Forumet - Nordisk Ungdom

Nordisk Ungdom

4016 1 96
En tråd om Nordisk Ungdom - 2000-talets nationalister.

Så här beskriver NU sig själva:

Nordisk Ungdom är en landsomfattande organisation för svenska ungdomar som alla delar en vision om ett bättre Sverige. Organisationen har som främsta uppgift att verka som en motpol mot dagens samhälle som vi upplever som långt ifrån sunt.

Under en längre tid har man kunnat se hur ungdomar mer och mer har fastnat i en materialistisk världssyn. En världssyn där konsumtion, tillfälliga sexuella förbindelser och alkohol är det som står i fokus. Genom TV och annan media får man lära sig att amerikansk konsumtionskultur är något eftersträvansvärt och allt annat är konstigt. Man får lära sig att strävan efter pengar och rikedom är det enda som spelar någon roll här i livet. Vi i NU motsätter oss starkt denna världssyn.

Vi i Nordisk Ungdom vill istället utbilda Sveriges ungdom till att förstå att det finns mer här i livet än konsumtion. Vi vill lära ungdomar stolthet över sitt ursprung och sitt folk. Vi vill rädda ungdomen ur den rotlöshet som nu sprider sig och ge dem en sund svensk identitet. Vi vill ge dem en grundläggande förståelse till varför världen ser ut som den gör och vad vi kan göra för att förbättra den.


Organisationens mål:

Vi vill se ett svenskt Sverige i ett fritt Europa med oberoende stater. Vi vill se en värld där olika folk och kulturer lever och utvecklas efter sin egen vilja och förmåga. Vi vill se en värld fri från imperialism och förtryck.

Vi vill skapa ett samhälle där svenska folkets bästa kommer i första hand. Där klasskamp ger vika för folkgemenskap och insikten om att både arbetare och akademiker behövs för ett fungerande samhälle. Ett samhälle som präglas av nationell solidaritet och gemenskap framför individualism och materialism. Vi vill skapa ett samhälle där ett sunt leverne ska ses som något självklart. Där sport och friluftsliv är en naturlig del av människors vardag och människan strävar efter sunda och naturliga ideal. Ett samhälle utan det skräpmatsätande och supande som vi ser idag.

Vi vill skapa ett samhälle där globala företag inte ska kunna köpa upp och förbruka Sveriges naturresurser för att sedan flytta vinsterna utomlands och försvinna utan ansvar.

Vi vill istället ha ett samhälle där kreativitet och entreprenörsanda uppmuntras och småföretagande gynnas. Där svenska industrier inte så lättvindigt ska kunna säljas till globala bolag för att sedan tömmas på pengar och dumpas. Vi vill skapa ett samhälle där det svenska folkets etniska och kulturella överlevnad prioriteras över allt annat. Där invandring endast sker på en sådan nivå att det inte på sikt kan hota det svenska folkets fortlevnad.

Vi vill skapa ett samhälle som är i balans med naturen. Där en hållbar situation för djur och natur alltid går före profithungriga storföretag. Ett samhälle där människan lever i harmoni med vad som är hållbart och inte överexploaterar de resurser som finns i miljön.


Nordisk Ungdom är även kända för sina spektakulära direktaktioner, till exempel:

Stoppa ACTA

Aktion mot våldtäktsmän

1 maj 2012 i Västerås

Vad tycker ni om Nordisk Ungdom, om organisationens metoder och om organisationens mål?

www.nordiskungdom.se

Spana också in:

Min kompis och hans tjej är med där. De summerar ganska väl de flesta som söker sig åt (extremistiska) främlingsfientliga partier. De kommer från lågutbildade hem och är själv lågutbildade, dessutom är de till 100% beroende av bidrag, som de gärna försöker få så mycket de bara kan av.
Anledningar:

Vi vill se en värld fri från imperialism och förtryck.


Anledningar:

Vi vill skapa ett samhälle där globala företag inte ska kunna köpa upp och förbruka Sveriges naturresurser för att sedan flytta vinsterna utomlands och försvinna utan ansvar.


Betyder det att ni inte vill att svenska företag ska förbruka andra länders naturresurser för egen vinning heller?
Anledningar:

Under en längre tid har man kunnat se hur ungdomar mer och mer har fastnat i en materialistisk världssyn. En världssyn där konsumtion, tillfälliga sexuella förbindelser och alkohol är det som står i fokus. Genom TV och annan media får man lära sig att amerikansk konsumtionskultur är något eftersträvansvärt och allt annat är konstigt. Man får lära sig att strävan efter pengar och rikedom är det enda som spelar någon roll här i livet. Vi i NU motsätter oss starkt denna världssyn.


Haha, gillar när nationalistpack försöker gå fram via bakvägar, som att t.ex framställa "den svenska identiteten" som synonymt med någon jävla immateriell hippiefilosofi.
kulde:

Låter mer som beskrivningen på när en marxistdrönare försöker beskriva multikultins flödande fördelar.


Marxism har ju egentligen ingenting öht att göra med att ha många kulturer. Marxism är en samhällsanalys grundad i materiella tillgångar/ekonomi, inte i ideologi/kultur.
kulde:

"immateriell hippiefilosofi" - Låter mer som beskrivningen på när en marxistdrönare försöker beskriva multikultins flödande fördelar.


För det första så är det ju Nordisk Ungdom som hävdar att globaliseringen och konsumismen, som då är det västländska problemlet - alienerar människan från sitt nationella medvetande, och att det nationella medvetandet då innebär någon form av organisk koppling till ett fredligt samhälle. Å andra sidan så ligger det i nationalismens traditioner att klistra in en flagga och en nation inom olika filosofiska diskurser, och sedan kalla det för vetenskap. Att dessa nu försöker relatera nationalism med någonting som är som plockat från en nån gammal poplåt från 70-talet känns aningen skevt.

För det andra så är marxism en högst materialistisk diciplin, och har haft ett minst lika stort inflytande inom olika sociologiska och kulturteoretiska paradigm som upplysningsidealen - att sedan påstå att marxism och multikulturalism är samma sak är både teoretiskt, samhällsvetenskapligt och historiskt inkorrekt.
Jessie Rocket:

Marxism har ju egentligen ingenting öht att göra med att ha många kulturer. Marxism är en samhällsanalys grundad i materiella tillgångar/ekonomi, inte i ideologi/kultur.


Tamburinmannen:

För det andra så är marxism en högst materialistisk diciplin, och har haft ett minst lika stort inflytande inom olika sociologiska och kulturteoretiska paradigm som upplysningsidealen - att sedan påstå att marxism och multikulturalism är samma sak är både teoretiskt, samhällsvetenskapligt och historiskt inkorrekt.


Han menar ju kulturmarxism, ni vet när man genom samhällsanalys, genusteori och feminism vill införa sharialagar.