Forumet - Nybildat parti i Spanien tredje störst - vill införa medborgarlön

Nybildat parti i Spanien tredje störst - vill införa medborgarlön

1741 1 8
Partiet, som leds av Pablo Iglesias, professor i Statsvetenskap, har framtagit ett partiprogram med några punkter för att som de själva kallar det “konstruera demokrati”.

  • Återhämta ekonomin, där den främsta förändringen är att de vill införa basinkomst för att bekämpa fattigdomen och återta den sociala värdigheten som de menar att Spaniens befolkning har förlorat i och med krisen.
  • Arbeta för frihet, jämlikhet och broderskap genom att bryta ner barriärerna i hela Europa och bland annat tillåta människor att samarbeta rättvist utan till exempel datainsamling och massövervakning.
  • Omdefiniera statssuveränitetsbegreppet genom att omförhandla och begränsa Lissabonfördraget, dra sig tillbaka från vissa frihandelsavtal och införa folkomröstningar gällande större konstitutionella reformer.
  • Värna om miljön genom att bland annat reducera användandet av fossila bränslen, främja och utveckla användandet av kollektivtrafiken samt förnybar energi
Progressiva Podemos blir tredje största parti

Spana också in:

Skummat igenom lite av partiprogrammet och läst några punkter där man vill öppna gränser och bland annat erbjuda mer rättigheter till illegala invandrare. Stärker bara min bild över att det är ett typiskt vänsterpopulistiskt parti som utnyttjar den ekonomiska krisen genom att lova guld och gröna skogar till det mesta som är fint i samhället men som har det tunt på den ekonomiska och realistiska sidan.