Forumet - Om du skulle tilldelas frågan: “ Vad är feminism?” Skulle du svara att feminism är jämställdhet mellan män och kvinnor, eller jämställdhet mellan kvinnan och kvinnan?

Om du skulle tilldelas frågan: “ Vad är feminism?” Skulle du svara att feminism är jämställdhet mellan män och kvinnor, eller jämställdhet mellan kvinnan och kvinnan?

7913 0 31
Vi diskuterar jämnt feminism med socialism, trots att vi vet att det inte finns något sådant och att socialismen inte ens finns med på kartan när vi oftast pratar om feminism. Om det fanns feminism med socialism så skulle kvinnor runt om i världen kämpa för samma mål och även ligga på samma nivå i kampen mot jämställdhet.

Enligt mig så handlar feminismen inte endast om jämställdhet mellan kvinnor och män. Det handlar inte bara om att kvinnor ska få tjäna lika mycket som män och att kvinnan ska få vara topless precis som mannen. För mig handlar feminismen om en jämställdhet mellan kvinnor. En jämställdhet mellan den allmänutbildade, friska, mäktiga kvinnan och även den outbildade och svagare kvinnan. En jämställdhet där alla kvinnor är medvetna om det faktum att de faktiskt har rättigheter, att de som kvinnor också har rätten till att tycka och tänka precis som alla andra. En värld där alla vet att ordet feminism existerar och en värld där feminismen är för alla.

Om vi bara i en sekund tänker på skillnaden mellan alla dessa kvinnor runt i världen, kommer vi bli förvånade och fråga oss själva vad frihet och rättvisa egentligen innebär för olika människor runt i världen. Det finns saker som den allmänna feministen aldrig har hört talas om eftersom att hen lever i den europeiska feminismvärlden där man oftast inte tänker stort, utan synen når endast samhället runt om. Varför kämpar vi för jämställdhet mellan kvinnan och mannen när vi inte bryr oss om jämställdheten mellan själva kvinnorna. Varför kämpar vi emot meningen: “Män är bättre än kvinnor” när det redan finns kvinnor som har det bättre än andra kvinnor och ser sig själva bättre än andra kvinnor, mäktigare och starkare. Kvinnor som ser sig själva som feminister och kämpar för feminism som inte hela världen får delta i och därmed uppleva. En feminism där de som redan har det hyfsat bra får vara med om. En feminism som kämpar för saker som en stor del av kvinnorna på denna planet aldrig någonsin kan drömma om. Free the nipple? Höja lön? Rätten till att äga sin egen kropp? Får alla kvinnor verkligen vara med om detta?

Det finns kvinnor i denna värld som kämpar för att vara topless och det finns kvinnor som önskar att de inte var tvungna att gifta sig och ha barn med en äldre främling vid 12 års åldern. Kvinnor som önskar att hedersmord ej existerade. Kvinnor som helt enkelt önskar sig rätten till att vara värdig och få leva. Ser du skillnaden? Ser du de enorma klyftorna och skillnaderna mellan kvinnorna i världen? Vi måste förstå att feminism inte är någonting om det inte finns feminism mellan själva kvinnorna i världen. Feminism är inte bara skapad för den västerländska kvinnan med bl.a yttrandefrihet, utan den är även skapad för de kvinnor som inte har modet eller rätten att kämpa för att vara kvinna. För mig handlar feminismen om att alla kvinnor runt om i världen kämpar för samma mål, istället för att stå över varandras axlar och skapa en feminism som inte handlar om gemenskap. För mig handlar feminism om rättvisa och gemenskap. För mig handlar feminism om en kamp där alla kvinnor får aktivt delta i.

Det är dags att kämpa tillsammans och, främst av allt, hjälpa de kvinnor som inte har en aning om att ordet feminism ens existerar. De kvinnor som har en annan syn på frihet och rättighet än vad vi feminister i västvärlden har. Det finns kvinnor som har lärt sig att man helst ska göra abort om fostret är en flicka. Det finns kvinnor som konstant påminns om att lust är tabu. Att oskulden definierar dig som kvinna, så du måste spara den till din framtida man som absolut inte behöver ha samma krav som dig. De tvingar dig att acceptera att du som kvinna är maktlös och försvarslös. Hur skulle det vara om vi kunde sprida de kvinnliga rättigheterna, mänskliga rättigheterna, som vi har här i västvärlden till u-länderna, till de kvinnor som också förtjänar att få uppleva dem. Om vi alla kunde stå på samma linje och kämpa för en internationell feminism där alla har en chans och där alla får vara med, så kan världen ändras. Tillsammans kan vi skapa en oförstörbar gemenskap och rättvisa.
Spana också in:


S3ON: jämställdhet mellan individer.

tanken är halvgod, men fungerar inte i längden. för mycket betoning på det kvinnliga könet för att det hela skall sluta i jämställdhet. :( 
hur menar du? 
Det finns länder där kvinnor inte ens får vara med i samhället? Hur kan en spridning av feminism leda till negativa konsekvenser?  I vissa länder behövs det för mycket betoning på det kvinnliga könet för att kvinnan ens kan synas. 

N3lla:
hur menar du? 
Det finns länder där kvinnor inte ens får vara med i samhället? Hur kan en spridning av feminism leda till negativa konsekvenser?  I vissa länder behövs det för mycket betoning på det kvinnliga könet för att kvinnan ens kan synas. 
Året är 2167 och samhället är helt jämställt. Feministiskt Initiativ är det största partiet i Sverige sedan ett antal år tillbaks med stor makt, allt fler kvinnor än män har anslutit sig till partiet under massa år. 

Människor oavsett kön, och politiker i det främsta ledet har en tendens att inte ge upp den makt de besitter. Det är så jävla lätt för dem att ta ett kliv för långt. Hur hanterar de situationen på ett korrekt vis ur en jämställd synpunkt? Jo, först av allt byter partiet förslagsvis namn och symbol. Det jämställda samhället är uppnått, uppfyller feminismen så som vi ser den idag någon nytta i ett sådant samhälle?

Vilken politik skall de driva nu? Min poäng är att politiker i sådana positioner sällan ger sig, de tar ännu ett steg liksom, övertramp.. Hur länge klarar samhället av att balansera på jämställdheten? Jag anser att ett 100% lika antal kvinnor och män är nödvändigt för att upprätthålla jämställdheten i samhället. Anser ni att en klar kvinnlig majoritet har den inhumana förmågan att leda ett land fortsatt fram i jämställdhet? Männen hade ju uppenbarligen inte klarat av detta, eller? Är förutsättningarna för kvinnor bättre? Varför?

Med tiden hamnar så småningom männen i den underlägsna position kvinnor nu har varit i under en massa år.. Ett s.k Maskulint Initiativ växer fram med lika värderingar som F! idag har, fast omvänt såklart, för männens rätt att behandlas på lika villkor som kvinnor. Förr eller senare får de övertaget.. samhället är åter igen styrt av män.. 

Män VS kvinnor/Kvinnor VS män... Striden kommer att vara den samma så länge båda könen existerar.. Makten i samhället kommer att skiftas mellan dessa kön i all oändlighet??? Detta är väl inte målet med feminism idag? 

S3ON:
Året är 2167 och samhället är helt jämställt. Feministiskt Initiativ är det största partiet i Sverige sedan ett antal år tillbaks med stor makt, allt fler kvinnor än män har anslutit sig till partiet under massa år. 

Människor oavsett kön, och politiker i det främsta ledet har en tendens att inte ge upp den makt de besitter. Det är så jävla lätt för dem att ta ett kliv för långt. Hur hanterar de situationen på ett korrekt vis ur en jämställd synpunkt? Jo, först av allt byter partiet förslagsvis namn och symbol. Det jämställda samhället är uppnått, uppfyller feminismen så som vi ser den idag någon nytta i ett sådant samhälle?

Vilken politik skall de driva nu? Min poäng är att politiker i sådana positioner sällan ger sig, de tar ännu ett steg liksom, övertramp.. Hur länge klarar samhället av att balansera på jämställdheten? Jag anser att ett 100% lika antal kvinnor och män är nödvändigt för att upprätthålla jämställdheten i samhället. Anser ni att en klar kvinnlig majoritet har den inhumana förmågan att leda ett land fortsatt fram i jämställdhet? Männen hade ju uppenbarligen inte klarat av detta, eller? Är förutsättningarna för kvinnor bättre? Varför?

Med tiden hamnar så småningom männen i den underlägsna position kvinnor nu har varit i under en massa år.. Ett s.k Maskulint Initiativ växer fram med lika värderingar som F! idag har, fast omvänt såklart, för männens rätt att behandlas på lika villkor som kvinnor. Förr eller senare får de övertaget.. samhället är åter igen styrt av män.. 

Män VS kvinnor/Kvinnor VS män... Striden kommer att vara den samma så länge båda könen existerar.. Makten i samhället kommer att skiftas mellan dessa kön i all oändlighet??? Detta är väl inte målet med feminism idag? 
Den feminism och politik du pratar om och är orolig över är den västerländska och "vita" feminismpolitiken. Men om du tänker på t ex Iran där kvinnor hängs för att ha försvarat sig själv så måste man ändå vakna och inse att feminismen måste spridas och utvecklas ännu mer. Istället för att förbättra feminismen i västvärlden så kan vi hjälpa de länder där kvinnor mördas bara för att de är kvinnor och sprida den rättvisan vi har här som andra kvinnor inte vet om. 
Jag förstår inte varför detta skulle leda till att jämställdheten hamnar i obalans om feminismen sprids? Ibland måste man vara radikal och extrem för att utveckla samhället och vi måste inse att feminismen har funnits väldigt länge men vi har fortfarande mycket kvar att göra.  
Och när vi har skapat en jämställdhet I HELA VÄRLDEN så behöver det inte betyda att vi kommer få negativa följder. Feminismen handlar inte om makt och hat utan den handlar om ett rättvist samhälle där alla får vara med.  

N3lla:
Den feminism och politik du pratar om och är orolig över är den västerländska och "vita" feminismpolitiken. Men om du tänker på t ex Iran där kvinnor hängs för att ha försvarat sig själv så måste man ändå vakna och inse att feminismen måste spridas och utvecklas ännu mer. Istället för att förbättra feminismen i västvärlden så kan vi hjälpa de länder där kvinnor mördas bara för att de är kvinnor och sprida den rättvisan vi har här som andra kvinnor inte vet om. 
Jag förstår inte varför detta skulle leda till att jämställdheten hamnar i obalans om feminismen sprids? Ibland måste man vara radikal och extrem för att utveckla samhället och vi måste inse att feminismen har funnits väldigt länge men vi har fortfarande mycket kvar att göra.  
Och när vi har skapat en jämställdhet I HELA VÄRLDEN så behöver det inte betyda att vi kommer få negativa följder. Feminismen handlar inte om makt och hat utan den handlar om ett rättvist samhälle där alla får vara med.  
Det handlar om ordet.. Du tror inte att feminism har ett klang av hot i sig där borta?? Föreslår att man handlar smartare, försiktigare och använder sig av något dessa män också finner bra.
Feminism handlar specifikt om ojämlikhet mellan könen. 

Den kampen skiljer sig från kampen om jämlikhet mellan klasser. 

Båda två av dessa strider måste tas och vinnas. Båda är viktiga. Men de är inte samma kamp. Det går bra att föra dem båda två samtidigt. Man måste föra båda två samtidigt, för ojämlikhet mellan könen består även när man uppnått jämlikhet mellan klasser. Man måste åstadkomma jämlikhet mellan klasser för att komma så långt att man kan börja ta itu med det mer avancerade arbetet, som handlar om jämlikhet mellan könen. Det är därför vi i välfärdsländerna har möjlighet att unna oss lyxen att kämpa för jämlikhet mellan könen, medan man i tredje världen inte kan unna sig en sådan lyx utan först måste ta itu med det mer angelägna behoven för att nå fram till den nivå där man kan börja ägna sig åt feminism. 

Feminism handlar om jämlikhet mellan män och kvinnor. 

Klasskampen handlar om jämlikhet mellan kvinnor och kvinnor. 

Jämlikhet mellan klasser löser inte problemet med ojämlikhet mellan kön, eftersom det handlar om olika strukturer. 

Båda strider måste tas för att människan ska kunna leva ett liv med kvalitet.