Aviseringar
Rensa alla

Ok att oskulder (män) stigmatiseras, men inte slampor (kvinnor)


Ämnesstartare

Gamlefarbror Pastill: förnekar du att det är så människans reproduktiva organisation ser ut?

Jag tror inte det är så, nej.

Gamlefarbror Pastill: du anser det mest troligt har våra förfäder inte betett sig på ett sett som sannolikt genererat framgångsrik avkomma dvs möjliggjort oss?

Framgångsrik avkomma behövs inte, överlevande avkomma behövs. Det lägger inget större krav på individuell förmåga ifall samhället är egalitärt. Våra två närmaste släktingar är chimpanser och bonobapor, vilka har vitt skilda sexuella beteenden och de senare löser bland annat konflikt med med sex. Beroende på konfirmatorisk partiskhet kan man se den ena eller andra som mallen för våra förhistoriska föregångare. 

Gamlefarbror Pastill: ge mig en hållbar evolutionär förklaring till varför det skulle utradera

Utradera?


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Nachac: Att förvägra män sex på grund av rädsla för sitt eget rykte är inte makt. Kvinnors sexualitet är på mäns villkor och män är fria att ha sex bäst de vill, vilket leder till en obalans vad gäller sökande emellan könen.

Att makt inte får vila på efterfrågan är ju verkligen ett jättedåligt argument, då måste du rimligen förneka det kapitalistiska systemet för att ta ett exempel.

Sex i historisk mening och som maktredskap betraktat har varit kvinnans väg att tillskansa sig makt i samhället, makt i relationer.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Gamlefarbror Pastill: förnekar du att det är så människans reproduktiva organisation ser ut?

Jag tror inte det är så, nej.

Gamlefarbror Pastill: du anser det mest troligt har våra förfäder inte betett sig på ett sett som sannolikt genererat framgångsrik avkomma dvs möjliggjort oss?
Framgångsrik avkomma behövs inte, överlevande avkomma behövs. Det lägger inget större krav på individuell förmåga ifall samhället är egalitärt. Våra två närmaste släktingar är chimpanser och bonobapor, vilka har vitt skilda sexuella beteenden och de senare löser bland annat konflikt med med sex. Beroende på konfirmatorisk partiskhet kan man se den ena eller andra som mallen för våra förhistoriska föregångare.

Gamlefarbror Pastill: ge mig en hållbar evolutionär förklaring till varför det skulle utradera

Utradera?

Gamlefarbror Pastill: stället för att göra dig lustig över att min definition inte stämmer överens med ordbokens eller beteendevetarfakultetens extremt kontextspecifika diton. det senare är jag nämligen redan medveten om.

Ja, du har en tendens att göra om begrepp så att du får "rätt" som du kallar det och anklagar sedan andra för att ha "fel".

Gamlefarbror Pastill: har flera gånger tydligt redogjort för varför genusteoretiska premisser och ideologiska motiv genomsyras av en form av biologism, dvs tillskrivandet av normativitet till vår grundläggande biologi och ständiga försök att jämka en adaptivt förlegad mänsklig natur med etiska hänseenden sprungna ur en artificiell miljö som har helt andra livsbetingelser.

Vad du gjort är att hävda dina egna uppfattningar som sanning och sedan anklaga andra för att ignorera dem. Din uppfattning om allmän genusvetenskap som biologism grundar sig ju just i detta, du kan inte begära att man går med på denna begreppsförvirring om man inte går med på dina grundantaganden.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

det är jobbigt att diskutera med nachac för man vet att han inte läser ens inlägg ens hälften så noga som man läser hans. och såna typer kan sedan peka på att de minsann inte alls befinner sig i en intellektuell hegemonisk position med hänvisning till faktum att tusen st börje 57 på åkeriet inte håller med dem. 


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Weeaboo: Att makt inte får vila på efterfrågan är ju verkligen ett jättedåligt argument, då måste du rimligen förneka det kapitalistiska systemet för att ta ett exempel.

Hade kvinnan ägt sin sexualitet hade det varit ett korrekt resonemang, så är ju emellertid inte fallet.

Weeaboo: Sex i historisk mening och som maktredskap betraktat har varit kvinnans väg att tillskansa sig makt i samhället, makt i relationer.

Det har varit kvinnans enda möjlighet att ha ett värde, det är inte samma sak. Makten tillföll för övrigt huvudsakligen männen i kvinnans närhet.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Nachac:

Jag tror inte det är så, nej.

Ja, du har en tendens att göra om begrepp så att du får "rätt" som du kallar det och anklagar sedan andra för att ha "fel".
Vad du gjort är att hävda dina egna uppfattningar som sanning och sedan anklaga andra för att ignorera dem. Din uppfattning om allmän genusvetenskap som biologism grundar sig ju just i detta, du kan inte begära att man går med på denna begreppsförvirring om man inte går med på dina grundantaganden.

överlevnad är detsamma som framgång, i sammanhanget.

att genusvetenskapen envisas med att avfärda allting som inte är gångbart i vår civilisation, eller som strider mot en abstraherad etisk kod som vi på grund av onaturlig levnadsstandard har haft råd att utveckla, som sociala konstruktioner är inte mitt grundantagande utan en obestridlig tendens. du får gärna försöka ge motexempel.

är något fel? ok sociala konstruktioner. för om felet sitter i vår biologi så blir det alldeles för krångligt och utom omedelbar räckvidd.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Gamlefarbror Pastill:
det är jobbigt att diskutera med nachac för man vet att han inte läser ens inlägg ens hälften så noga som man läser hans. och såna typer kan sedan peka på att de minsann inte alls befinner sig i en intellektuell hegemonisk position med hänvisning till faktum att tusen st börje 57 på åkeriet inte håller med dem. 

Ledsen


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Gamlefarbror Pastill: överlevnad är detsamma som framgång, i sammanhanget.

Ja, och får alla äta tack vare att alla samarbetar finns inget incitament för selektiv parning för att få en avkomma som överlever.

Gamlefarbror Pastill: att genusvetenskapen envisas med att avfärda allting som inte är gångbart i vår civilisation som sociala konstruktioner är inte mitt grundantagande utan en obestridlig tendens. du får gärna försöka ge motexempel.

Du har ju inte ens gett ett första exempel. Jag har aldrig i mitt liv varit med om någon genusvetenskapare som hävdar det jag skriver nu.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Nachac:

Ja, och får alla äta tack vare att alla samarbetar finns inget incitament för selektiv parning för att få en avkomma som överlever.

det du beskriver nu är civilisatoriskt resurs-överflöd. det är vad som bromsat vår evolution och underminerat dess tillämpningar, inte vad som format oss som art. anakronistiskt resonemang.

Nachac:
Du har ju inte ens gett ett första exempel. Jag har aldrig i mitt liv varit med om någon genusvetenskapare som hävdar det jag skriver nu.

exempel: kvinnor har inte lika många risktagande och högavlönade jobb som män. det kan inte bero på att män faktiskt är mer risktagande utan måste bero på att vår kultur lär män att vara mer risktagande. annars går det ju inte att göra nåt åt!!! biologin är bara Så Vi Är och helt oföränderlig. om den framstår dålig så är det ett problem som måste lösas medelst ad-hoc.

exempel: pojkar anses töntiga om de är oskulder och flickor oansvariga om de ligger runt mycket. det kan inte bero på att vi instinktivt vill att män ska knulla så mycket som möjligt och kvinnor vara så selektiva som möjligt, vilket förklaras perfekt av evolutionsteorin, utan det måste bero på att vår kultur lär oss det. annars går det ju inte att göra nåt åt!!! biologin är bara Så Vi Är och helt oföränderlig. om den framstår dålig så är det ett problem som måste lösas medelst ad-hoc.

har du aldrig varit med om någon genusvetenskapare som vill förklara precis alla sekundära könsskillnader med sociala konstruktioner? lol.


   
SvaraCitera
mynona

Weeaboo: Sex i historisk mening och som maktredskap betraktat har varit kvinnans väg att tillskansa sig makt i samhället, makt i relationer.

Bara om hon har utraderat sin gen kåthet: hon har fått använda sex som ett redskap, ett vapen: sådant kan man göra bäst om man själv är sexuellt kall. Har man egna sexuella begär är det svårare att använda sex som maktmedel.

Kvinnor har inte haft sexuell makt i den meningen att de haft makt över sin egen sexualitet: de har inte haft makten att bejaka den, det vill säga utöva den för sin egen njutnings skull, inte som ett politiskt redskap. Historiens Madame de Pompadour har inte haft makt över sin sexualitet i betydelsen att de kan bejaka den. Och de har heller inte haft sin sexualitet att tacka för eventuell makt de fått: dels har det berott mer på att tillfredställa mannens sexualitet än att tillfredställa sin egen, och dels har få kvinnor fått makt över män med enbart sex: de kungliga älskarinnor du tänker på använde sig i grunden främst av emotionell manipulation, där det ingick att använda sig av mannens sexualitet. De bejakade inte sin egen sexualitet - den fick de ofta avstå från helt och hållet - och det räkte heller inte med sex: en man kunde våldta och knulla vilken kvinna han än fick syn på och det var okej att slänga bort henne efteråt. Det som kunde ge en älskarinna inflytande var att avstå från sin egen sexualitet för att i stället bejaka en mans sexualitet, men det sexuella var betydelselöst i jämförelse med den känslomässiga manipulation en sådan kvinna fick ägna sig åt. Älskarinnornas inflytande och makt berodde knappast på sex som sådant: en man kunde pippa vilken piga han ville och slänga bort henne efteråt - det var kärlek, känslomässig manipulation, som kunde ge en kvinna makt. 

Tycker du ovanstående innebär att kvinnan har haft makt över sin sexualitet? Hon fick snarare "makt" genom att avstå från sin egen sexualitet och i stället tillfredställa mannens sexualitet. 

Jag antar att du kommer att invända att kvinnor inte har någon sexuell lust, eller att kvinnors sexuella lust var synonymt med lust efter makt, men ditt inlägg inspirerade mig i alla fall till ovanstående skrift. 


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

är det så himla svårt att se människan som ett djur


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Nachac: Hade kvinnan ägt sin sexualitet hade det varit ett korrekt resonemang, så är ju emellertid inte fallet.

Jag förklarade ju precis med ett realexempel varför makt inte behöver vila på sig själv - vårt kapitalistiska system.

Storföretagen har inte fått sin makt genom att man tvingats köpa deras produkter, utan att man erbjudit någonting de vill ha.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Gamlefarbror Pastill: det du beskriver nu är civilisatoriskt resurs-överflöd. det är vad som bromsat vår evolution och underminerat dess tillämpningar, inte vad som format oss som art. anakronistiskt resonemang.

Det har ju definitivt format oss som art, ifall det är beteendet. Vad du gör nu är ju att ange en godtycklig tidpunkt i förhistorien som är grundläggande. Om arten snarare ingick i en kollektivistisk församhällsform finns det ingen anledning att hävda att en form den eventuellt hade innan har större dignitet. Det finns flera tendenser som, av allt att döma, är hårdkodade i oss till följd av just detta artbeteende, till exempel en känsla för rättvisa som sträcker sig så långt att vi är beredda att ge upp egna fördelar för att straffa någon som bryter mot gruppens allmänintresse. Därmed skulle man kunna tänka sig att de med den starkaste gruppsolidariteten överlevde. Parning är inte enda "utrensningsmetoden" som evolutionen har.

Gamlefarbror Pastill: exempel: kvinnor har inte lika många risktagande och högavlönade jobb som män. det kan inte bero på att män faktiskt är mer risktagande utan måste bero på att vår kultur lär män att vara mer risktagande. annars går det ju inte att göra nåt åt!!!

Att de är högavlönade är ju knappast biologiskt. Vad man brukar kritisera är ju att manligt dominerade yrken har högre status och därmed högre lön, inte att jobb med högre risker attraherar män. Tror inte det finns en nu levande genusvetenskapare som förnekar att testosteron gör en mer risktagande. Sedan förstärker ju kulturen uppfattningen och diskrepansen könen emellan behöver inte vara så stor som den är.

Gamlefarbror Pastill: exempel: pojkar anses töntiga om de är oskulder och flickor oansvariga om de ligger runt mycket. det kan inte bero på att vi instinktivt vill att män ska knulla så mycket som möjligt och kvinnor vara så selektiva som möjligt, vilket förklaras perfekt av evolutionsteorin, utan det måste bero på att vår kultur lär oss det. annars går det ju inte att göra nåt åt!!!

Tycker inte det är övermåttan rimligt att vi skulle vara hårdkodade till att ogilla kvinnlig promiskuitet, i synnerhet som kvinnan, som sagt, är mycket välanpassad för att knulla järnet. Det är snarare idéer om alfahanneskap och whatever som är en antropomorfiering av djurbeteende som man sedan återför på människan under sken av biologiskt imperativ.

Gamlefarbror Pastill: har du aldrig varit med om någon genusvetenskapare som vill förklara precis alla sekundära könsskillnader med sociala konstruktioner? lol.

Jag har aldrig varit med om någon som fört de specifika resonemang jag fört i ämnet.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Weeaboo: Jag förklarade ju precis med ett realexempel varför makt inte behöver vila på sig själv - vårt kapitalistiska system.

Makten företag och kapitalister har grundar sig ju på deras egna tillgångar. Kvinnans "oskuld" är inte hennes egen tillgång.


   
SvaraCitera
mynona

Nachac: Kvinnans "oskuld" är inte hennes egen tillgång.

Får plussa på detta - det påminner mig om en tes jag en gång hörde om att kvinnor under den äldre medeltiden skulle ha haft högre status än senare på grund av att de under denna epok var värdefulla handelsvaror genom att de överförde samtlig egendom och arv på maken genom sin avsaknad av ägorätt. En slav får inte själv någon större fördel av att vara högvärderad då förtjänsten på priset tillfaller ägaren. Samma princip då en kvinnas oskuld betingade ett högt värde men inte gav henne någon fördel förutom avsaknaden av de nackdelar som annars skulle tillfalla henne; och definitivt inte någon sexuell fördel, då det som gynnade en kvinnas sexualitet förr missgynnade henne i alla andra avseenden.


   
SvaraCitera