Forumet - Ny forskning på könsskillnader

Ny forskning på könsskillnader

3852 0 73
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/man-och-kvinnor

Lägg gärna märke till hur genusforskarna konfronterar fakta genom att leta efter små kryphål och sedan hävda att - hur långsökt det än må vara - skillnaderna beror på sociala konstruktioner. De andra forskarna är ju de som lägger fram grundbevisen, genusforskarna har inga riktiga bevis själva utan förlitar sig på att det låter tillräckligt trovärdigt att tiden då hjärnan utvecklas helt präglas av sociala normer som säger att kvinnor ska bete sig på ett visst sätt. Hur är det tjejer, är ni sämre på matte för att ni själva tror att ni är sämre på matte?

Kan även tillägga att förutom apor så gjorde man i den norska dokumentären Hjernevask försök på helt nyfödda spädbarn, som alltså omöjligt kan ha blivit influerade av könsnormer - och även där var det en tydligt skillnad mellan pojkar och flickor. Flickor valde i högre utsträckning leksaker med ansikten, medan pojkar i högre utsträckning valde bilar och flygplan.
Själv begriper du inte att hjärnan är plastisk och att sociala faktorer rimligen påverkar hur den utvecklas genom att förstärka vissa associationer och beteenden och försvaga andra. Alla skillnader beror inte på luddiga sociala konstruktioner, men att miljömässiga faktorer påverkar färdigheter och förmågor som betraktas som kvinnliga respektive manliga är inte en särskilt kontroversiell ståndpunkt om vi talar vetenskap...

MarcusKing: Nu är det ju biologiska skillnader mellan män och kvinnor men det betyder inte att den andra inte är mindre värd än den andra.
Inte mindre värd, men bättre och mer lämpad för olika saker.ekivok ekvilibrist: Själv begriper du inte att hjärnan är plastisk och att sociala faktorer rimligen påverkar hur den utvecklas genom att förstärka vissa associationer och beteenden och försvaga andra. Alla skillnader beror inte på luddiga sociala konstruktioner, men att miljömässiga faktorer påverkar färdigheter och förmågor som betraktas som kvinnliga respektive manliga är inte en särskilt kontroversiell ståndpunkt...
Skillnaden här är att ena gruppen forskare BEVISAR skillnader mellan manliga och kvinnliga hjärnor, medan genusforskarna TROR att skillnaderna uppkommer pga sociala normer (för att man vill tro det).

Den ena sidan presenterar vetenskapliga bevis, den andra sidan presenterar teorier, gissningar och antaganden.

Spana också in:

Slutsats av den här studien:

"Olika hjärnfunktioner kan bero på att hjärnan utvecklas efter hur vi använder den och behöver inte vara något medfött, och det är svårt att utröna vilket som är vilket. Vi är så pass sociala varelser att det är otroligt svårt att göra ett experiment som ger svar på detta."

Vi vet helt enkelt inte vad som är hönan och ägget.

rbb: Skillnaden här är att ena gruppen forskare BEVISAR skillnader mellan manliga och kvinnliga hjärnor, medan genusforskarna TROR att skillnaderna uppkommer pga sociala normer (för att man vill tro det).
Så är ofta fallet, tyvärr. Men det är inte skäl nog att avfärda att sociala faktorer har en viss inverkan på hur egenskaper, färdigheter osv. som ses som typiskt manliga och typiskt kvinnliga utvecklas.

Elisabet11: Jag är iallafall bra på matte, men det ska ju inte tjejer vara enligt sånt. Därför hatar jag det. Det är alltid viktigare med individer än att säga "tjejer är så o killar är så" vilket är en grov generalisering.
Samtidigt blir det rätt ointressanta diskussioner om man inte får generalisera eller jämt måste peka ut att det trots allt finns enorma individuella diskussioner.

rbb: Skillnaden här är att ena gruppen forskare BEVISAR skillnader mellan manliga och kvinnliga hjärnor, medan genusforskarna TROR att skillnaderna uppkommer pga sociala normer (för att man vill tro det).
Nej, båda teorier bygger på forskning. Till exempel fenomenet om självuppfyllande profetior är väldokumenterat och kallas för stereotyphot, vilket innebär att ifall man får höra att man ska prestera sämre i något gör man det också.