Aviseringar
Rensa alla

Ok att oskulder (män) stigmatiseras, men inte slampor (kvinnor)


Ämnesstartare

Nachac:

det är självklart en gradfråga, civilisation och levnadsstandard har inte helt stoppat evolutionen (se min edit) men den innebär ändå ett sådant skifte som jag beskrev. jag har inte hävdat att det är honors minskade selektivitet i sig som lett till evolutionens avstannande/deceleration. dock påstår jag att det finns en möjlig evolutionär reproduktionsstrategisk förklaring till att män förväntas vara sexuellt högaktiva och kvinnor mer återhållssamma, att denna förklaring är simpel/effektiv/elegant och att genusteorin alltför lättvindigt avfärdar den eftersom den inte täcks in av dess forskningsfält eller stämmer med dess ideologiska intressen.

jag håller med dig om att kvinnliga yrken är underbetalda. detta beror enligt mig på att kapitalismen är en förlängning av maskuliniteten, och premierar maskulina värden. en rak fråga: anser du att män och kvinnor instinktivt, generellt, dras till olika typer av arbeten/sysslor/aktiviteter, eller är även representationen inom olika yrkesområden etc. betingad av patriarkala strukturer?

att sex hos primater (inklusive oss människor) har fått sociala funktioner hindrar inte att vissa differentierade faktorer fortfarande är av relevans när det kommer till parningen som sådan. jag är inte vidare insatt i schimpans och bonobo men det du säger är intressant. hur ser deras graviditet ut? har de varit lika beroende av exempelvis jakt som vi människor? har de lika stora adaptiva påtryckningar för könsroller? annars är jämförelsen vansklig.

slutshaming är inte speciellt avancerat koncept. det kräver inte mer än själva fundamenten för socialisering dvs att vi bildar oss uppfattningar av andra i gruppen utifrån vissa värderingar. det är inte svårare att ogilla någon för att den beter sig reproduktivt irrationellt än för att den tar för mycket av gruppens mat. speciellt inte när man som du (och jag) förutsätter gruppselektion etc.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Gamlefarbror Pastill:

det är självklart en gradfråga, civilisation och levnadsstandard har inte helt stoppat evolutionen (se min edit) men den innebär ändå ett sådant skifte som jag beskrev. jag har inte hävdat att det är honors minskade selektivitet i sig som lett till evolutionens avstannande/deceleration. dock påstår jag att det finns en möjlig evolutionär reproduktionsstrategisk förklaring till att män förväntas vara sexuellt högaktiva och kvinnor mer återhållssamma, att denna förklaring är simpel/effektiv/elegant och att genusteorin alltför lättvindigt avfärdar den eftersom den inte täcks in av dess forskningsfält eller stämmer med dess ideologiska intressen.

jag håller med dig om att kvinnliga yrken är underbetalda. detta beror enligt mig på att kapitalismen är en förlängning av maskuliniteten, och premierar maskulina värden. en rak fråga: anser du att män och kvinnor instinktivt, generellt, dras till olika typer av arbeten/sysslor/aktiviteter, eller är även representationen inom olika yrkesområden etc. betingad av patriarkala strukturer?

att sex hos primater (inklusive oss människor) har fått sociala funktioner hindrar inte att vissa differentierade faktorer fortfarande är av relevans när det kommer till parningen som sådan. jag är inte vidare insatt i schimpans och bonobo men det du säger är intressant. hur ser deras graviditet ut? har de varit lika beroende av exempelvis jakt som vi människor? har de lika stora adaptiva påtryckningar för könsroller? annars är jämförelsen vansklig.

slutshaming är inte speciellt avancerat koncept. det kräver inte mer än själva fundamenten för socialisering dvs att vi bildar oss uppfattningar av andra i gruppen utifrån vissa värderingar. det är inte svårare att ogilla någon för att den beter sig reproduktivt irrationellt än för att den tar för mycket av gruppens mat. speciellt inte när man som du (och jag) förutsätter gruppselektion etc.

jo klart ni ogillar tjejer som mår bra och gör vad de vill för då kommer de säkert lämna er.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

tjejer är inte personer lr så man behöver inte lära känna dom. räcker att tycka något om dom.dom är mer som dockor.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

För mycket Lössläppthet är aldrig att rekommendera då det sprider sjukdomar, leder till oönskade graviditeter och bidrar till ett (i mitt en tycke) sämre samhälle. 


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Nachac: Naturligtvis. Emellertid är detta behov ömsesidigt, men i varierande grad tillåtet, som mycket tydligt poängterats.

När det kommer till att ligga runt ja, men att vara oskuld är det ju inte på det viset, exempelvis och där kan bekvämligt nog också ingen rätt preskriberas åt dem som råkar vara det heller. Varför går du och dina kompanjoner inte man ur huse för att skälla ut alla som ger sig på dessa grabbar med samma vitalitet?

Alla bär fördelar och nackdelar med sig i livet från situation till situation. Det kan gälla att vara pojke och flicka, det kan även gälla om du om du har en introvert eller extrovert personlighet, om du är lång eller kort, har humor eller inte. Det kan inte råda millimeterrättvisa överallt heller, assiciationsförmågan är allt för stor för detta.

mynona: anser du att denna attityd bör få fortgå, att vi bör sluta försöka rätta till den, och helt enkelt låta kvinnor som ligger runt lika mycket som män få skamstämplade?

mynona: En följdfråga av det (givet att du besvarar den) blir då; bör vi definiera begreppet "rättvisa" som olika mellan könen: bör vi ha en typ av rättvisa för män, och en annan typ av rättvisa för kvinnor?

Jag tycker att det är en tråkig attityd faktiskt ja, låt dem som håller på så fortsätta med det. Det är inget jag ska bry mig om direkt. Det är inte mina angelägenheter.

Men om vi samtidigt lägger alla korten på bordet. Jag skulle aldrig vilja ha en tjej som har så låga standarder att hon kan knulla med allt och alla från höger till vänster då det sänder signaler om dåliga egenskaper och en mycket tvivelaktig trohet som man måste kunna begära av en partner.

Vidare - Det är intressant att uppmärksamma det nästintill obegränsade hyckleriet feminister och dylikt löst folk som ropar på att man inte ska trycka ner promiskuösa kvinnor. De verkar nämligen helt blinda eller bryr sig helt sonika om andra frågor än de som inte specifikt rör kvinnor, för kvinnor har det alltid värst har de fått lära sig.

Det här synsätttet har ju lett till att det idag är mer socialt accepterat att ge sig på oskulda män än slampor. Och den biten upprör mig långt mer faktiskt.

mynona: Jag är nyfiken på om du tycker att vi helt enkelt ska låta denna sexualsyn fortsätta och strunta i etiskt motiverade och civilisatoriska reformer?

För att förstå och åtgärda ett dilemma måste man veta grunden eller upphovet till den. För något som är biologiskt förankrat är det ett mönster som är svårt, för att inte säga omöjligt att bryta. Själva kärnproblemet i att man distanserar sig från dessa individer kommer man nog aldrig att komma åt, uppförande och bemötande gentemot dessa kan man dock fortsätta ställa krav på. Men jag tycker samtidigt att man redan kommit en bra bit på vägen redan och att man ska sluta haka upp sig på varje litet (undantags)tillfälle man får att göra sig arg över fenomenet.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Weeaboo: När det kommer till att ligga runt ja, men att vara oskuld är det ju inte på det viset, exempelvis och där kan bekvämligt nog också ingen rätt preskriberas åt dem som råkar vara det heller.

Manlig "oskuld" som prestigesänkande fenomen är ju en betydligt senare uppkommen företeelse som har sin grund i kvinnans sexuella emancipation, eftersom ansvaret för att "få ligga" plötsligt hamnade på en själv. Emellertid är min uppfattning att manlig oskuld är ett elände de som regel vältrar sig i själva, ibland på grund av påtryckningar från andra män och händelsevis kvinnor som anammar machokulturen. Idén har ju sin grund i att en riktig man är någon som kan sätta en kvinna på plats, så även i denna tendens kan man spåra kvinnoförakt.

Weeaboo: Varför går du och dina kompanjoner inte man ur huse för att skälla ut alla som ger sig på dessa grabbar med samma vitalitet?

För att snubbar inte misshandlas, våldtas eller på annat vis utsätts för illgärningar för att de är oskulder, utan på sin höjd får någon nedvärderande kommentar någon gång ibland. Att jämföra dessa fenomen, i den mån det ena ens existerar, är högst missvisande.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Nachac: Manlig "oskuld" som prestigesänkande

Antar att du försöker göra en poäng med din milda formulering här så väljer faktiskt att anmärka på det. Det är mer än något "prestigesänk" att som man inte få ligga. För många är det en enorm belastning för ditt sociala liv och ditt umgänge med andra människor. Du hamnar internt i en lägre position, bland tjejer som killar.

Nachac: Emellertid är min uppfattning att manlig oskuld är ett elände de som regel vältrar sig i själva, ibland på grund av påtryckningar från andra män och händelsevis kvinnor som anammar machokulturen.

Hur kan du beskriva det som en inre press när du i samma mening säger att det är yttre påtryckningar som ger upphoven för det?

Har du annars argument för att fortsättningsvis kunna förminska betamäns sociala stigmatisering för kunde inte se mycket av det i din text faktiskt.

Nachac: För att snubbar inte misshandlas, våldtas eller på annat vis utsätts för illgärningar för att de är oskulder, utan på sin höjd får någon nedvärderande kommentar någon gång ibland. Att jämföra dessa fenomen, i den mån det ena ens existerar, är högst missvisande.

Exakt hur många som gjort sig skyldiga till slutshaming för att därefter våldta samma personen man riktat kommentaren till går ju att betvivla. Men du sitter förmodligen på exakta siffror antar jag?

Om man vill går det säkert att dra liknelser mellan våldtäkt/slutshaming till nedvärderande kvinnosyn. Men man bör inte likna slutshaming och våldtäkt mer än nödvändigt för att inte framstå som en fullständig jubelidiot.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Weeaboo: Antar att du försöker göra en poäng med din milda formulering här så väljer faktiskt att anmärka på det. Det är mer än något "prestigesänk" att som man inte få ligga. För många är det en enorm belastning för ditt sociala liv och ditt umgänge med andra människor. Du hamnar internt i en lägre position, bland tjejer som killar.

Ja, poängen är att "oskuld" förr endast var förunnat kvinnor, men i och med dessas emancipation är det något som också används om killar. Aldrig upplevt vad du beskriver mer än det grundläggande "liten penis, kommer aldrig få ligga" et cetera, det vill säga ångest över att inte uppnå till det maskulina idealet. Skulle påstå att belastningen nästan enbart är intern, även om det finns en överromantisering av sex som man borde ta itu med. Det här är ju dock inte över huvud taget relaterat till varför tillgången på "sex med kvinnor" är lägre än "sex med män."

Weeaboo: Hur kan du beskriva det som en inre press när du i samma mening säger att det är yttre påtryckningar som ger upphoven för det?

All inre press har sitt upphov i yttre påtryckningar. Idén uppstår inte av sig själv.

Weeaboo: Har du annars argument för att fortsättningsvis kunna förminska mäns sociala stigmatisering för kunde inte se mycket av det i din text faktiskt.

Tycker inte jag förminskar, tycker diskussionen blåser upp problemet bortom alla proportioner. Det är ett led i en undersexualiserad patriarkal kultur, men det är inte jämförbart med skambeläggning av promiskuösa kvinnor, vilket är ett hot mot liv och hälsa.

Weeaboo: Exakt hur många som gjort sig skyldiga till slutshaming för att därefter våldta samma personen man riktat kommentaren till går ju att betvivla.

Det går, men det är dumt. Det är ju exakt denna retorik som används i domstolar. Hur var hon klädd, hade hon ett promiskuöst beteende et cetera. En kvinna som ligger runt har förbrukat sin sexualitet och är därför för alla att ta för sig av. 

Weeaboo: Om man vill går det säkert att dra liknelser mellan våldtäkt/slutshaming till nedvärderande kvinnosyn. Men man bör inte likna slutshaming och våldtäkt mer än nödvändigt för att inte framstå som en fullständig jubelidiot.

Det är inte samma sak, men det tillhör samma struktur av misogynt förtryck av kvinnans sexualitet.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Gamlefarbror Pastill: det är självklart en gradfråga, civilisation och levnadsstandard har inte helt stoppat evolutionen (se min edit) men den innebär ändå ett sådant skifte som jag beskrev.

I ett senare skede, ja, men som sagt är det fortfarande biologisk evolution när individer dör för att de är för dåliga för att jaga, eller blir utfrysta för att de inte gynnar gruppen.

Gamlefarbror Pastill: dock påstår jag att det finns en möjlig evolutionär reproduktionsstrategisk förklaring till att män förväntas vara sexuellt högaktiva och kvinnor mer återhållssamma, att denna förklaring är simpel/effektiv/elegant och att genusteorin alltför lättvindigt avfärdar den eftersom den inte täcks in av dess forskningsfält eller stämmer med dess ideologiska intressen.

Ja, jag har ingen svårighet att förstå resonemanget, men på samma sätt som du tycker att genusvetenskapen avfärdar sådant tenderar kontemporära biologiska förklaringar vara i linje med tidens kulturella fas. Angående bonoboapor råder det just osäkerhet gällande faderskap, varför honorna själva uppfostrar ungarna, dock med hanarnas tillsyn. Denna egenhet gör också dödandet av andras ungar, vilket förekommer hos exempelvis schimpanser,  närmast omöjligt eftersom man inte vet vilken som är ens egen unge.

Gamlefarbror Pastill: jag håller med dig om att kvinnliga yrken är underbetalda. detta beror enligt mig på att kapitalismen är en förlängning av maskuliniteten, och premierar maskulina värden.

Skulle säga att detta motsägs av att läraryrket sjönk i status som en sten så fort det blev kvinnodominerat. Det är inte maskulina intressen som har hög status, utan män och maskulinitet. 

Gamlefarbror Pastill: anser du att män och kvinnor instinktivt, generellt, dras till olika typer av arbeten/sysslor/aktiviteter, eller är även representationen inom olika yrkesområden etc. betingad av patriarkala strukturer?

Kan tänka mig en underliggande tendens, högre risktagande hos män och omhändertagande hos kvinnor, men jag tror inte det är särskilt starka drivkrafter.

Gamlefarbror Pastill: har de varit lika beroende av exempelvis jakt som vi människor? har de lika stora adaptiva påtryckningar för könsroller? annars är jämförelsen vansklig.

Att annat skulle skilja sig gör inte jämförelsen vansklig, när bonobos och schimpanser är våra närmaste släktingar. Vet inte vad du menar att dessa aspekter skulle ha för bäring för att främja det reproduktiva beteende du beskriver. Personligen tycker jag det låter minst lika omständligt som du vill få en historisk förklaring att låta.

Gamlefarbror Pastill: slutshaming är inte speciellt avancerat koncept. det kräver inte mer än själva fundamenten för socialisering dvs att vi bildar oss uppfattningar av andra i gruppen utifrån vissa värderingar. det är inte svårare att ogilla någon för att den beter sig reproduktivt irrationellt än för att den tar för mycket av gruppens mat. speciellt inte när man som du (och jag) förutsätter gruppselektion etc.

Det är ju grav skillnad. I det ena fallet är det ju en fråga om att ytterst direkt skada gruppen, i det andra ett långsiktigt eventuellt skadligt beteende, som bara skulle vara skadligt förutsatt att enskilda framgångsrika individer ä'r avgörande för gruppens framgång. Slampskambeläggning är ju kontraproduktivt för alla utom just de som får para sig.


   
SvaraCitera