Forumet - Nytt regelverk förbjuder elever med dyslexi att använda hjälpmedel på nationella prov

Nytt regelverk förbjuder elever med dyslexi att använda hjälpmedel på nationella prov

11790 1 44

Nytt regelverk förbjuder elever med dyslexi att använda hjälpmedel på nationella prov
Finns länk till TV4-inslaget.

"Reglerna om förbud mot hjälpmedel för dyslektiker kom i slutet av 2012. Skolverkets motivering är att provet testar elevernas förmåga att avkoda texten. Dyslektiker skulle då få en fördel gentemot övriga om de får texten uppläst för sig." Källa

Nu är det så att personer med dyslexi har en nedsättning i just förmågan att avkoda text. Hur tänker skolverket när de tvingar elever med dyslexi att testas i just det de har svårt för? Detta är i praktiken som att förbjuda elever att använda hörapparater på hörförståelsedelen eller att tvinga elever i rullstol springa på idrotten för att det är en del av målen. Det är inget man kan rå för och det handlar inte om att man är lat eller ointelligent.

Ett funktionshinder blir bara ett funktionshinder när samhället är begränsat och enbart anpassat för vissa. 


Vad anser ni om detta?

Spana också in:


schim: Hah då får dom ju skylla sig själv att Sverige får lägre betyg eller vad man säger. De med grov dyslexi kommer det antagligen inte gå så bra för


presidente: På vilket sätt ska detta lösa skolproblemen? 
Det här beslutet är ett av problemen i sammanhanget. Skolan måste lära sig hur de tidigt kan upptäcka barn med ökad risk att få problem med läs- och skrivförmågan i framtiden. De måste även veta hur de ska förebygga problemen och jobba med problem som redan finns. Alltför ofta väntar man bara och väntetiderna för utredningar i landet är långa, man måste ha redskapen i skolan för att kunna börja förebyggandet redan när det misstänks.

Dessutom behöver barnen förberedas redan i förskolan för att öka deras medvetenhet och förståelse kring att språket är uppbyggt av språkljud. Det kan göras på så många olika lekfulla sätt.


isola: Då borde de ju få lättare uppgifter än de andra då kan man tycka.
Ja, och detta skulle också ta sin tid eftersom det är läsning. Dessutom skulle man då behöva förenkla uppgifterna vilket inte är nödvändigt, eftersom dyslektiker kan prestera lika gott på de vanliga uppgifterna som personer utan dyslexi om de bara fick den hjälp de behövde!

presidente: Nu blir jag är orolig att vi med adhd och asperger kommer bli av med hjälpmedlen. 
Det är sjukt! Alla ska ju få hjälp med sina svårigheter oavsett vad svårigheterna beror på. Det verkar som att reglerna gäller hjälpmedlen i stort, inte elever med dyslexi specifikt. Det har inte ens nämnts något om elever som har lässvårigheter utan dyslexidiagnos. :S

Svårt att säga. Det är lätt att haka på strömmen och klaga på skolverket men jag tror att det finns en relevant baktanke med det hela som inte framgår av texten. Har inte provupplägget i färskt minne, så kan inte riktigt avgöra vilka aspekter av det som är relevant att "avkoda" för att mäta ens kunskap. Lutar dock åt jag sluter mig till pöbeln.

om provet ska testa förmåga att "avkoda" bokstäverna rent sensoriskt så är det ju rätt att inte ge hjälpmedel, men provets egentliga syfte är så vitt jag vet snarare att testa språkförståelse på ett mer abstrakt plan. jag tycker därför att din jämförelse med blinda och döva är giltig. förslaget verkar ganska ogenomtänkt.

sen kan man fråga sig vad provresultatet, givet hjälpmedel i form av uppläsning, säger om en dyslektikers förmåga att orientera sig i ett samhälle som ofta kräver visuell textavkodning - men helst ska ju samhället anpassas även efter funktionshindrade, och särskilt i den akademiska världen finns inga skäl att låta begåvningar gå till spillo av såna anledningar. förutom resursbesparingar såklart. :(


Weeaboo: Svårt att säga. Det är lätt att haka på strömmen och klaga på skolverket men jag tror att det finns en relevant baktanke med det hela som inte framgår av texten. Har inte provupplägget i färskt minne, så kan inte riktigt avgöra vilka aspekter av det som är relevant att "avkoda" för att mäta ens kunskap. Lutar dock åt jag sluter mig till pöbeln.
Jag har (grundläggande) expertkunskap inom området dyslexi, så nja.. Det här är verkligen outrageouos. Det skolverket har är brist på kunskap, rent ut sagt, eftersom de saknar expertåsikter i sitt beslutsfattande. Det här är ett glasklart exempel på det.

Läsförståelsetest bygger på att man ska läsa, alltså avkoda, och förstå det man läst så pass att man kan svara på frågor om innehållet. Jag förstår att det blir som ett test på hörförståelse om de får texten uppläst för sig, men det är fortfarande ett funktionshinder som gör det extremt svårt och tids- och energikrävande för dem att ta sig igenom en text. De flesta har även arbetsminnessvårigheter (korttidsminne) vilket gör att man inte kommer ihåg det man precis läst, speciellt om man blir trött av att kämpa sig igenom texten. Det är inte hållbart. Dessutom kan man ha lässvårigheter av andra anledningar än dyslexi.

Detta kanske gör det tydligare vad det handlar om, utifrån mitt perspektiv i alla fall, så du kan känna dig lite mer trygg i att "ansluta till pöbeln".

honolulu:
Jag har (grundläggande) expertkunskap inom området dyslexi, så nja.. Det här är verkligen outrageouos. Det skolverket har är brist på kunskap, rent ut sagt, eftersom de saknar expertåsikter i sitt beslutsfattande. Det här är ett glasklart exempel på det.

Läsförståelsetest bygger på att man ska läsa, alltså avkoda, och förstå det man läst så pass att man kan svara på frågor om innehållet. Jag förstår att det blir som ett test på hörförståelse om de får texten uppläst för sig, men det är fortfarande ett funktionshinder som gör det extremt svårt och tids- och energikrävande för dem att ta sig igenom en text. De flesta har även arbetsminnessvårigheter (korttidsminne) vilket gör att man inte kommer ihåg det man precis läst, speciellt om man blir trött av att kämpa sig igenom texten. Det är inte hållbart. Dessutom kan man ha lässvårigheter av andra anledningar än dyslexi.

Detta kanske gör det tydligare vad det handlar om, utifrån mitt perspektiv i alla fall, så du kan känna dig lite mer trygg i att "ansluta till pöbeln".

det där skingrar dock inte dilemmat alls

mpt:hv: om provet ska testa förmåga att "avkoda" bokstäverna rent sensoriskt så är det ju rätt att inte ge hjälpmedel
haha precis, då behöver man inte ens göra ett test för att bevisa detta eftersom en diagnos, eller ett konstaterande (om diagnos saknas), finns på plats.

mpt:hv: sen kan man fråga sig vad provresultatet, givet hjälpmedel i form av uppläsning, säger om en dyslektikers förmåga att orientera sig i ett samhälle som ofta kräver visuell textavkodning - men helst ska ju samhället anpassas även efter funktionshindrade, och särskilt i den akademiska världen finns inga skäl att låta begåvningar gå till spillo av såna anledningar.
Har man ett funktionshinder så har man det, som du säger. Att inte kunna vara med på idrotten pga rullstol säger också något om rullstolsbundnas förmåga att orientera sig i ett samhälle med trappor etc, men lyckligtvis finns ramper och hissar.

Dyslektiker kan öva upp sin läsförmåga men det tar mycket tid och man behöver rätt pedagogik, och det innebär inte att man plötsligt kan ta sig an stora textmassor. Och det kommer man aldrig behöva göra utan sina hjälpmedel för på universitet och när man gör högskoleprov har man juridisk rätt till att använda sig av hjälpmedel! Man klarar sig alltså helt utmärkt i den akademiska världen, vilket måste uppmuntras när de är små. Denna lag ger ju en helt skev bild av hur det ser ut i verkligheten utanför grundskolan.

Detta kanske nyanserar det lite med tanke på dina funderingar.

jämförelsen med hörapparater är orimlig, eftersom eleven i fråga har hörapparat även vid senare studier, i arbetslivet, osv. det är liksom en del av deras grundförutsättningar.

jämförelsen med rullstol är väl på sätt och vis motiverad, om det som mäts är elevens förmåga att springa utan rullstol. men jag tror inte riktigt att det är det som ingår i betygskriterierna för idrott, så det är väl upp till diskussion. men jag skulle säga att en rullstol, på samma sätt som en hörapparat, är ett hjälpmedel som ingår i elevens grundförutsättningar även vid fortsatta studier, och senare i arbetslivet, och därför blir rimligt att tillåta.

som jag förstått det på dig så är hjälpmedlet för dyslektikerna att de får texten uppläst, snarare än att läsa den. någon som kan läsa upp text för dem är inte ett hjälpmedel som de kommer ha tillgång till på daglig basis vid fortsatta studier, eller i arbetslivet, så jag tycker inte att det är ett orimligt argument att säga att de får en fördel genom detta hjälpmedel. om det däremot vore så att de hade någon slags text to speech-maskin, exempelvis i mobilen, som läser in texten och sen läser upp den, som de hade använt i sin dagliga verksamhet, så hade det varit rimligt att tillåta. då skulle det vara jämförbart med hörapparat eller rullstol. men i och med att någon som läser upp texten högt är ett hjälpmedel som de får enbart under det provet, och inte kan dra fördel av till vardags, så blir ju deras förmåga tillfälligt förhöjd på ett sätt som inte är representativt för deras prestationsförmåga i andra fall. därav orättvis fördel.

det kanske är rättvist i bemärkelsen, jag vet inte, att de har ett handikapp som inte låter dem prestera lika högt som andra elever. men nationella prov ska ju mäta kunskap och förmåga. om det är så att deras förmåga är lägre, med de individuella förutsättningar som eleven har på daglig basis, oavsett vad det beror på, så är det ju rimligt att det avspeglas i resultatet.

fast det är ju en intressant fråga, jag personligen kan väl tycka att många prov och dylikt är alldeles för restriktiva i vilka hjälpmedel de tillåter. jag tycker att om man har tillgång till exempelvis en dator eller mobil med internetuppkoppling i sitt vardagliga liv, och det har ju folk överlag, så skulle det vara rimligt att helt enkelt använda dem under prov. alla prov. för det återspeglar bättre deras praktiska förmåga än att helt godtyckligt frånta dem de möjligheterna under en kort tid när den förmågan ska bedömas. det skulle gå att praktiskt motivera en del undantag, tror jag, men som en allmän regel så känns det inte särskilt representativt för faktiskt förmåga att godtyckligt handikappa elever på orimliga sätt.

en ännu mer relevant fråga är väl om man (som det skedde förr, jag vet inte hur det sker nu) under prov som innefattar en skriftlig del tvingar elever att skriva för hand, snarare än att använda en dator. vem fan skriver något alls för hand, egentligen? det gynnar ju folk som inte skriver något överhuvudtaget, i princip, deras skrivhastighet och/eller handstil är väl förmodligen inte sämre än de som skriver mycket, men för de som skriver mycket blir handskriftsvanan en omotiverad flaskhals, och således en utjämnare. det finns väl skriftliga delar på nationella prov fortfarande, antar jag. men de kanske har rimligare regler nu än när jag senast skrev ett.