Forumet - Örnar

Örnar

1469 0 8

politisk realist: Eftersom jag bor ute vid kusten (Östersjön) så ser jag havsörnar flera gånger i veckan. Däremot är det extremt sällan jag ser kungsörnar.
Lite frågor och svar om Kungsörnen och Örn i övrigt.

Var lever kungsörnar?

Utbredningsområde. Den största delen av kungsörnsstammen finns i Sveriges norra delar, från nordligaste Värmland och norra halvan av Dalarna och norrut. Häckande par saknas dock i stort längs Norrlandskusten, vilket sannolikt är en effekt av tidigare förföljelse och nutida störningar i mer tätbefolkade områden.

Är Kungsörnen fridlyst?

Fridlyst. Kungsörnen fridlystes 1924, tillsammans med havsörnen, efter en lång kampanj från Naturskyddsföreningen. ... I dag räknas kungsörnen som ”nära hotad”. Den bygger sitt stora bo av ris i riktigt grova gamla tallar eller på klipphyllor

Är Örn en flyttfågel?
Rovfåglars flyttning

Är födan tillräcklig stannar oftast vissa arter kvar i sina hemtrakter som exempelvis kungsörnar, havsörnar, jaktfalkar och duvhökar. Ungfåglarna hos dessa arter kan i varierande grad klassas som flyttfåglar, eller oftare som strykfåglar.

Hur mycket väger kungsörn?

Hona: 3,6 – 6,7 kg

Hane: 2,8 – 4,6 kg

Kungsörn/Massa


Spana också in: