Forumet - Nya moderaterna i debatten om fas 3

Nya moderaterna i debatten om fas 3

535 0 2
Källa: http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H110456#pos=696 

Moderat: Herr talman! Det är intressant när Socialdemokraterna talar om siffertricksande och sedan drar statistik. Den socialdemokratiska regeringen måste nog ha haft något slags världsrekord i siffertricksande när man utförsäkrade människor. Från att ha räknats som arbetslösa förtidspensionerades de, så att de inte räknades som arbetslösa. Det regeringen har gjort är att medvetet flytta människor från den gruppen. Det finns ett ganska vanligt missförstånd. Jag talade med en vän till mig som inte sökte jobb, som bodde hemma och satt passiv i soffan. Han sade att han var arbetslös. Då sade jag: Men du räknas faktiskt inte som arbetslös. Det är när man ute aktivt och söker jobb som man räknas som arbetslös. Det intressanta är att det som mäter hur många det är på arbetsmarknaden som jobbar är sysselsättningsgraden, inte arbetslösheten. Det är på något sätt ett missförstånd när man mäter arbetslöshet i hur många det är som inte har jobb i samhället. Det är sysselsättningsgraden som gäller. Arbetslösa är de som söker jobb men inte hittar något. Det vi har sett i Sverige är att sysselsättningsgraden har ökat och att arbetslösheten har ökat. Det är nämligen fler som jobbar. Det är färre som är utan jobb. Samtidigt är det fler av dem som är utan jobb som söker arbete. Det är viktigt att ha det med sig. Och det är viktigt att ha det med sig när Socialdemokraterna endast talar om att minska arbetslösheten, för vad de är ute efter är inte att fler ska hamna i jobb. I så fall hade ni haft fler förslag på hur jobben ska växa till. Ert förslag är att färre ska söka jobb och färre ska räknas som arbetslösa. Vi kan titta på statistiken, och då är det inget siffertricksande. Det är statistik från SCB som använt samma metod som ni själva använder och som alla kan kolla upp. Sedan 2006 är det 96 000 fler ungdomar mellan 15 och 24 år som har ett arbete. Sysselsättningsgraden i den här gruppen har ökat med 6 procent. Arbetslösheten har ökat, ja, och sysselsättningsgraden har ökat, vilket betyder att fler söker arbete och att fler har arbete. Det är en positiv utveckling. Däremot måste vi såklart se till att minska arbetslösheten utan att det sker på bekostnad av sysselsättningsgraden. Det är väldigt lätt att minska arbetslösheten på bekostnad av sysselsättningsgraden. Det är bara att förtidspensionera människor. Ni har provat det, och det funkade jättebra för er. Ni fick jättefina siffror. Men det var inte ett Sverige som väljarna tyckte var bra. Det är därför som bidragsberoendet i det här landet har minskat med 25 procent. En miljon människor var försörjda med offentliga bidrag 2006. I dag ligger den siffran på runt 750 000 och är på väg ned. Det är så verkligheten ser ut. Det är inte siffertricksande. Ni kan själva kolla upp det på SCB. Det är intressant att diskussionen handlar om fas 3. 96 000 fler ungdomar är i arbete. Beviset mot detta är att ungdomar är i fas 3. Hur många ungdomar är då i fas 3? I januari var siffran 600 stycken. Det är nästan parodiskt. Vi har en sysselsättning som ökar med 90 000 personer, och ni talar om 600.

Moderat: Herr talman! Alliansen har satt upp ett mål om fem miljoner jobb till år 2020. Det intressanta är att Konjunkturinstitutet - ett institut som jag hoppas att vi samtliga känner förtroende för - har sagt i sin egen prognos att det absolut är möjligt. Det är deras prognos också, förutsatt att den nuvarande politiken fullföljs. Det är vad de har sagt. Det ni föreslår är den totala motsatsen till den nuvarande politiken. Ni vill införa 90-dagarsgarantin för ungdomar. IFAU är en myndighet som vi i arbetsmarknadsutskottet har ansvar för tillsammans. De skriver så här om 100-dagarsgarantin som ni genomförde under Göran Perssons tid och som ni nu har rakat med 10 dagar: "Utfallet blev varken bättre eller sämre för ungdomarna som omfattades av garantin jämfört med ungdomar som inte omfattades av den." IFAU:s utvärdering var att det gav ingenting. Det här är ert förslag. Det här är ert flaggskepp, något som inte ger något resultat alls. Ni säger att ni tar varenda unge och varenda ungdom på största allvar, men ni har hela vägen sagt nej till de 96 000 nya jobben som har skapats för ungdomar. Ni tar inte de jobben på allvar. Ni tar de 600 i fas 3 på allvar, absolut. Men de 96 000 som har kommit till existerar inte. Det är siffertricksande och jobb som tydligen inte finns. Det är ganska ohederligt och också oseriöst av Socialdemokraterna att inte lyssna på den forskning som finns. Vad är då Socialdemokraternas svar? Jo, det var IFAU som gjorde utvärderingen. Magdalena Andersson gick för någon vecka sedan ut och sade att IFAU skulle läggas ned. Det är svaret från Socialdemokraterna.

Vänner, kamrater som är emot moderaterna vänder jag mig till främst, vad för argument har ni emot Moderaterna här?