Forumet - Olagligt att HVB personal rör privat egendom

Olagligt att HVB personal rör privat egendom

747 1 2
Hej jag bor på ett HVB hem och undrar om HVB personalen har behörighet att ta ner en film kamera jag har satt upp i mitt rum . Eller om dom får röra mina privata egendomar alls. För jag sitter på lvu är de inte olagligt att personalen rör privat egendom dom har ju inga mer befogenheter än privat personer. Måste dom inte typ ringa polis eller någon med mer befogenheter?
https://www.ivo.se/for-privatpersoner/for-placerade-barn-och-unga/bou-start/dina-rattigheter/du-som-bor-pa-hvb/

Sökte lite snabbt på internet. 
Boende
Du har rätt att:
 • Bo i en trygg och säker miljö.
 • Veta vilka regler och rutiner som finns där du bor.
 • Bli respekterad för den du är.
 • Få prata med personal eller familjehemsförälder när du behöver.
 • Ha dina personliga saker i fred.
Om du tycker nåt har skötts dåligt; 

Vem pratar jag med när något känns fel eller fungerar dåligt?
 • I första hand bör du prata med ditt familjehem, personal på HVB-hemmet, eller annan vuxen som du har förtroende för.
 • Om du har synpunkter på hur du har det, vad som planeras för dig eller om du inte är nöjd med hur du får träffa dina föräldrar eller andra, bör du prata med din socialsekreterare.
 • Om du inte får tag i din socialsekreterare eller tycker att hen inte bryr sig om vad du säger, kan du vända dig till socialsekreterarens chef.

Kontakta IVO
 • Kontakta IVO om du vill fråga om dina rättigheter eller berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.
 • Du är välkommen att ringa och skriva till oss på IVO. Kontakta IVO
 • Vara anonym när du kontaktar IVO. Men om du till exempel vill att IVO ska utreda eller undersöka frågan vidare måste vi oftast få veta lite mer. Till exempel vilket HVB-hem det gäller.

IVO har så kallad tillsyn över socialtjänsten, vilket innebär att:
 • IVO ska kontrollera att socialtjänsten ser till så att barn och ungdomar får en vård som är bra och av god kvalitet.
 • IVO ska kontrollera att socialtjänsten sköter ditt ärende enligt de lagar och bestämmelser som finns.
 • Du har rätt att prata med IVO utan att fråga någon om lov.
 • IVO har ett särskilt ansvar att göra tillsynsbesök på HVB-hem varje år.