Forumet - Ödet.

Ödet.

615 0 79
Min tid var inte ute
Föraren förlorade kontrollen över den stora sopbilen.
Bilen for upp på trottoaren och körde på ett gift par och en 23-årig man som kom gående.
En New York-tidning rapporterade att paret dog omedelbart och att den unge mannen förlorade medvetandet.
När han vaknade upp och förstod vad som hade hänt, var hans första tanke: "Det kan inte vara sant.
Gode Gud, hjälp mig att klara av det här." Och han sade: "Min tid var inte ute."

Är det så?

Spana också in:

Rewue:

Kan vara, ödet är ganska coolt


Du har antagligen hört om liknande händelser. När någon med knapp nöd undkommer en katastrof, säger somliga: "Hans tid var inte ute."
Men när någon dör i en egendomlig olyckshändelse, säger de: "Hans tid var ute" eller: "Det var Guds vilja." Vare sig de tillskriver ödet, försynen eller Gud utgången är tanken i grunden densamma.
Många tror att det som händer i deras liv, och följderna av det, är förutbestämt och att de inte kan påverka det. Och det är inte bara när dödsfall och olyckshändelser inträffar som människor reagerar så här. Inte heller är det något nytt för vår tid.
De forntida babylonierna trodde att människors angelägenheter påverkas av stjärnorna och deras rörelser.
För att få vägledning såg de därför efter omen och tecken i skyn. Grekerna och romarna tillbad ödesgudinnor, som hade makt att tilldela varje människa en god eller dålig lott i livet och som ibland tycktes ha större makt än de högsta gudarna, Zeus och Jupiter.

I Asien tror hinduer och buddhister att det en person nu går igenom är resultatet av vad han gjorde i ett föregående liv och att hans handlingar i det nuvarande livet kommer att påverka vad han får uppleva i nästa liv.
Andra religioner - även många samfund i kristenheten - stöder också sådana fatalistiska uppfattningar genom sin lära om predestination.
Det är därför inte förvånande att många människor också i vår så kallade upplysta tid tror att deras situation i livet, hur det går för dem i deras dagliga sysslor och vad som slutligen kommer att hända dem är ödesbestämt och att de inte kan påverka det särskilt mycket.
Tror du att det är så?
Är alla händelser - olyckor, framgångar och misslyckanden, också födelsen och döden - verkligen förutbestämda?

Så styr verkligen tyrs ditt liv av ödet?
Erik112:

Vad finns som talar för "ödet"


Ingenting, mig veterligen. Det finns ingenting som talar för att det är förutbestämt när någon ska dö. I så fall är allt förutbestämt, vilket bland annat kaosforskning (och även kvantfysik, om jag inte minns helt fel) mig veterligen motsäger. Eller i var fall att det är förutsägbart. Om man tror på Gud, och att han har ett inflytande i världen, så antar jag att det är möjligt att se ett slags öde dock.
Believer:

Jo precis tror inte att något har hänt av en slump eller ödet


Så här tror jag:
"Tid och oförutsedd händelse drabbar dem alla" heter det i Predikaren 9:11. Detta innebär att en hel del saker och ting inträffar utan att vi kan göra något åt det.
Vi är på fel plats vid fel tidpunkt.
Predikaren 8:9
”Allt detta har jag sett när jag inriktade mitt hjärta på varje gärning som har utförts under solen, i en tid då människa har makt över människa till hennes skada.”

Men om vi är försiktiga och förtänksamma i våra handlingar så hindrar detta oss från många olyckor. "Vadhelst en människa sår, detta ska hon också skörda" står det i Galaterna 6:7 vilket bekräftar det förhållandet att våra handlingar ofrånkomligt får konsekvenser, somliga av dem mycket bittra.

Jakob 1:14, 15
”Nej, var och en prövas genom att dras och lockas av sitt eget begär. 15 När så begäret har blivit havande, föder det synd, och när synden är fullbordad frambringar den död.”


Men jag kan ju ha fel.
Hovnarren:

Ingenting, mig veterligen.


Finns de som är säkra på att saker gripit in i deras liv, talar de då osanning?Hovnarren:

Om man tror på Gud, och att han har ett inflytande i världen, så antar jag att det är möjligt att se ett slags öde dock.


Jag tror på Gud men anser att han gett oss fri vilja.
Erik112:

Finns de som är säkra på att saker gripit in i deras liv, talar de då osanning?


Nej, de känner väl att det måste vara så, även om det inte finns något som tyder på det. Det som isåfall griper in är rena sammanträffanden.

Erik112:

Jag tror på Gud men anser att han gett oss fri vilja.


Så det är Gud som bestämmer att någon ska dö av självmord, till exempel? Även om det är av fri vilja personen tar sitt liv? Det uppstår en motsägelse där.
Erik112:

"Vadhelst en människa sår, detta ska hon också skörda"


Jag förstår vad du menar och jag håller med, jag tror att man gör sitt liv till vad det är, men att man drabbas av "otur" ibland, jag tror inte att det är ödet utan bara en frukt av vad den här världen består av om du förstår vad jag menar. Man ska inte låta sånna sne steg påverka en så att man tappar fotfästet bara[smile]