Forumet - Om Peter Magnusson - "whistle blowern"

Om Peter Magnusson - "whistle blowern"

164 0 2
​Attitydproblem vid Södertälje sjukhus

Det råder allvarliga attitydproblem på intesivvårdsavdelningen på Södertälje sjukhus. Bland personalen finns rasistiska inställningar till en del av patienterna.

Grovt rasistiska uttalanden och ett nedsättande bemötande - det är vad som möter patienter och personal med invandrarbakgrund på Södertäljes intensivvårdsavdelning.

Det säger läkaren Peter Lindberg och undersköterskan Peter Magnusson.

När Peter Lindberg släppt in anhöriga till en svårt skadad patient ifrågasatte en sjuksköterska hans agerande.
-Hon sa "De är ju som måsar, de skriker och skränar och skitar ner..."

Och attityderna går även ut över den vård patienterna får, säger Peter Magnusson, och ger som exempel när en romsk man kom in efter ett självmordsförsök.
-Behandlingen av honom är något av det mest skrämmande som jag har upplevt. Det hade kunna slkuta illa.

Enligt Kajsa Gisecke, klinikchef på IVA, HAR det funnits problem med inhyrningspersonal - men att det skulle förekomma rasism bland den ordinarie personalen kommer som en blixt från en klar himmel.

Trots att den personal som nu går ut i medierna säger sig ha rapporterat om missförhållandena så har hon inte nåtts av informationen.


Cheferna har, som man fick se i dagens debatt, konfronterat Peter med ord som "Jag förstår inte hur jag ska kunna ha förtroende för dig när du går ut med information så här"(ej korrekt citat), "det här är inget dagis" och liknande. Ska man kunna gå ut med sådan information till media som Peter har gjort, och hur ska man bli behandlad efteråt? Är det rätt av cheferna att gå på honom som de gjorde?