Forumet - observationer om nutiden

observationer om nutiden

988 0 25
en genomsnittlig svensk idag kan utan vidare förväntas motsvara ett geni under renässansen, sett till iq. motivering: flynn-effekten är en observation som visar att sedan mitten av 1900-talet, när standardiserade iq-tester började användas på någon större skala, så har medel-iq ökat med i genomsnitt tre poäng per årtionde. man har spekulerat i vad det beror på, och teorierna är saker i stil med bättre näringsintag och ökad stimulans från omgivningen. om man extrapolerar till renässansen, även om man använder långt lägre siffror än tre poäng per årtionde, så kan man bara konstatera att den genomsnittliga människan av idag skulle räknats som ett geni då.

en genomsnittlig svensk uteliggare idag har bättre möjligheter att tillgodogöra sig information än vad de allra mest bildade och förmögna under renässansen hade. motivering: allmänna bibliotek och internet innehåller långt mer kunskap än vad man överhuvudtaget hade tillgänglig under renässansen, och tillgången till dessa är för en genomsnittlig uteliggare god. ser man till genomsnittsbefolkningen så är tillgången potentiellt nästan omedelbar. vi har mer information tillgänglig i en genomsnittlig smartphone med internetuppkoppling än vad ens de största akademierna hade under renässansen.

en genomsnittlig svensk idag har bättre möjligheter att sprida sina verk (kunskap, konst, musik, åsikter) än vad även den mest framstående och välbemedlade personen under renässansen hade. motivering: internet möjliggör mer eller mindre gratis kommunikation till ett närmast obegränsat antal personer, utan särskilt mycket större ansträngning än vad som krävs för att skapa det verk som ska spridas. lättare med text, snäppet svårare med musik, men med tanke på att inspelning av musik inte ens var möjlig på renässansen så kan vi konstatera att över mer eller mindre alla områden så är tillgången till informationsspridning i princip fri även för de minst bemedlade i sverige.

ovanstående är något som är lätt att glömma när man pratar om genier från svunna tider. det är min uppfattning att många av dem skulle framstå som medelmåttor i jämförelse med en normalbegåvad gymnasiestuderande. det mesta av allt ovanstående kan appliceras på de flesta invånare i i-länder, och med viss modifikation även appliceras på invånare i u-länder. vad jag vill säga med ovanstående är att vi har alla möjligheter att åstadkomma något avsevärt större än både renässansen och upplysningen, och det finns få eller inga områden där våra förutsättningar är sämre än vad de var för de verksamma under dessa epoker. vidare så vill jag argumentera för att så redan sker, vilket kan påvisas genom att folk faktiskt använder de möjligheter som presenterats ovan. vi lever i en spännande tid.

diskutera. vad har detta för implikationer? håller ni med?
Tror varken att funktionen har så stark lutning eller att den är nära linjär. Jag tror att ökningen börjat relativt nyligen och att man inte riktigt kan extrapolera sådär.

Men det är coolt! Vi har lite potential tror jag.

Men samtidigt så tror jag inte riktigt på IQ-test..

4x Tror

Spana också in:

Det finns ett ordspråk som kallas för "vi är alla barn av vår tid". Vet inte om det finns någon jämförbar metafor till vuxna men principen är densamma, man måste se till tidsåldern när man diskuterar i dessa sammanhang.

Jag har själv lekt runt med tanken lite om hur det skulle vara att sätta ner en 2000-tals människa flera hundra år tillbaka i tiden. Inom vilka områden man hade kunnat skjuta fram utvecklingen osv. Men jag kom även rätt snabbt på hur lite vi hade kunnat genomföra egentligen. Idag är vi vana och fullständigt beroende av datoriserade system. Varenda kotte har en mobil och iphone. En sån enkel sak som elektricitet, hur många vet egentligen hur det framställs? "en spole, vad är det?". Vi kan lära oss att hantera moderna föremål, men vi vet sällan hur det fungerar egentligen, än mindre hur man skulle bära sig åt för att bygga något sådant själva. Jämför då detta med romarnas avancerade byggnationer av akvedukter eller egyptiernas pyramider.

Men vi lever i en tid där information sprids lätt och enkelt genom utökade och moderna medier. Flödet är enormt, och mycket riktigt inget som man hade kunnat drömma om om man så än gick igenom Visdomens hus eller Alexandrias bibliotek. Före vi fick boktryckarkonsten kunde vanliga böcker kosta lika mycket som hus eller torp, idag kan vi hyra dem gratis i en nästan obegränsad upplaga på det lokala statsbiblioteket som alla städer är ansvariga för att upprätthålla.

Det självklara svaret ligger såklart i att människor i allmänhet, även de allra fattigaste, kunnat få tillgång till en lång utbildning och god och hälsosam kost. Under medeltiden kunde du dö när du var runt 40-50, och då kan du räkna med att du minst under halva din livstid plogat ute på något fält för den lokala fogden. Och vid den tiden hade du varken lärt dig att läsa eller skriva, än mindre lärt känna omgivningen mer än det som fanns runt byn.

En sak ska dock påtalas i diskussionen är att det än idag inte finns några bra sätt att mäta intelligens på. Visst, vi alla kan sära på de som är dumma kontra smarta, men det är också det. IQ är inget säkert mått och jag sätter därmed ingen tilltro till det. Jag är därmed rätt övertygad att skulle vi hämta hit en renässansmänniska till vår tid och ge honom samma förutsättningar som oss så skulle vi också få samma resultat. 500-600 år är nog en liten för kort period i människans historia för att kunna ha haft någon djupare effekt på oss, om vi talar rent generellt.
internet failade på min dator, så jag svarar när jag kan quota igen. tills dess: när jag läste fysik på gymnasiet så förväntades vi redan veta mycket av det som kopernikus och galilei är kända för att ha upptäckt. nyan cat spreds avsevärt snabbare än protestantismen, och hur man än väljer att se på saken så är information som var få förunnade under renässansen fritt och omedelbart tillgänglig idag.

och nej, kreativitet är inte intelligens, men vi kan svårligen kvantifiera kreativitet. antar vi att kreativitet är primärt kopplad till miljöfaktorer under uppväxten så kan jag inte föreställa mig att utvecklingen gått långsammare än den gjort på iq-fronten. det är dock omöjligt att presentera siffror för.
Har tänkt en del över det där med stigande medeliq osv. och kommit fram till att alla tidigare generationer var idioter.

Om jag ser på ex. mina förälder så har jag märkt att hon mentalt är så som jag ser en 15-åring och drar den våghalsiga slutsatsen att ingen över 30 bör ha det minsta att säga till om i samhället, för då är man förbrukad och bör ersättas av mer funktionella individer för att inte hamna i en förlegad konservativ bana där mer energi läggs på att "fostra" de yngre generationerna att tycka och tänka på vis som redan är passé än att främja någon form av utveckling.

Om man fortsätter och ser på de ännu äldre generationerna (som ägnar sig åt att styra världen) så kan man inte annat än att slås av hur mycket de påminner om envisa motsträviga barn i sina idéer och ageranden, vilket är rätt opraktiskt.
All form av förändring, alla revolter har alltid startats av unga människor och bekämpats ihärdigt av de äldre, för att de är inkapabla att inse nyttan i vad det nu handlar om.

Avancera inte baklänges är nog poängen jag virrigt försöker att komma till, samt: om 19xx-talets kläder, uttryck, retorik, rörelser osv. verkar retarderade så är det för att så faktiskt är fallet.
Monty Cantsin:

Har tänkt en del över det där med stigande medeliq osv. och kommit fram till att alla tidigare generationer var idioter.


nuvarande generation är också idioter, det är tydligt om man ser på genomsnittlig x-åring. sätt gärna in ett faktiskt årtal mellan 1-20 där. eller 1-30, vet inte hur lång en generation bör räknas som i år nu för tiden, kanske närmare 30 med tanke på att det är en rätt vanlig och idealiserad ålder för barnafödande, av någon korkad anledning.

man bör rimligen döma en generation efter de mest framstående från denna generation och deras verk under den tid de var verksamma, och i så fall är det tidigt att uttala sig om den senaste generationen. visst har vi folk under 30 som åstadkommit skit och blivit uppmärksammade för det, men om 100 år kommer de inte klassas som sin tids stora tänkare. geni är en titel som med fördel verkar utdelas postumt.

Monty Cantsin:

Om jag ser på ex. mina förälder så har jag märkt att hon mentalt är så som jag ser en 15-åring och drar den våghalsiga slutsatsen att ingen över 30 bör ha det minsta att säga till om i samhället


så 15-åringar bör ha makten eftersom 30-åringar beter sig som 15-åringar? men jag förstår vad du menar. de med mest gynnsamma och progressiva idéer bör ha makt nog att forma framtiden för vår arts och planets bästa, och den mest lämpade under 30 är helt säkert mer väl lämpad att ha sista ordet än den mest lämpade över 30. men jag skulle säga att erfarenhet även det har ett egenvärde. dock inte något värde som lämpliggör faktiskt policymakande.

Monty Cantsin:

All form av förändring, alla revolter har alltid startats av unga människor och bekämpats ihärdigt av de äldre, för att de är inkapabla att inse nyttan i vad det nu handlar om.


stämmer väl på något vis ideologiskt, men knappast kronologiskt. så att säga. och det bör tilläggas att i flera av de fall som jag utgår från att du syftar till så var aristokratins söner (dvs de som överlag startat revolter rent historiskt) att anse som unga tills de var, vadå, 40 eller nåt.

det sagt så ja, i sak korrekt.

Monty Cantsin:

Avancera inte baklänges är nog poängen jag virrigt försöker att komma till, samt: om 19xx-talets kläder, uttryck, retorik, rörelser osv. verkar retarderade så är det för att så faktiskt är fallet.


tror att retardation är kulturellt betingat, vilket bekräftas av det faktum att majoriteten av de som var unga på exempelvis 80-talet i efterhand inser att deras frisyrer var retarderade. även i de fall då de var awesome. således, kultur spelar en större roll än deltagande generations födelsedatum, ålder och faktiskt deltagande under epoken.

är något full, så kan vara osammanhängande just nu.

vill även tillägga att medellivslängden nu för tiden av allt att döma är både avsevärt högre än under renässansen, och relativt hög ålder avsevärt mer jämnt fördelad över befolkningen än under nämnda epok. vilket torde innebära att tiden som en genomsnittlig person kan spendera på sina verk innan denne helt sonika avlider i genomsnitt definitivt är likvärdig med renässansens största genier, och i praktiken i många fall sannolikt avsevärt högre. så länge som man är västerlänning då, och i synnerhet svensk. vår medellivslängd står rätt väl i jämförelse med de flesta andra länder.
Leijonsparf:

diskutera. vad har detta för implikationer? håller ni med?


Jag håller inte riktigt med om slutsatsen. Problemet idag är inte information men relevant sammankoppling av information. IQ test visar bara att man är bra på att göra IQ test inget annat. Om något så hade gamla genier tänkt till mer, än vad den typiske wikipedia-eleven har.

Värdet idag ligger inte i informationen i sig, mer information löser inga problem. Utan sammanhang, relevans, vision, kontakter ect är viktigare.
Leijonsparf:

nuvarande generation är också idioter


Kan inte säga emot det

Leijonsparf:

visst har vi folk under 30 som åstadkommit skit och blivit uppmärksammade för det, men om 100 år kommer de inte klassas som sin tids stora tänkare.


Tidens stora tänkare känns som rätt slumpmässigt begrepp beroende på vad som är mest populärt i den tid man betraktar saken från, vilket kanske var ungefär vad du skrev.

Leijonsparf:

men jag skulle säga att erfarenhet även det har ett egenvärde.


Självklart och det bör utnyttjas bättre, rätt person på rätt plats (dvs. en sophämtare vet nog bäst hur sophämtningen skall utföras optimalt och så) men större mål och riktningar kan gynnas av ung idealism.

Leijonsparf:

stämmer väl på något vis ideologiskt, men knappast kronologiskt. så att säga. och det bör tilläggas att i flera av de fall som jag utgår från att du syftar till så var aristokratins söner (dvs de som överlag startat revolter rent historiskt) att anse som unga tills de var, vadå, 40 eller nåt.


Jag är vid tanken att hela processen accelererar och då bör ungdomen på sätt och vis pressas nedåt i ålder en aning med tiden, om inte annat bara till hur man ser på begreppet.

Leijonsparf:

tror att retardation är kulturellt betingat, vilket bekräftas av det faktum att majoriteten av de som var unga på exempelvis 80-talet i efterhand inser att deras frisyrer var retarderade.


Sannerligen, men syftar inte enbart på estetiska kvaliteter hos de som lever då eller nu osv. utan på ett lite större plan, tror jag, är inte helt säker på hur jag ska förklara den tanken då jag inte tänker i ord.
Leijonsparf:

så 15-åringar bör ha makten eftersom 30-åringar beter sig som 15-åringar?


Menade mer att 30åringar inte beter sig som 15åringar medan de kring 40-50 gärna gör det, att någonstans kring 25-30 bör vara en optimal ålder då man inte längre är helt naiv och ännu ej låst vid sin tid, även om det är grunden för detta.
kulturmarxisten:

Jag håller inte riktigt med om slutsatsen. Problemet idag är inte information men relevant sammankoppling av information. IQ test visar bara att man är bra på att göra IQ test inget annat


iq-test är ett väldigt begränsat mått på en snäv färdighet, men det är detta mått som vi har att utgå från, och det finns rätt mycket som tyder på att genomsnittliga förbättringar inom iq faktiskt kan extrapoleras till att gälla även förbättringar inom många andra och mer svårkvantifierade egenskaper som förmodligen är avsevärt viktigare för, säg, stora tänkare och dylikt.

kulturmarxisten:

Om något så hade gamla genier tänkt till mer, än vad den typiske wikipedia-eleven har.


du menar att newton hade blivit dummare om han haft tillgång till wikipedia? det finns goda belägg för att stora upptäckter görs i miljöer där kunskap och idéer delas fritt mellan ett större antal personer, vilket är anledningen till att mer skit hände i renässansens akademier än i medeltidens byar. wikipedia är exempelvis ett av många exempel på hur kunskap nu inte bara är något som är tillgängligt för de lärda, utan för alla som orkar ta till sig den. ett annat exempel som du kanske är mer benägen att hålla med om (även om jag personligen tycker att wikipedia är awesome) skulle kunna vara mit opencourseware.

kulturmarxisten:

Värdet idag ligger inte i informationen i sig, mer information löser inga problem. Utan sammanhang, relevans, vision, kontakter ect är viktigare.


information i sig löser faktiskt mängder av problem, dock i regel inte de stora problemen. däremot så skulle jag säga att information gör lösandet av de stora problemen avsevärt enklare och mer tillgängligt, vilket jag redan argumenterat för ovan. vad har du för anledning att tro att "sammanhang, relevans, vision, kontakter etc" är något som nutidens och framtidens stora tänkare (och relativt sett, stora medelmåttor) har mindre av? gärna tänkt i faktiska och praktiska termer snarare än relativa. kungen av frankrike hade under 1700-talet kanske större resurser än en genomsnittlig svensk gymnasieelev relativt sett, men den svenska gymnasieeleven kan på många plan åstadkomma mer med de resurser som denne har till sitt förfogande.
kulturmarxisten:

IQ test visar bara att man är bra på att göra IQ test inget annat


IQ-test visar om man är bra på att se mönster och har någon logisk förmåga av vikt, i förlängningen bör det innebära att en person med högre IQ är bättre på att se saker som
kulturmarxisten:

sammanhang, relevans


[smile]
Monty Cantsin:

Menade mer att 30åringar inte beter sig som 15åringar medan de kring 40-50 gärna gör det, att någonstans kring 25-30 bör vara en optimal ålder då man inte längre är helt naiv och ännu ej låst vid sin tid, även om det är grunden för detta.


jag skulle säga att naivitet är en kraftigt underskattad resurs. realister är sällan särskilt banbrytande inom något alls. men ja, jo. dock skulle jag inte säga att det nödvändigtvis är så enkelt som att utse våra ledare bland folk som är 25-30 för att få en bättre värld, vet inte ens om det egentligen skulle vara en bra början. men vi måste definitivt komma ifrån strukturer som ger mer makt till de som har sämst förutsättningar att agera på dagens uppdaterade kunskap och tankegångar.

jag personligen anser att det vi behöver är robothärskare, men det är dit utvecklingen pekar och det lär ju hända förr eller senare, på samma sätt som äldre generationer sannolikt kommer dö ifrån sina poster förr eller senare.
Leijonsparf:

dock skulle jag inte säga att det nödvändigtvis är så enkelt som att utse våra ledare bland folk som är 25-30 för att få en bättre värld, vet inte ens om det egentligen skulle vara en bra början.


Nej, så enkelt är det inte, försöker mer förklara tid och utveckling än att hitta ett hållbart system för det.

Möjligen även rättfärdiga mitt eget åldrande med lite hip neoism
Monty Cantsin:

Nej, så enkelt är det inte, försöker mer förklara tid och utveckling än att hitta ett hållbart system för det.

Möjligen även rättfärdiga mitt eget åldrande med lite hip neoism


det kan fan behövas, jag fyller 26 till helgen. men jag tror ändå att ålder i sig är irrelevant, hjärnan överlag fungerar inte nödvändigtvis på det sättet som ditt resonemang antyder. jag tror att anledningen till att mycket av det du säger i sak stämmer är kulturell snarare än neurologisk, och det finns mängder av exempel genom historien som stöder detta, således är det upp till mig att avgöra vilken roll jag kan fylla i vår fantastiska nutid/framtid, oberoende av ålder, så länge som jag håller pli på mina stackars neuroner och får dem att bete sig som jag vill att de ska bete sig.
Leijonsparf:

det kan fan behövas, jag fyller 26 till helgen.


Du har mina kondoleanser

Leijonsparf:

jag tror att anledningen till att mycket av det du säger i sak stämmer är kulturell snarare än neurologisk, och det finns mängder av exempel genom historien som stöder detta


Det är nog mer troligt

Leijonsparf:

således är det upp till mig att avgöra vilken roll jag kan fylla i vår fantastiska nutid/framtid, oberoende av ålder, så länge som jag håller pli på mina stackars neuroner och får dem att bete sig som jag vill att de ska bete sig.


Är ganska saker på att alla blir mer eller mindre konservativa med tiden, kanske för att man konventionellt sett blir upptagen med för mycket annat kring den vuxna perioden i livet och när man "kommer tillbaks" hänger man inte med riktigt och reagerar så av oförstånd och rädsla.