigenom barmhärtiga Herren finns i allas hjärtan. Att se eller uppleva Honom där är dock endast möjligt när ens hjärta är fullständigt renat, hjärttvättat.

I den här förgängliga materiella världen är allting relativt, men när man erhåller och når insikt i absolut kunskap, hur ande fungerar, så kommer man lätt börja fatta vad andlighet är för något och få bevis och uppenbarelser för sig själv, inifrån från Herren som finns i ens hjärta och utifrån från heliga personer och heliga uppenbarelseskrifter!

Men för det krävs ett ödmjukt och uppriktigt sinnelag, först då uppenbaras bevisen för en, som alltså inte kan erhållas med hjälp av måttband eller kikare...

[y]

SKILLNADEN mellan ANDLIGA och FYSISKA bevis:

En andlig vetenskap måste naturligtvis kunna underbyggas med hjälp av bevis, men dessa kan inte vara av samma slag som de bevis, som den fysiska vetenskapen använder sig av. Det som för de fysiska sinnena är osynligt, går givetvis inte att bevisa genom mått- och viktdata, men detta betyder absolut inte, att det inte existerar en värld utanför de fysiska sinnenas räckvidd. Det verkliga problemet är inte avsaknaden av bevis i den andliga vetenskapen utan människornas vitt skilda förutsättningar för att kunna förstå dessa bevis.

En människa som inte har utvecklat sin andlighet är blind för den andliga verkligheten, som är själva grunden för denna temporära materiella "verklighet". En andlig analfabet klarar inte av att läsa av de andliga sambanden som allt materiellt har och tror helt enkelt pga sin andliga ignorans att det inte finns något utöver det materiella...

Man kan aldrig bevisa eller övertyga en ateist någonting om Gud eller det andliga, eftersom han är andligt blind...ungefär som att försöka bevisa färger för en blind!

[y]

TILL DISKUSSION:

Ni som är ATEISTER, hur kommer det sig att ni UTESLUTER den andliga delen av verkligheten...?

Varför tror ni att den materiella världen är alltiallo, och varför tror ni att Gud är bunden av tid och materia?

Faktum är ju, att den materiella världen i grunden är en illusion...en skuggvärld, en drömvärld, en förvrängd spegelbild av den eviga andliga världen, som är den verkliga bestående verkligheten...

[y]

Spana också in:

NoFeelings:

Vem har skapat skaparen? gud själv?


Som lösning på detta brukar det väl sägas att Gud alltid har funnits och behöver således inte skapas av någonVad var den första orsaken till allt som existerar? Måste inte den första orsaken alltid ha existerat? . Eller tycker ni att universum alltid har existerat eller skapat sig själv? Om ni inte har problem med att universum alltid skulle ha existerat så är det väl inte så svårt att ta till sig att Gud alltid har existerat?
Dödsguden:

Ni som är ATEISTER, hur kommer det sig att ni UTESLUTER den andliga delen av verkligheten...?


Av den enkla anledningen att det inte finns någon andlig del av verkligeheten...

Dödsguden:

Varför tror ni att den materiella världen är alltiallo


Ingenting tyder på något annat...

Dödsguden:

och varför tror ni att Gud är bunden av tid och materia?


En ateist tror inte att Gud är alls...
Dödsguden:

betyder det inte att det andliga inte finns!!!


Å din kristna dumma åsikt är att bara för att det inte går att bevisa/motbevisa så ska man tro på det.... eller ännu bätttre tillbe det, bygga byggnader åt det,dyrka det å grunda hela sin världsyn åt nått som kanske kan finnas. Väx upp, öppna ögonen fixa vad som gick snett i din uppväxt som fick dig att tro på världens löjligaste å mest uppenbara bluff.
smisk:

Öh, Gud finns inte.


Realismen och tron på Gud

Aposteln Paulus utvecklade en kraftfull bevisföring som har fått många realister att tro på Gud. Han sade: ”[Guds] osynliga egenskaper ses nämligen tydligt alltifrån världens skapelse, eftersom de uppfattas genom de ting som är gjorda, ja, hans eviga makt och gudomlighet.” (Romarna 1:20) Paulus kunde se skönheten i skapelsen, livets underbara variation och den vördnadsbjudande stjärnhimlen, och han kunde i detta urskilja några av egenskaperna hos den som skapat det. Den moderna vetenskapen hjälper oss att se hur sinnrikt utformad naturen är och vilken kraft och vishet som var nödvändig för att skapa den. På sätt och vis ger därför naturens värld i dag ett ännu kraftfullare vittnesbörd om Guds existens.

Det är sant att det finns somliga som förkastar den här bevisföringen. Men vilken alternativ förklaring har de till den ordning som råder i naturens värld? Beträffande proteinmolekyler, som utgör endast en liten del av ordningen i naturen, skrev den vetenskaplige författaren Rutherford
Platt följande: ”Sannolikheten för att kol-, syre-, kväve- och väteatomer, såväl som fosfor och en kombination av metalliska grundämnen, skulle förenas i rätta proportioner och under rätta förhållanden kan liknas vid sannolikheten för att en bunt spelkort som kastades upp i luften skulle falla ner på bordet ordnade i rätt följd och efter färg — något som helt enkelt är omöjligt, även om korten kastades omkring i luften varje sekund utan uppehåll historien igenom.”

Författaren framhåller fortsättningsvis att han likväl tror att proteiner kom till ungefär på det sättet — genom slumpen.

Men helt visst skulle en realist, som på ett bord finner spelkort harmoniskt ordnade i rätt följd och efter färg, dra slutsatsen att någon omsorgsfullt placerat ut dem där.
Är det orealistiskt att dra samma slutsats när man iakttar den vackra harmonin i naturen?

Trots bevisen känner sig utan tvivel sådana intellektuella som Rutherford Platt tvingade att godta en naturalistisk, eller gudsfrämmande, förklaring till alltings uppkomst, eftersom detta sätt att resonera är det allmänt accepterade i våra dagar.
Till och med vetenskapsmän som tror på Gud har svårt att i sina vetenskapliga skrifter erkänna honom som naturens direkta orsak. Detta är intellektuellt mode.
Men är det realistiskt att låta vår syn på saker och ting dikteras av intellektuella modenycker?
Modet växlar.
Tron på Guds tillvaro är en alltför allvarlig angelägenhet för att avgöras av sådant som modenycker.

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -


Dödsguden:

Gud ingår inte i vetenskapens kompetensområde


Eeee ... Jo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -


Dödsguden:

GUD ÄR ANDLIG och BEVISAS med ANDLIGA METODER


1 Korinthierna 2:14
”Men en själisk människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Ty det är dårskap för henne, och hon kan inte fatta det, eftersom det skall bedömas på ett andligt sätt.”

Johannes 3:16
"Ty Gud älskade världen så mycket att han gav sin enfödde son, för att var och en som utövar tro på honom inte må bli tillintetgjord utan att ha evigt liv."

Heb 11:6
”Men utan tro att det omöjligt att behaga honom, ty den som närmar sig Gud måste tro att han är till och att han belönar den som uppriktigt söker honom.”

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 3 - - - - - - - - - - - - - - - - -


LillMonstret:

Med andra ord inte alls.


Romarna 1:20
"Hans osynliga egenskaper ses nämligen tydligt alltifrån världens skapelse, eftersom de uppfattas genom de ting som är gjorda, ja, hans eviga makt ochGudomlighet, så de är oursäktliga."

Psalm 104:24
"Hur många är inte dina verk, O [JHVH] Gud! Med vishet har du gjort dem alla.
Jorden är full av vad du har frambringat."

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 4 - - - - - - - - - - - - - - - - -


smisk:

Öh, Gud finns inte.


Bevisa det?

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 5 - - - - - - - - - - - - - - - - -


NoFeelings:

Vem har skapat skaparen? gud själv? inte logiskt


VEM SKAPADE GUD?

Enligt de linjära religionerna så skapade Gud människan och jorden. Men hur och av vem skapades gud?

Ren, enkel logik säger oss att den Gud som enligt bibeln skapade detta fysiska universum av nödvändighet måste ha stått "utanför" det.
I annat fall skulle han nämligen ha skapat sig själv, vilket givetvis är en omöjlighet.
Ingenting fysiskt som inte existerar kan av egen kraft - som följaktligen inte heller existerar - ge upphov till sin egen existens.
I och med att Gud inte är - inte kan vara - en del av det fysiska universum är han inte heller bunden av detta fysiska universums orsakslagar, tidens begränsningar och den nedbrytningsprocess som all fysisk materia och energi är utsatt för.

Gud befinner sig helt enkelt i en dimension som till skillnad från materian inte är begränsad av tid och rum - en dimension där det följaktligen varken finns början eller slut, födelse eller död, uppkomst eller undergång. Bibeln kallar denna existensform som ligger utanför det fysiska, materiella kosmos - denna ickefysiska, parallella dimension - för "andlig". Och det betyder att...

"Gud är ande" (Joh 4:24)
Följaktligen behöver Gud - till skillnad från materian - inte ha haft någon början. Han behöver inte ha "kommit någonstans ifrån". Han behöver inte ha "blivit till". Han behöver ingen skapare. Gud har helt enkelt alltid funnits.

När vi använder ord som "alltid", "utan slut", "evighet" och "oändligt", använder vi ord som våra begränsade hjärnor egentligen inte kan fatta.

Allt det här kan vara svårt att förstå - och kanske kan ingen av oss förstå det tillfullo - men det är värt att minnas att för 200 år sedan skulle ingen ha förstått en beskrivning av ett datachip, en TV, en CD-spelare eller ens en bil. Men att vi inte då förstod vad en TV var hindrar ju inte att den existerar i dag och att de principer (eller kalla det fysiska lagar, naturlagar) som möjliggör TV-sändningar - faktiskt - alltid har existerat.

Det faktum att vi inte förstår en sak, betyder med andra ord inte att detta inte kan vara ett faktum. Det är inte våra kunskaper och vår förståelse som styr verkligheten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 6 - - - - - - - - - - - - - - - - -


Har Gud någon början.

Ps. 90:2: "Innan själva bergen föddes eller du såsom med födslosmärtor började frambringa jorden och det fruktbara landet, ja från obestämd tid till obestämd tid är du Gud."
Är den tanken rimlig? Våra sinnen kan inte helt förstå den. Men det utgör inget fullgott skäl till att förkasta den. Begrunda följande exempel:

1) Tiden. Ingen kan peka på ett visst ögonblick som tidens början. Och det är ett faktum att tiden inte tar slut, även om vårt liv gör det.
Vi förkastar inte tidsbegreppet bara därför att det finns vissa sidor hos det som vi inte helt förstår.

Vi reglerar i stället vårt liv efter det.
2) Rymden. Astronomerna finner inte någon början och inte heller något slut på rymden.
Ju längre ut i universum de tränger, desto mer finner de där. De förkastar inte de bevis de finner; många talar om rymden som oändlig.
Samma princip gäller i fråga om Guds existens.