Forumet - Nordkalk köper regering och myndigheter. Hjälp att skydda gammelskogen!

Nordkalk köper regering och myndigheter. Hjälp att skydda gammelskogen!

168 1 1
Nordkalk, ett Finsk ägt bolag har sedan 2007 velat avverka en skog kallad Ojnare på norra Gotland med extrema höga naturvärden. I skogen finns 265 rödlistade arter och tre endemiska arter, som bara finns på Gotland. Skogen är belägen mellan två Natura 2000 reservat och förser hela norra Gotland med kranvatten från Ojnarekälla. Där av är området även vattenskyddat. Hela det området runt Burträsk med Ojnarskogen inräknad är tänkt att bli en nationalpark.

Den 19 december 2008 togs fallet upp i miljödomstolen och dom avslog Nordkalks vilja att göra området till en kalkindustri. Dom ansåg att området hade på tok för höga naturvärden och skydd och bröt mot lagen om skydd för hotade arter.
Lagen sa att om en rödlistad (utrotningshotad) art påträffades på marken fick man inte avverka där arten är och med ett visst radie avstånd.
2009 skickades en proposition in att man skulle ändra i lagen, Andreas Carlgren(C) dåvarande miljömister la fram förslaget som en mindre justering men vad man egentligen gjorde var att ta bort skyddet totalt, för industrins intresse.
Man skickade ut en konsult från myndigheten SGU som skulle granska Ojnare och kolla ifall vattnen resurserna skulle drabbas om man började men kalkbrottet. Konsulten myndigheterna valde att skicka ut var även anställd på Nordkalk(???). I dokument som aktivister emot avverkningen fått fram skriver han väldigt luddigt om platsen och testar enbart 3 av dom 30 provhålen som gjordes och säger att allt är under kontroll. Trotts att folk på Gotland blev av med sitt kranvatten under flera dagar bara tack vare provborrningar!

Appellationsdomstolarna för miljö granskade sedan domen på Nordkalks begäran och beslutade att medge tillämpning av Nordkalk, domaren som dömde fallet var en nyinsatt domare som aldrig tidigare dömt något miljöfall. Domen överklagades till Högsta domstolen av 21 partier, bland dem Naturvårdsverket. Högsta domstolen beslutade den 10 oktober 2010 inte ta upp överklagandet, vilket innebar att ärendet åkte tillbaka till tingsrätten för att fastställa villkoren för projektet. Men tingsrätten fann att det inte var möjligt att göra detta enligt de definierade omständigheter som detta inte kunde, enligt domstolen, att de naturliga livsmiljöer och vilda floran och faunan i den omgivande Natura 2000-områden inte skulle skadas.

Nu har Nordkalk fått tillåtelse att börja med avverkningarna till överklagan till Högsta domstolen är klar.

Att detta sker, ner huggning av områden med såna höga naturvärden strider mot EU regler. Och nu håller EU kommissionen ett starkt vakande öga på Sverige, dom har skickat flera brev till regeringen men dom vill inte avsluta processen efter som kalken som bryts ska gå till vår stål industri i Oxelesund, som bland annat ska gå till att tillverka vapen, en utav Sveriges största export.

Mycke fiffel har skett under processens gång, bland annat är Nordkalks miljöansvarig tillsammans med en utav dom högst cheferna i Gotlands länsstyrelse, dom som borde vänja och vilja skydda denna skog. Med tanke på att folket på norra Gotland reskerar att förlora sitt kranvatten och att områdena runt om kommer att förgiftas!


KALLAFAKTA har gjort ett reportage om skandalen för några månader sedan. Cheferna på TV4 förbjöd programmet att visas på TV och det blev ner kortat från att va tänkt att va 1 timme till en halv timme.
Se programmet här
http://www.tv4play.se/nyheter_och_de...ideoid=2100000

Det finns en namn insamling på Avaaz för att stoppa detta dårskap
skriv snälla på!

http://www.avaaz.org/en/petition/Sto...gered_species/
där kan ni även läsa mer om vad som hänt och händer!

STÅ UPP MOT KORRUPTION! BEVARA VÅR DEMOKRATI!

Spana också in: